Nastavnici

dr. sc. Katica Ivanković, red. prof.
konzultacije utorkom 16.15-17 i petkom 12.30-13.15
soba B-205, tel. 4092-105
e-pošta: katica.ivankovic@ffzg.hr

dr. sc. Petar Vuković, red. prof.
konzultacije četvrtkom 10.30-11.30
soba B-205, tel. 4092-105
e-pošta: petar.vukovic@ffzg.hr

Alen Novosad, viši lektor
konzultacije utorkom u 18.30-19.30
soba B-206, tel. 4092-106
e-pošta: anovosad@ffzg.hr

Slavomira Ribarova, viša lektorica
konzultacije srijedom 14-15.30 i prema dogovoru
soba B-206, tel. 4092-106
e-pošta: slavomira.ribarova@ffzg.hr

dr. sc. Suzana Kos, doc.
konzultacije srijedom 14.30-15.30
soba B-205, tel. 4092-105
e-pošta: skos@ffzg.hr

dr. sc. Matija Ivačić, doc.
konzultacije petkom 11-12
soba B-206, tel. 4092-106
e-pošta: mivacic@ffzg.hr

Tena Šinjori, asistentica
utorkom 9.30-10.30 
soba B-205, tel. 4092-105
e-pošta: tsinjori@ffzg.hr

dr. sc. Marina Jajić Novogradec
srijedom od 10.30 do 12 i putem BigBlueButtona ili Skypea prema prethodno dogovorenom terminu e-mailom
soba B-223, tel. 4092-121
e-pošta: mjnovo@ffzg.hr

Perina Vukša Nahod
konzultacije srijedom 16-17
soba B-222, tel. 4092-120
e-pošta: pvuksa@ihjj.hr

Suradnici:

Mgr. Matěj Martinčák
konzultacije:
soba B-206, tel. 4092-106
e-pošta: matej.martincak@centrum.cz