Okvirna obavijest o planovima izvođenja nastave s obzirom na epidemiološku situaciju

Uzimajući u obzir sve preporuke iz Dopisa iz rektorata Sveučilišta sastavnicama, kao i okolnosti da su studentske grupe na našem studiju razmjerno male (što se u trenutnoj epidemiološkoj situaciji pokazuje kao prednost u organizaciji nastave u odnosu na “velike” studijske grupe), uskoro ćemo objaviti katedarske planove izvođenja i modaliteta nastave (on-line ili dvoranski) od početka nove akademske godine. Pritom vodit ćemo brigu o tome da studenti prve godine (preddiplomska i diplomska nastava) u što većoj mjeri kreću s izvedbom nastave uživo (s mogućnošću da se to u kasnijem dijelu semestra, po potrebi, prebaci na on-line platformu); kao i da se kolegiji na kojima prevladava interaktivni način rada također u što većoj mjeri budu uživo održavani. 

U nastavku tjedna objavit ćemo nešto konkretnije okvire izvođenja pojedinih kolegija i kod pojedinih nastavnika – s tim da u svijetlu promjenjljivosti opće situacije i ti će se planovi moći modificirati do početka nastave.

Pratite naše obavijesti i – čuvajmo se!