Upute autorima

Tekstovi trebaju obrađivati konkretnu temu i problem. Preferiraju se aktualne filozofski obrađene teme koje bi mogle zanimati čitateljstvo, ali u obzir se uzimaju i dobro napisani članci koji obrađuju neku drugu temu. Tekstovi bez forme i poante koji nemaju konkretnu misao jasno usmjerenu na neku temu i koji se svode na filozofsko propitivanje samog sebe unedogled bit će odbijeni.

Ako se želite baviti novinarstvom ili pisati kolumne, poželjno je prijaviti se za stalni angažman u web-sekciji. Novinari obrađuju aktualne događaje, odrađuju intervjue i sl. Više o načinu pisanja novinarskih članaka možete pročitati ovdje. Kolumnisti bi u pravilu trebali pisati radove koji se osvrću na aktualne teme, ali svojim radom mogu i aktualizirati neku temu. Za novinarske je članke i kolumne poželljan je raspon teksta 3 kartice, no tolerira se viši.

Ako želite napisati svoj osvrt na neki recentni ili aktualni događaj, a ne želite stalni angažman kolumnista, vaše tekstove možemo smjestiti u rubriku „Komentari“. Tekst bi trebao sadržavati filozofsku analizu tog događaja. Poželjan je raspon rada također 3 kartice teksta, no tolerira se i viši.

Ni za pisanje članaka nije potreban stalan angažman. Članci moraju obrađivati konkretnu temu koja je povezana s filozofijom te jasno izražavati misao u svakom dijelu teksta. Ako se tekst ne osvrće na neku konkretnu filozofsku temu, trebao bi barem sadržavati filozofsko rezoniranje. Tekstovi koji ne sadrže ove parametre bit će odbijeni. Pri pisanju članaka obvezno upotrebljavajte izvore. Njih je potrebno navesti na kraju teksta, ali fusnote po mogućnosti uklonite. Također će se preferirati tekstovi pod mentorstvom sveučilišnog profesora. Ako je članak već negdje objavljen, potrebno je navesti gdje i kada (za internetske medije link i datum, a za tiskane medije naslov medija, izdavača, godinu i mjesto izdavanja) da bismo to mogli istaknuti uz vaš članak. U pravilu se preferiraju tekstovi do 2 ili 3 kartice teksta. Međutim uredništvo svakako uzima u obzir i radove koji premašuju tu kvotu. Ipak, ako rad prelazi 20 000 znakova (s bjelinama), autor će biti zamoljen rad skratiti, u protivnom će uredništvo odbiti objavu teksta.

Zbog poštivanja zakona o elektroničkim medijima svi tekstovi poslani na bilo kojem stranom jeziku prevodit će se na hrvatski standardni jezik, no svakako će se izvorni tekst objaviti uz prijevod kao privitak.

Za sve dodatne upite obratite se na sljedeću e-mail-adresu: websekcija.usf@gmail.com.

Uredništvo web-sekcije Udruženja studenata filozofije

2,036 total views, 1 views today

One thought on “Upute autorima

Comments are closed.