logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Odaberite odsjek/službu koji vas zanima:
FFZG.Hr >

IZVJEŠTAJI LJETNIH ŠKOLA 2007.


Izvještaj Ljetne psihologijske škole - 29. 9 – 5. 10. 2007

Tema Ljetne psihologijske škole bila je Mjerenje općeg obrazovanja i njegovi korelati.

Voditelji su bili doc. dr. sc. Damir Ljubotina i dr. sc. Dina Šverko s Odsjeka za psihologiju, te suradnice Centra za psihodijagnostičke instrumente Aleksandra Huić i Maša Tonković.

Program je pohađalo 25 studenata III. i IV. godine, te apsolventi studija psihologije.

U okviru aktivnosti Ljetne škole (tijekom proljeća) pregledana je relevantna literatura vezana uz koncept općeg obrazovanja ili opće kulture, te je teorijski elaboriran konstrukt općeg obrazovanja i njegovi korelati. Iz početne baze od 300 čestica, nakon primjene na preliminarnom uzorku, konstruirana su dva nova testa rječnika stranih riječi od po 87 čestica, koji su primijenjeni na kvotnom uzorku od 600 ispitanika različite dobi, spola, obrazovanja, te veličine mjesta boravka. Oba testa pokazala su izvrsne psihometrijske karakteristike, te zadovoljavaju načela paralelnosti. Tijekom boravka na Rabu provedena je analiza dobivenih podataka, te napisana većina teksta za završnu publikaciju.

Izvještaj o arheološkim istraživanjima lokaliteta Kaštelina

Na otoku Rabu su od 11. do 30. lipnja 2007. trajala arheološka istraživanja lokaliteta Kaštelina koja su održana u sklopu Ljetne škole Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Projekt je predložio i ostvario Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu, a kao voditelj imenovan je prof. dr. Miljenko Jurković. Riječ je o međunarodnom projektu u kojemu sudjeluju i prof. Gian Pietro Brogiolo sa Sveučilišta u Padovi te prof. Javier Arce sa Sveučilišta Lille III, a u organizaciji istraživanja sudjelovale su Iva Marić (Zagreb) i Alexandra Chavarria Arnau (Padova).

Na temelju rezultata prošlogodišnjih istraživanja, prilikom kojih je otvoreno i istraženo nekoliko većih i nekoliko manjih sondi čime se dobio uvid u arheološki potencijal nekih dijelova lokaliteta, razrađen je plan ovogodišnjih istraživanja.

Nastavljena su detaljna arheološka istraživanja pojedinih sektora tijekom kojih je izrađena grafička i fotodokumentacija, te je preliminarno obrađen dio pronađenog materijala (keramika i metal).

Istraživanja su izvođena na prostoru triju sektora:

1) zona 2000 (najbolje očuvani dio antičke vile koja se prostirala na zapadnoj polovici poluotoka) – otvorena je velika površina duž cijelog sjevernog hrpta najisturenijeg dijela rta

2) zona 1000 (zidane strukture smještene na središnjem dijelu poluotoka) – otvaranje veće sonde ispred prostorije otkrivene u prethodnim istraživanjima

3) prostor između zone 1000 i zone 3000 (istočni dio poluotoka s dvije građevine, pretpostavljene kule obrambenog zida) – otvoreno je pet sondi kako bi se utvrdio potencijal toga dijela lokaliteta.

Preliminarni rezultati ovogodišnje kampanje potvrdili su da je villa maritima nastala tijekom kasnoga Carstva, te da je imala dvije faze izgradnje. Zasad nije u potpunosti utvrđeno jesu li dvije građevine smještene na istočnom dijelu poluotoka izgrađene u istom razdoblju i jesu li bile dio većega kompleksa čija se namjena te prostorna organizacija tek treba utvrditi. Što se građevina smještenih na središnjem dijelu poluotoka tiče, zasad je nemoguće preciznije utvrditi vrijeme njihove izgradnje koje se može smjestiti u razdoblje kasne antike ili ranoga srednjeg vijeka.

Polaznici programa bili su studenti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (3), Sveučilišta u Padovi (5) i Sveučilište u Lilleu (6).

Voditelj istraživanja:

Prof. dr. sc. Miljenko Jurković

Izvještaj Ljetne škole stručnog prevođenja za talijaniste

Program je održan 27. 5 – 3. 6. 2007 na otoku Rabu i sudjelovalo je 18 polaznika.

Na Ljetnoj školi stručnog prevođenja za talijaniste sudjelovalo je 18 polaznika. Rad se sastojao od predavanja i prijevodnih vježbi. Predavanja su održali prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, prof. dr. sc. Marko Tadić, prof. Domenico Spadoni s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Maja Bratanić s Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Antonio Sorella sa Sveučilišta Gabriele d'Annunzio, Chieti-Pescara. Vježbe su vodili mr. sc. Vanda Maržić i prof. Alessio Melchiorre uz sudjelovanje prof. dr. sc. Smiljke Malinar s Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta.

Prva dva sata u danu bila su posvećena predavanjima kojima je cilj bio pružanje uvida u osobine i specifičnosti jezika određenih struka te informacije o prevoditeljskim tehnikama i pomagalima. Ostali dio prijepodneva i poslijepodne bili su posvećeni prevođenju tekstova s područja prava, ekonomije, politologije i turizma, preuzetih iz stručne publicistike i dnevnoga tiska. Polaznici su pod vodstvom mentora zajednički prevodili tekst te raspravljali o pojedinim prijedlozima, tražeći najbolje rješenje. U više navrata, u toku trajanja nastave, izrazili su zadovoljstvo radom, pohvale nastavnicima te uvjerenje da ih tečaj uči mnogome korisnom i pomaže njihovu samopouzdanju. To isto potvrdila je evaluacijska anketa na koju su polaznici odgovorili nakon završetka Škole.

Sudjelovanje inozemnih profesora je ostvareno je uz potporu Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu, te Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta.

Izvještaj o Ljetnoj školi Frankofone kanadistike

Ovaj je program činio nastavak kolegija Kanadska kultura i književnost (koji vodi mr. sc. Evaine Le Calve-Ivičević), izbornog seminara 4. godine na studiju Francuski jezik i književnost. Seminar je okupio skoro sve studente koji su pratili seminar tokom godine (17 osoba od ukupno 23).

Predavanja na Rabu održali su profesor sa Sveučilišta u Ottawi dr. sc. Marcel Olscamp i mr. sc. Evaine Le Calve-Ivičević (Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta). Kolegij u Zagrebu pokrio je period od početaka Nove Francuske do početka 20. stoljeća, a predavanja u Rabu bavila su se periodom od početka 20. st. do 1970, odnosno do takozvane Tihe revolucije. Glavna i zajednička tema bila je književnost Kvebeka tumačena kroz širu povijest Kanade.

Uz obvezatni program od 20 sati predavanja polaznicima je pružena prilika da gledaju nekoliko kanadskih filmova i dokumentaraca.

Program je pohađalo 18 polaznika (17 studenata 4. godine studija + 1 diplomirana studentica).


verzija za printer / print it 26.02.2008

<< nazad / back