logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Odaberite odsjek/službu koji vas zanima:

FRANKOFONA KANADISTIKA

Termin održavanja: 20 – 27. 5. 2007.

Mjesto održavanja: grad Rab

Broj polaznika: 15

Sadržaj programa: Program je sastavni dio seminara Kanadska kultura i književnost na studiju francuski jezik i književnost. U njemu će se dopunjavati i produbljivati sadržaji uvodno prezentirani na seminaru. Održat će se po 38 sati predavanja, a poseban će se naglasak staviti na kanadsku frankofonu književnost.

Za program se mogu prijaviti i studenti koji ne sudjeluju u seminarima.

Nastava se održava na francuskom jeziku.

Predavači : prof. dr. sc. Marcel Olscamp, Sveučilište u Ottawi

mr. sc. Evaine Le Calve-Ivičević


Objavljeno: 06.03.2007

LJETNA ŠKOLA STRUČNOG PREVOĐENJA ZA TALIJANISTE

Termin održavanja: 27. 5. – 3. 6. 2007.

Mjesto održavanja: grad Rab

Broj polaznika: 20

Sadržaj programa: stručno prevođenje iz područja turizma, ekonomije, prava, politike i institucija Europske unije.

Svaki će se dan održati predavanje o stručnom prevođenju za sve polaznike, zatim se planira rad u dvije prevoditeljske radionice (4 sata dnevno): u jednoj će se vježbati prevođenje tekstova s područja ekonomije, prava, politike i europskih institucija, a u drugoj će se prevoditi tekstovi s područja turizma i s njime povezanih struka (npr. zemljopisa, povijesti, povijesti umjetnosti). Isto tako, svakodnevno će se održavati mentorske konzultacije.

Planiraju se sljedeća predavanja:

Prof. dr. sc. Maja Bratanić: Europska unija i njezine institucije. Prevoditeljska pomagala

Prof. Antonio Sorella: Suvremeni talijanski jezik i stručni jezici

Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska: Hrvatski za prevoditelje

Prof. dr. sc. Marko Tadić: Prevoditelj i računalo

Mr. sc. Vanda Maržić Sabalić: Jezik ekonomije i prava. Poteškoće pri prevođenju turističkih tekstova

Domanico Spadoni, prof.: Jezik talijanskih političkih institucija

Kandidati će prije početka programa prevesti kraći tekst općeg karaktera na hrvatski i na talijanski jezik, čime pokazuju opću jezičnu kompetenciju, te kraći tekst iz odabranog stručnog područja. Na temelju kvalitete prijevoda bit će odabrani polaznici te podijeljeni u dvije skupine. U svakoj skupini trebao bi biti zastupljen približno jednaki broj kandidata.


Objavljeno: 06.03.2007

III. KAMPANJA ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

Termin održavanja: 10.6 – 30. 06. 2007.

Mjesto održavanja: grad Rab

Sadržaj programa:

1) Nastavak arheoloških istraživanja:

a) Sustavno istraživanje na području antičke vile (sektor 2000)

b) Istraživanje građevina smještenih na gornjem platou ( sektor 1000)

c) istraživanje fortifikacijske arhitekture (na području cijeloga lokaliteta s posebnim naglaskom na sektor 3000 gdje je ona najbolje očuvana)

d) Otvaranje nekoliko sondi na sjevernom dijelu lokaliteta (između sektora 2000 i sektora 3000)

2) Izrada dokumentacije zatečenog, postojećeg stanja i faza istraživanja: fotografiranje, deskripcije i arhitektonsko snimanje (arhitektonska, fotografska, arheološka).

3) Primarna obrada i dokumentiranje arheoloških nalaza in situ, te pomičnih nalaza, s izradom izvještaja.

4) Rekognosciranje okolnog obalnog pojasa

Voditelji istraživanja:

prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. G. P. Brogiolo, Sveučilište u Padovi,

prof. dr. sc. J: Arce, Université de Lille,


Objavljeno: 06.03.2007

XVII. LJETNA PSIHOLOGIJSKA ŠKOLA

Tema: Korelati stupnja općeg obrazovanja

Termin održavanja: 30. 9. – 7. 10. 2007.

