Izborni kolegij: Hrvatsko brodovlje u novom vijeku

Obavještavaju se svi zainteresirani studenti da na Fakultetu hrvatskih studija počinje novi kolegij: „Hrvatsko brodovlje u novom vijeku“ u kojem će dobiti pregled povijesti brodovlja od antike do kraja XVIII. stoljeća, s posebnim naglaskom na mediteranske te jadranske vrste brodova. Studenti će se upoznati s više od 70 raznih naziva i vrsta brodova karakterističnih za jadransku plovidbu novoga vijeka.

Kolegij će predavati dr. sc. Zrinka Podhraški Čizmek utorkom 15.55-17.25 sati, dvorana Brač (BR).

Za dodatne informacije pogledati linkove:
https://www.hrstud.unizg.hr/predmet/hbunv
https://www.isvu.hr/visokaucilista/hr/podaci/2223/akademskagodina/2020/predmet/223531/razina/3/izvedba/R/smjer/32
https://www.hrstud.unizg.hr/_download/repository/Povijest_preddiplomski.pdf

Studenti kojima je matična institucija Filozofski fakultet mogu naći:
1. „Obrazac – Zahtjev za odobrenje upisa izbornih predmeta na FHS za studente drugih fakulteta“ na linku:
https://www.hrstud.unizg.hr/pristup_informacijama
2. potvrđuju na svom fakultetu da su upisani u 2020./21. (prva stranica),
3. šalju ga na mail adresu podhrask@hrstud.hr na potpis/odobrenje da mogu upisati predmet
4. obrazac do 19.2. donose u referadu Hrvatskih studija ili ga šalju na referada@hrstud.hr

Zlatko Karač | monografija “Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj”

U sunakladi Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i UPI2M BOOKS objavljena je knjiga “Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj – Odabrani tekstovi / Studies on the Architecture of Synagogues in Croatia – Selected papers”, autora prof. dr. sc. Zlatka Karača.

Na tragu koncepta autorske edicije Studije u kojoj će se u omeđenim i tematski profiliranim svescima publicirati odabrani radovi Zlatka Karača, posvećeni dominantnim temama iz njegova istraživačkog opusa, u ovu je knjigu uvršteno 40-ak ključnih tekstova o baštini sinagoga u Hrvatskoj, od 87 objava koliko ih je autor o tome ostvario u razdoblju od 2000. do 2020. godine.

Konačni izbor radova, raznolikost publikacija – od poglavlja u knjigama, do članaka u časopisima, novinama i zbornicima, simpozijskih priopćenja, TV scenarija, letaka uz javna predavanja, do izložbenih kataloga i kalendara, pokazuju ne samo tematsku širinu problema koje je autor nastojao obuhvatiti, već i njegovo nastojanje da nedovoljno poznatu baštinu sinagoga na različite načine približi što širem krugu čitatelja.

Sinagoge su nesumnjivo najslabije istraženi i gotovo nepoznati segment naše arhitektonske i umjetničke baštine, pri tome i gotovo posve uništen u pogromu Holokausta, ali i kasnije tijekom poslijeratnog vremena. Stoga je istraživanje povijesti i arhitektonskih osobitosti ove skupine građevina zadatak od osobite znanstvene vrijednosti, pri tome i od važnosti za afirmaciju multikulturalnih i multikonfesionalnih tema vezanih za hrvatske prostore.

Knjiga se može koristiti kao priručnik za izborni kolegij “Židovi i arhitektura”, jer u velikom dijelu pokriva nastavni program toga predmeta koji na našoj katedri vodi prof. Zlatko Karač.

*Knjigu se može nabaviti u knjižari nakladnika UPI-2m u Medulićevoj ul. 20, gdje se studentima odobrava promotivni popust.

___________
Impressum:
recenzenti: Snješka Knežević, Zlatko Jurić, Zorana Sokol Gojnik
urednik: Alen Žunić
dizajn naslovnice i vanjske opreme: Nedjeljko Špoljar [SDF]
jezik: hrvatski/engl. summary
opseg: 228 str.
format: 28 x 23 cm
uvez: tvrdi/platno/ovitak
ISBN: 978-953-7703-41-7
nakladnik: AF Zagreb/UPI2M BOOKS
_____________
40-tak autorskih tekstova [donose se podaci za oko 100 naših sinagoga – od antike do 20. st.]
3 tematske cjeline: Sinagoge kao baština – Povijest i memorija; Elementi arhitekture sinagoga; Odabrani primjeri sinagoga
350 raritetnih ilustracija [fotografije, nacrti, faksimili dokumenata]
opširni engleski sažetak
glosarij judaičkih pojmova
iscrpni popisi izvora i literature, kazala

