Program studija

Organiziran je kao dvopredmetni studij (A1 + A2) i može se studirati u kombinaciji s bilo kojim drugim dvopredmetnim studijem na Filozofskom fakultetu Na diplomski studij mogu se upisati studenti koji su završili preddiplomski studij češkog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zagrebu ili na nekom drugom sveučilištu s usporedivim programom te studenti koji su završili drugi preddiplomski studij, a vladaju češkim jezikom na razini B2 i upoznati su s češkom književnošću i kulturom na razini završenoga preddiplomskog studija češkog jezika i književnosti.

U dvogodišnjem diplomskom studiju studenti izabiru jedan od dvaju ponuđenih smjerova, prevoditeljsko-kulturološki ili nastavnički. Zajednička je obama smjerovima praktična jezična nastava, kojoj je cilj stjecanje komunikacijskih kompetencija na razini C1 prema Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe. U sklopu programa za prevoditeljsko-kulturološki smjer studenti će se specijalizirati za rad u prevodilaštvu, a usto će se detaljno upoznati s pojedinim temama iz češke kulturne, književne i jezične tradicije. Studenti nastavničkog smjera specijalizirat će se za izvođenje nastave češkog jezika.

Prevoditeljsko-kulturološki smjer

U diplomskom studiju studenti slušaju ukupno 12 kolegija, od toga 4 obvezatna. Polaženjem obvezatnih kolegija stječe se 16 ECTS-bodova. Ti se kolegiji održavaju kontinuirano svaki drugi semestar i studenti koji ne polože ispit iz nekoga od njih mogu ga ponovno slušati u istom (zimskom ili ljetnom) semestru u idućoj akademskoj godini.

Izborni kolegiji

Katedra za češki jezik i književnost u svakom semestru diplomskog studija nudi najmanje dva izborna kolegija, a studenti su dužni tijekom studija odabrati najmanje 6 od ponuđenih kolegija u unutarnjoj izbornosti. Odslušavši ih, studenti stječu daljnjih 24 ECTS-bodova. Preostale ECTS bodove mogu prikupiti birajući posve slobodno iz fakultetske ponude.

Izborne kolegije, uključujući i bohemističke, studenti mogu upisivati u slijedu koji odgovara njihovim potrebama i željama. Ako ne polože ispit iz nekoga od njih, mogu umjesto njega upisati drugi izborni kolegij.

Nastavnički smjer

Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti organizirat će samo dio nastave (3 kolegija po 5 ECTS-a) pa studente upućujemo da dio obvezatnih kolegija izaberu iz zajedničkoga dijela studija nastavničkih smjerova (nastavnički modul) u organizaciji Centra za obrazovanje nastavnika. Upozoravamo da za stjecanje pedagoške kompetencije (PK) valja prikupiti 60 ECTS-a ukupno (na oba studija).

Izborni kolegiji:

Kao izborne kolegije studenti mogu upisati prijevodne vježbe te druge bohemističke kolegije iz ponude na prevoditeljsko-kulturološkom smjeru.

Diplomski studij završava obranom diplomskoga rada. Više o njemu pronaći ćete ovdje.

Program diplomskoga studija u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Izmjene i dopune programa diplomskog studija češkog jezika i književnosti možete preuzeti ovdje.

Broj dopusnice možete preuzeti ovdje.