Ispitni rokovi

Dr. sc. Naida Mihal Brandl, docentica
Pregled židovske povijesti do XVIII. stoljeća
Pregled židovske povijesti od emancipacije i haskale
Jewish history in Croat lands until the 20th century
Jewish history in Croatia in the 20th century
Povijest judaističkih studija
Selected topics from Modern and Contemporary Jewish history: History of Israel
Teaching about the Shoah
Zimski ispitni rok: 30. siječnja / 13. veljače / 20. veljače 2020. u 9.30, A-128
Ljetni ispitni rok: 18. lipnja / 2. srpnja / 9. srpnja 2020. u 9.30
Jesenski ispitni rok: 3. rujna / 10. rujna / 17. rujna 2020. u 9.30

Dr. sc. Kotel Dadon, izvanredni profesor
Uvod u judaizam: vjerovanja, običaji i blagdani
Židovski misticizam
Metodologija istraživačkog rada u judaistici
Zimski ispitni rok: : 21. / 28 siječnja / 4. veljače / 11. veljače 2020.
Ljetni ispitni rok: 10. lipnja / 17. lipnja / 24 lipnja / 1. srpnja 2020.
Jesenski ispitni rok: 7. rujna / 15. rujna / 22. rujna 2020.

Dr. sc. Hrvoje Gračanin, redoviti profesor
Odabrane teme iz židovske srednjovjekovne povijesti: Židovi na istočnom Mediteranu
Ljetni ispitni rok: 17. lipnja / 24. lipnja / 1. srpnja 2020. u 13.00, A-200
Jesenski ispitni rok: 2. rujna / 9. rujna / 23. rujna 2020. u 13.00, A-200

Dr. sc. Neven Jovanović, izvanredni profesor
Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: grčki i rimski izvori o Židovima
Zimski ispitni rok: 3.veljače / 10.veljače / 17. veljače 2020.
Ljetni ispitni rok: 15. lipnja / 29. lipnja / 6. srpnja 2020.
Jesenski ispitni rok: 31. kolovoza / 14. rujna / 21. rujna 2020.

Dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, docent
Vukan Marinković, doktorand, vanjski suraadnik

Židovska misao i literatura do kraja razdoblja Gaonata (8. st.)
Židovska misao i literatura od kraja razdoblja Gaonata do Mosesa Mendelssohna
Odabrane teme iz moderne židovske filozofije
Zimski ispitni rok: pismeni ispit, 28. siječnja / 12. veljače / 19. veljače 2020. u 9:30, A-101.
Ljetni ispitni rok: 16. lipnja / 30. lipnja / 7. srpnja 2020.u 9:00, A-101.
Jesenski ispitni rok: 1. rujna / 14. rujna / 21. rujna 2020.u 9:30, A-101.

Einat Hason, magistra struke, strani lektor
Jezične i prevodilačke vježbe I.
Jezične vježne II.
Jezićne vježbe V.
Jezične vježbe VI.
Zimski ispitni rok: 22. siječnja / 23. siječnja / 30. siječnja / 6. veljače 2020. u 8.00, D-1
Ljetni ispitni rok: 10. lipnja / 11. lipnja / 17. lipnja / 24. lipnja 2020.
Jesenski ispitni rok: 10. rujna / 17. rujna / 24. rujna 2020.

Igor Kusin, doktorand, vanjski suradnik
Povijest hebrejskog jezika
Gramatika hebrejskog jezika
Zimski ispitni rok: 4. veljače / 11. veljače / 18. veljače 2020 u 10.00, A-301
Ljetni ispitni rok: 16. lipnja / 23. lipnja / 7. srpnja 2020.
Jesenski ispitni rok: 1. rujna / 15. rujna / 22. rujna 2020.

Dr. sc. Mihaela Mađarić Beer, vanjska suradnica
Jidiš I.
Jidiš II.
Zimski ispitni rok: 30. siječnja / 13. veljače / 20. veljače 2020. u 9.30, A-128
Ljetni ispitni rok: 18. lipnja / 2. srpnja / 9. srpnja 2020.
Jesenski ispitni rok: 3. rujna / 10. rujna / 17. rujna 2020.

Dr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica, vanjska suradnica
Judeošpanjolski I.
Judeošpanjolski II.
Zimski ispitni rok: 29. siječnja / 5. veljače / 12. veljače 2020. u 15:30, B-326
Ljetni ispitni rok: 17. lipnja / 1. srpnja / 8. srpnja 2020. u 15:30, B-326
Jesenski ispitni rok: 9. rujna / 16. rujna / 23. rujna 2020. u 15:30, B-326

Igor Hofman, doktorand, vanjski suradnik
Židovska književnost na drugimjezicima
Holokaust u kulturi
Zimski ispitni rok: 10. veljače / 17. veljače 2020.
Ljetni ispitni rok: 15. lipnja / 29. lipnja / 6. srpnja 2020.
Jesenski ispitni rok: 7. rujna / 14. rujna / 21. rujna 2020.

Dr. sc. Zlatko Karač, izvanredni profesor, vanjskli suradnik
Židovska i arhitektura
Zimski ispitni rok: 3. veljače / 10. veljače / 17. veljače 2020.
Ljetni ispitni rok: 29. lipnja / 6. srpnja / 13. srpnja 2020.
Jesenski ispitni rok: 31. kolovoza / 7. rujna / 14. rujna 2020.
Arhitektonski fakultet, kabinet 432, u 11 h, uz prethodni dogovor e-mailom.

Dr. sc. Tatjana Paić-Vukić, viša znanstvena suradnica, naslovna izvanredna profesorica, vanjska suradnica
Osnove arapskog I
Osnove arapskog II
Zimski ispitni rok: 23. siječnja (završni kolokvij) / 30. siječnja / 13. veljače 2020. u 14.00
Ljetni ispitni rok: 8. lipnja (završni kolokvij) / 30. lipnja / 8. srpnja 2020. 2020. u 14.00
Jesenski ispitni rok: 3. rujna (završni kolokvij) / 16. rujna / 25. rujna 2020. u 14.00