Ispitni rokovi

Dr. sc. Naida-Mihal Brandl, docentica
Pregled židovske povijesti u modernom i suvremenom razdoblju (94481)
Between the Empires: Jewish history in Croat lands until the 20th century (215569)
Jewish history in Croatia in the 20th century (184231)
Povijest judaističkih studija (147586)
Selected topics from Modern and Contemporary Jewish history: History of Israel (185539)
Teaching about the Shoah (170917)

Za studente preddiplomskog studija za vrijeme online nastave provodi se kontinuirana provjera znanja, a za studente diplomskog studija ispit se sastoji od aktivnosti u online nastavi i završnog problemskog eseja. Zato su ponuđena samo dva ispitna termina.
Zimski ispitni rok: 26. siječnja / 9. veljače 2021.
Ljetni ispitni rok: 15. lipnja / 6. srpnja 2021.
Jesenski ispitni rok: 31. kolovoza / 14. rujna 2021.

******

Dr. sc. Kotel Dadon, izvanredni profesor
Uvod u judaizam: vjerovanja, običaji i blagdani (94477)
Rabinska literatura od Mišne do Šulhan Aruha (94480)
Židovski misticizam (94710)
Metodologija istraživačkog rada u judaistici (147581)

Zimski ispitni rok: 2. veljače / 9. veljače / 16. veljače / 2021.
Ljetni ispitni rok: 23. lipnja / 30. lipnja / 7. srpnja 2021.
Jesenski ispitni rok: 30. kolovoza / 10. rujna / 17. rujna 2021.

******

Dr. sc. Hrvoje Gračanin, redoviti profesor
Pregled židovske povijesti u antici i srednjem vijeku (94478)
Zimski ispitni rok: 27. siječnja / 10. veljače / 17. veljače 2021. u 10 sati, A-200

Odabrane teme iz židovske srednjovjekovne povijesti: Židovi na istočnom Mediteranu (184929)
Ljetni ispitni rok: 16. lipnja / 23. lipnja / 30. lipnja 2021. u 12 sati, A-200

Pregled židovske povijesti u antici i srednjem vijeku  (94478)
Povijest Židova na istočnom Mediteranu  (184929)
Jesenski ispitni rok: 1. rujna / 8. rujna / 15. rujna 2021. u 12 sati, A-200

******

Dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, docent
Židovska misao i literatura do kraja razdoblja Gaonata (8. st.) (94697)
Židovska misao i literatura od kraja razdoblja Gaonata do Mosesa Mendelssohna (94699)
Odabrane teme iz područja židovske misli: Suvremena židovska misao (147583)

Zimski ispitni rok: pismeni ispit, 29. siječnja / 9. veljače / 16. veljače 2021. u 9:00 sati
Ljetni ispitni rok: 18. lipnja / 29. lipnja / 6. srpnja 2021.u 9:00 sati
Jesenski ispitni rok: 3. rujna / 14. rujna / 21. rujna 2021.u 9:00 sati

 ******

Dr. sc. Neven Jovanović, redoviti profesor
Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: grčki i rimski izvori o Židovima (147579)
Zimski ispitni rok: 4 veljače / 11. veljače / 18. veljače 2021.
Ljetni ispitni rok: 15. lipnja / 29. lipnja / 6. srpnja 2021.
Jesenski ispitni rok: 31. kolovoza / 14. rujna / 21. rujna 2021.

******

Einat Hason, magistra struke, strani lektor
Jezične vježbe I. (94474) i Jezične vježbe II. (94479)
Zimski ispitni rok: 26. siječnja / 2. veljače / 9. veljače 2021.
Ljetni ispitni rok: 15. lipnja / 22. lipnja / 29. lipnja 2021.
Jesenski ispitni rok: 31. kolovoza / 9. rujna / 2021.

Jezične vježbe III. (94687) i Jezične vježbe IV. (94689)
Fonetika i fonologija hebrejskog jezika (94691)
Morfologija hebrejskog jezika (94693)
Zimski ispitni rok: 27. siječnja / 3. veljače / 10. veljače 2021.
Ljetni ispitni rok: 16. lipnja / 23. lipnja / 30. lipnja 2021.
Jesenski ispitni rok: 1. rujna / 9. rujna / 2021.

******

Aida Alagić, asistentica
Jidiš I. (183712)
Jidiš II. (183716)
Zimski ispitni rok: 25. siječnja / 1. veljače / 8. veljače 2021.
Ljetni ispitni rok: 14. lipnja / 21. lipnja / 28. lipnja 2021.
Jesenski ispitni rok: 6. rujna / 13. rujna / 20. rujna 2021.

******

Dr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica, vanjska suradnica 
Judeošpanjolski I. (183717)
Judeošpanjolski II. (183718)
Zimski ispitni rok: 27. siječnja / 3. veljače / 10. veljače 2021. u 15:30, B-326
Ljetni ispitni rok: 14. lipnja / 14. lipnja / 23. lipnja / 30. lipnja 2021. u 15:30, B-326
Jesenski ispitni rok: 1. rujna / 8. rujna / 15. rujna 2021. u 15:30, B-326