IZ RECENZIJA

Ova je knjiga rezultat autorova sustavnog istraživanja i predstavljanja sinagoga u Hrvatskoj započetog još 2000. godine u sklopu izložbe Muzeja za umjetnost i obrt „Historicizam u Hrvatskoj“. Bio je to prvi sažeti prikaz uopće o koliko zaboravljenoj, toliko i zanemarenoj temi, a ujedno upozorenje na golem gubitak koji je židovskoj baštini nanijela ustaška vlast Nezavisne države Hrvatske. Zlatko Karač uspio je prezentirati to iznimno spomeničko bogatstvo, iznijeti na vidjelo autore i naručitelje, ukratko: rekreirati dio židovskog života povezanog sa sinagogama, najvažnijim korpusom židovske sakralne baštine. Javnim nastupima, izložbamma i objavama autor je pokazao što smo imali, što smo izgubili i što se unatoč nemilim vremenima održalo. Ova knjiga najprije je od interesa za nažalost drastičnu smanjenu, a ipak vitalnu židovsku zajednicu Hrvatske, ali i važan doprinos našoj znanosti o umjetnosti i kulturi. U svemu se može mjeriti sa sličnim prikazima u Europi.
DR. SC. SNJEŠKA KNEŽEVIĆ

Ovo hrestomatijsko znanstveno djelo originalno je koncipirana zbirka kritički odabranih autorovih tekstova, s udjelom posve novih neobjavljenih priloga koji dosljedno zaokružuju Karačev istraživački interes u domeni arhitekture sinagoga i umjetnosti judaice u Hrvatskoj. Vrijednost monografije manifestira se i u autoritetu tumačenja vrlo specifične građe kojoj autor pristupa s uzornim znanstvenim prosedeom donoseći mnoge posve nove atribucije, datacijske podatke i valorizacijske postavke vezane uz korpus naše sinagogalne baštine – velikim dijelom uništene i do ovog istraživanja gotovo nepoznate. Uz to, knjiga afirmira dio osobitog, na tlu Hrvatske formiranoga multietničkoga kulturnog pejsaža s višekonfesionalnim spomeničkim supstratom koji svjedoči o otvorenosti naših prostora prema drugačijim kulturnim provenijencijama i naslijeđu manjinskih zajednica.
PROF. DR. SC. ZLATKO JURIĆ

Arhitektura sinagoga u Hrvatskoj iznimno je slabo obrađeni sloj liturgijske baštine, u najvećem dijelu uništene tijekom II. svj. rata, pa je autorov doprinos njihovome istraživanju jedan od pionirskih koraka u reafirmaciji židovskoga kulturnog identiteta na našem tlu. Mnoge su europske zemlje već napravile svoje registre u holokaustu uništenoga sinagogalnog naslijeđa te je očekivano da se takav istraživački napor dogodi i u Hrvatskoj. Stoga je ova knjiga djelo od nezaobilazne znanstvene važnosti – ne samo u nacionalnim, već i u međunarodnim okvirima. Osim spomenutoga istraživačkog interesa za temu sinagoga koja je zanimljiva raznim strukama, obrada osjetljive dionice židovske povijesti i baštine u Hrvatskoj u današnje je vrijeme i od nesumnjive šire društvene relevantnosti, kao civilizacijska gesta osvješćivanja doprinosa Židova korpusu naše povijesne arhitekture.
DOC. DR. SC. ZORANA SOKOL GOJNIK

Izbor za studentske predstavnike na studiju judaistike

Raspisuje se natječaj za studentske predstavnike na studiju judaistike. Kandidature za više godine zaprimaju se od 5.10. do 11.10. u 23:59, a za studente prve godine preddiplomskog studija od 5.10. do 25.10. u 23:59. Molimo zainteresirane studente i studentice da kandidature pošalju na mail dežurnog odsječkog koordinatora za studentske izbore (mpetrlic@m.ffzg.hr).

Kandidature moraju sadržavati:

  • ime i prezime,
  • studijsku grupu na kojoj se kandidiraju,
  • godinu studija,
  • funkciju za koju se kandidiraju (predstavnik ili zamjenik),
  • broj mobitela i e-mail adresu.

Izbori za studentske predstavnike provodit će se preko e-kolegija na Omegi koji će biti otvoreni specifično radi provođenja izbora. Na web-stranici odsjeka bit će objavljeni datumi provođenja izbora za svaku određenu godinu, uz naslov e-kolegija, a studenti te godine trebaju se samostalno upisati u taj e-kolegij. Prije početka izbora provjerit će se jesu li studenti koji su upisani u kolegij studenti te godine te će se s početkom izbora zaključati upis kolegija. Izbori će trajati 48 sati tijekom kojih studenti trebaju izabrati dvije od ponuđenih opcija, jednu za predstavnika, i jednu za zamjenika.

