GOSTUJUĆA PREDAVANJA – 17. SVIBNJA 2018.

U četvrtak, 17. svibnja 2018. godine, dr. sc. Vladimir Vukomanović Rastegorac (Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu) održat će dva gostujuća predavanja na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti.

11:00 – 12:30, A-302 – Tematizacija smrti u srpskoj poeziji za decu i mlade

Predavanje će biti održano u sklopu kolegija Poredbene analize. Osim za studente toga kolegija, predavanje je obavezno za sve studente srbistike. Dobrodošli su i svi ostali zainteresirani za ovu temu! Pripremni materijal za predavanje priloženo je uz ovu obavijest.

17:00 – 18:30, A-302 – Razvoj strukture i razvoj značenja reči (metodički aspekt)

Predavanje će biti održano u sklopu kolegija Leksikologija srpskog jezika. Osim za studente toga kolegija, predavanje je obavezno za sve studente srbistike te za studente kolegija Srpski jezik: jezik-kultura-društvo. Dobrodošli su i svi ostali zainteresirani za ovu temu!

Tematizacija smrti… (pesme)