Silabi – 2. godina preddiplomskoga studija

Obvezni kolegiji

Talijanski jezik II.1 (obvezan u zimskom semestru) (5 ECTS)

Talijanski jezik II.2 (obvezan u ljetnom semestru) (5 ECTS)

Morfosintaksa talijanskog jezika I (obvezan u zimskom semestru) (5 ECTS)

Morfosintaksa talijanskog jezika II (obvezan u ljetnom semestru) (5 ECTS)

 

Izborni kolegiji iz talijanske književnosti i kulture u zimskom semestru

Talijanska književnost prve polovice 20. st.  (III. skupina) (Tip izbornosti: C2) (5 ECTS)

Talijanska književnost humanizma i renesanse (II. skupina) (Tip izbornosti: C2) (5 ECTS)

Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina) (Tip izbornosti: C2) (5 ECTS)

Povijest talijanskog filma (III. skupina)  (Tip izbornosti: C2) (5 ECTS)

 

Izborni kolegiji iz talijanskoga jezikoslovlja i kulture u zimskom semestru

Talijanski narodni običaji i kultura (Tip izbornosti: C2) (5 ECTS)

 

Izborni kolegiji iz talijanske književnosti i kulture u ljetnom semestru

Danteova Božanstvena komedija (I. skupina) (Tip izbornosti: C2) (5 ECTS)

Talijanska književnost manirizma i baroka (II. skupina) (Tip izbornosti: C2) (5 ECTS)

Talijanska poezija prve polovice 20. stoljeća (III. skupina) (Tip izbornosti: C2) (5 ECTS)

Talijanski predromantizam i romantizam: Foscolo, Leopardi, Manzoni (II. skupina) (Tip izbornosti: C2) (5 ECTS)

Talijanska filmska komedija (III. skupina) (Tip izbornosti: C2) (5 ECTS)

 

Izborni kolegiji iz talijanskoga jezikoslovlja i kulture u ljetnom semestru

Suvremena talijanska povijest (Tip izbornosti: C2) (5 ECTS)

 

Objašnjenje studentima 2. i 3. godine u vezi upisivanja izbornih kolegija iz talijanske književnosti i kulture

Studenti 2. i 3. godine moraju u svakom semestru upisati jedan izborni kolegij iz talijanske književnosti i kulture. Svaki od tih kolegija pripada određenoj skupini (I., II. i III.), a skupine se odnose na pripadnost tematike kolegija određenom razdoblju talijanske književnosti. Stoga studenti 2. i 3. godine moraju kroz 4 semestra izabranim kolegijima obuhvatiti sve tri skupine.