Nastavnici

dr. sc. Katica Ivanković, red. prof.
konzultacije srijedom 17-18
soba B-205, tel. 4092-105
e-pošta: katica.ivankovic@ffzg.hr

dr. sc. Petar Vuković, red. prof.
konzultacije utorkom 12.30-14
soba B-205, tel. 4092-105
e-pošta: petar.vukovic@ffzg.hr

Alen Novosad, viši lektor
konzultacije po dogovoru
soba B-206, tel. 4092-106
e-pošta: anovosad@ffzg.hr

Slavomira Ribarova, viša lektorica
konzultacije petkom od 17 i prema dogovoru putem Zoom-a
soba B-206, tel. 4092-106
e-pošta: slavomira.ribarova@ffzg.hr

dr. sc. Suzana Kos, doc.
konzultacije utorkom 11-12.30
soba B-205, tel. 4092-105
e-pošta: skos@ffzg.hr

dr. sc. Matija Ivačić, doc.
konzultacije utorkom 13-14
soba B-206, tel. 4092-106
e-pošta: mivacic@ffzg.hr

Zdenka Kohoutková, ugovorna lektorica
konzultacije: srijedom 11-12.30
soba B-206, tel. 4092-106
e-pošta: zdenka.kohoutkova@gmail.com

dr. sc. Marina Jajić Novogradec
konzultacije petkom 14-15.30 i putem BigBlueButtona ili Zooma uz prethodni dogovor na e-mail
soba B-223, tel. 4092-121
e-pošta: mjnovo@ffzg.hr

Perina Vukša Nahod
konzultacije srijedom 16-17
soba B-222, tel. 4092-120
e-pošta: pvuksa@ihjj.hr