Mjesto održavanja: grad Rab

Broj polaznika: 20 studenata psihologije (III. i IV. godina)

Sadržaj programa: Istraživački problem odnosi se na ispitivanje odnosa između stupnja općeg obrazovanja te nekih relevantnih karakteristika pojedinca (kognitivne sposobnosti, osobine ličnosti, sociodemografske karakteristike, obrazovni status).

Ljetna psihologijska škola prvenstveno je znanstveno - istraživački projekt. Održava se svake godine kao poseban vid nastave Odsjeka za psihologiju zagrebačkog Filozofskog fakulteta u međusobnoj suradnji studenata viših godina studija te profesora Odsjeka.

Pripremne faze projekta uključuju izradu instrumentarija za ispitivanje problema, terenski rad na prikupljanju podataka, rad na literaturi vezanoj uz problematiku ispitivanja, te unos podataka u za to predviđene baze podataka. Na samoj Ljetnoj školi radit će se obrada, te najvažnija interpretacija rezultata dobivenih istraživanjem. Završna faza obuhvaća stvaranje prigodne publikacije ovog znanstvenog projekta.

Predviđena su tri voditelja:

Dr. sc. Damir Ljubotina

Dina Šverko

Aleksandra Huić


Objavljeno: 06.03.2007

Izvještaj o ljetnoj školi terminologije - terminografije

Program je održan od 9. do 13. listopada 2006. Cilj mu je bio uputiti polaznike u osnovne pojmove na kojima počivaju terminologija i terminografija, te ih upoznati s praktičnom primjenom znanja o terminografiji.
Objavljeno: 13.11.2006» opširnije

Izvještaj o ljetnoj školi psihologije

Ljetna škola studenata i nastavnika Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 16. po redu, održana je ove godine u okviru Ljetne škole Filozofskog fakulteta u Rabu, od 2. do 7. listopada 2006. Tema ovogodišnje ljetne škola psihologa bila je Tolerancija u svakodnevnom životu i njeni korelati.
Objavljeno: 13.11.2006» opširnije

Izvještaj o ljetnoj školi stručnog prevođenja za talijaniste

Program je predložio i ostvario Odsjek za talijanistiku. Održan je od 5. do 10. lipnja 2006. Dva mjeseca prije početka programa prijavljeni kandidati dobili su zadatak da prevedu dvadesetak kartica teksta iz područja ekonomije i turizma. Na temelju kvalitete prijevoda odabrano je 17 polaznika škole.


Objavljeno: 13.11.2006» opširnije

Izvještaj o ljetnoj školi arheologije

Na otoku Rabu su od 5. do 24. lipnja 2006. trajala arheološka istraživanja lokaliteta Kaštelina koja su održana u sklopu Ljetne škole Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Projekt je predložio i ostvario Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu, a kao voditelj imenovan je prof. dr. sc. Miljenko Jurković. Riječ je o međunarodnom projektu u kojem sudjeluju i prof. Gian Pietro Brogiolo sa Sveučilišta u Padovi te prof. Javier Arce sa Sveučilišta Lille III, a u organizaciji istraživanja sudjelovale su Iva Marić (Zagreb) i Alexandra Chavarria Arnau (Padova).
Objavljeno: 13.11.2006» opširnije

Izvještaj o ljetnoj školi frankofone kanadistike

U okviru Ljetne škole FF od 15. do 27. 6. održan je program Kanadske kulture i književnosti za studente francuskoga jezika i književnosti. Program je činio sastavni dio izbornog seminara Kanadska kultura i književnost pokrenut u listopadu 2005. godine na Odsjeku za romanistiku, a imao je za cilj upotpuniti i zaokružiti znanje stečeno na nastavi u Zagrebu.


Objavljeno: 13.11.2006» opširnije

Izvještaj o ljetnoj školi anglofone kanadistike

Od 15. do 27. svibnja održana je u Rabu Ljetna škola iz kanadske književnosti i kulture (anglofona sekcija). U školi je gostovala prof. dr. Janice Fiamengo sa Sveučilišta u Ottawi, stručnjak za anglofonu kanadsku književnost (s posebnim osvrtom na devetnaesto stoljeće).
Objavljeno: 13.11.2006» opširnije
arhiva: [1] [2] [3] [4]