Nastavnici

dr. sc. Dubravka Sesar, red. prof.
na slobodnom studijskom semestru

konzultacije: kontaktirati e-mailom
soba B-223, tel. 4092-121
e-pošta: dsesar@ffzg.hr

dr. sc. Katica Ivanković, red. prof.
konzultacije utorkom 14.30-15.30
soba B-222, tel. 4092-120
e-pošta: katica.ivankovic@ffzg.hr

dr. sc. Petar Vuković, izv. prof.
konzultacije ponedjeljkom 15.30-16
soba B-205, tel. 4092-105
e-pošta: petar.vukovic@ffzg.hr

Alen Novosad, viši lektor
konzultacije ponedjeljkom, utorkom i srijedom u 11 i po dogovoru
soba B-206, tel. 4092-106
e-pošta: anovosad@ffzg.hr

Slavomira Ribarova, viša lektorica
konzultacije utorkom od 18, četvrtkom 14.45-15.30 i prema dogovoru
soba B-206, tel. 4092-106
e-pošta: slavomira.ribarova@ffzg.hr

dr. sc. Suzana Kos, doc.
konzultacije četvrtkom 14-15.30
soba B-205, tel. 4092-105
e-pošta: skos@ffzg.hr

dr. sc. Matija Ivačić, poslijedoktorand
konzultacije petkom  11.30-13.30
soba B-206, tel. 4092-106
e-pošta: mivacic@ffzg.hr

dr. Daniela Pelčáková, ugovorna lektorica
konzultacije srijedom 12.30-14 i prema dogovoru
soba B-206, tel. 4092-106
e-pošta: danipelc@hotmail.com

Marija Bošnjak, prof.
konzultacije utorkom 11.30-12.30
soba B-124, tel. 4092-074
e-pošta: hercmarija@gmail.com

Marina Jajić Novogradec
konzultacije petkom 11-12
soba B-223, tel. 4092-121
e-pošta: marina.novogradec@yahoo.com