Izbor za predstavnika studenata – 2. god. bohemistike

Izbori za predstavnika studenata u Vijeću studenata održat će se u ponedjeljak, 7. listopada, u 15:30 sati u A-224.