Silabi – 2. godina diplomskoga studija

ZIMSKI SEMESTAR

Obvezni kolegiji
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 1. (4 ECTS)

Izborni kolegiji iz talijanskoga jezikoslovlja i kulture
Tvorba riječi (5 ECTS)
Semantika talijanskoga jezika (5 ECTS)
Varijeteti talijanskog jezika (5 ECTS)
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana (5 ECTS)

Izborni kolegiji iz talijanske književnosti i kulture 

Talijanska književnost prve polovice 20. stoljeća (5 ECTS)

Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina (5 ECTS)
Kazalište Carla Goldonija (5 ECTS)
Mafija na filmu (5 ECTS)

Izborni kolegiji iz metodike nastave talijanskoga jezika
Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije (5 ECTS)
Proces usvajanja drugog jezika (5 ECTS)

Izborni kolegiji iz područja prevođenja
Talijanska pripovjedna proza u prijevodu (3 ECTS)

 

LJETNI SEMESTAR

Obvezni kolegiji
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 2. (5 ECTS)
Studentska praksa 2 (samo za nastavnički smjer)  (5 ECTS)

Izborni kolegiji iz talijanskoga jezikoslovlja i kulture
Teorija prevođenja (5 ECTS)
Talijanska dijalektologija (5 ECTS)
Od latinskoga do talijanskoga (5 ECTS)
Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod (5 ECTS)
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 2.

Izborni kolegiji iz talijanske književnosti i kulture
Neprilagođeni. Talijanski roman početkom 20. st. (5 ECTS)
Talijanska epika 15. i 16. stoljeća (5 ECTS)

Izborni kolegiji iz metodike nastave talijanskoga jezika
Glotodidaktika (5 ECTS)
Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika (5 ECTS)

Izborni kolegiji iz područja prevođenja
Osnove usmenoga prevođenja (3 ECTS)