Za sva daljnja pitanja u vezi studentskih izbora, molimo da se javite odsječkom koordinatoru za izbore (mpetrlic@m.ffzg.hr).

Sastanak s brucošima Judaistike

Sastanak s brucošima na Katedri za judaistiku održat će se u četvrtak u 10.00 sati u A-102.

U 11.00 sati slijedi sastanak sa studentskim predstavnicima Judaistike.

Dobrodošli!

Izborni kolegij na diplomskom studiju “Teaching about the Shoah”

U zimskom semestru akademske godine 2020./2021. moguće je upisati izborni kolegij Teaching about the Shoah, koji se i inače odvija premo Omege, u suradnji s Jad Vašemom.

Ove akademske godine, kolegij se neće, s naše strane, odvijati u prostorijama Filozofskoga fakulteta, već se u potpunosti seli online.

Kolegij se odvija na engleskom, u suradnji s kolegama iz Jad Vašema i s našeg Fakulteta. Nastava će se održavati utorkom, od 9.30 do 11.00 i nosi 6 ECTS bodova.

Studenti se pozivaju na prvi nastavni termin, uključujući i one koji se eventualno neće uspjeti formalno prijaviti na kolegij. Nastava počinje 13. listopada. Dobrodošli!

Novi termini ispitnih rokova za treću godinu preddiplomskog studija

Dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, docent

Jesenski ispitni rok: 1. rujna / 14. rujna / 21. rujna 2020.u 9:00 sati. Potrebno je da se student prethodno dva dana unaprijed najavi e-mailom, a ispit se odvija usmeno preko BigBlueButton unutar e-kolegija.

Igor Hofman, doktorand, vanjski suradnik
Židovska književnost na drugimjezicima
Holokaust u kulturi

Jesenski ispitni rok: 7. rujna / 14. rujna / 21. rujna 2020.

Skraćivanje jesenskog ispitnog roka za studente 3. godine preddiplomskog studija zbog mogućnosti upisivanja diplomskih studija

Poštovani,

prema natječaju za upis studenata u 1. godinu diplomskih studija, koji je s Fakulteta na Sveučilište poslan prije 1. srpnja 2020. godine, definirano je da se prijave za upis na diplomski studij zaprimaju do 23. rujna 2020. godine.
Prema akademskom kalendaru jesenski ispitni rok završava 25. rujna 2020. godine, te se studenti 3. godine preddiplomskog studija koji bi ispite i završne radove polagali nakon 23. rujna 2020. godine ne bi mogli prijaviti za upis na diplomske studije, jer je prema natječaju za upis definirano da se kvalifikacijski postupak održava 24. i 25. rujna 2020. godine.
Zbog navedene neusklađenosti završetka ispitnog roka i roka za predaju prijave za upis koja je određena javno objavljenim natječajem nužno je skratiti trajanje jesenskog ispitnog roka za 3. godinu preddiplomskog studija.
Svi ispiti i obrane završnih radova studenata 3. godine preddiplomskog studija trebaju biti završene do zaključno ponedjeljka, 21. rujna 2020. godine, kako bi studenti mogli na vrijeme završiti preddiplomski studij i predati prijavu za upis diplomskog studija.
Zamolio bih sve nastavnike koji su ponudili ispitne termine iz kolegija u danima od 22. do 25. rujna 2020. godine da ponude zamjenske termine zaključno s 21. rujnom 2020. godine.
Tekst natječaja za upis diplomski studija:
S poštovanjem,
izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
o.d. prodekana za nastavu i studente

Stipendija za tečaj hebrejskog jezika

Poštovani,

I ove godine Sveučilište u Haifi nudi stipendiju za tečaj hebrejskog jezika koji će se zbog situacije s koronavirusom održavati preko interneta, odnosno putem Zoom predavanja. Prilažem njihovu objavu, u kojoj možete pronaći dodatne informacije, kao i mail za kontakt i službenu stranicu, te Vas molim da obavijest o ovome proslijedite svojim studentima. Molim Vas da imate na umu da je zadnji datum za prijave 15. lipnja 2020.

July Intensive Hebrew Online Courses- Program Description אולפן קיץ

July 20th- August 20th, 2020

This July we will be offering our Intensive Hebrew Summer Ulpan. The courses Hebrew Summer Ulpan brings students from around the world to the University of Haifa to study Hebrew in one of the most effective language learning programs in Israel. The Ulpan is designed for those who wish to immerse themselves in an intensive language acquisition experience that is personally enriching as well as academically demanding.

Academics

Classes will be taught remotely through the ZOOM online classroom system and will be held between the hours of 6pm-9:30pm Israel time (11:00am-2:30pm EDT, 8:00am-11:30am PDT)

Total beginners need to fill out the prior-knowledge questionnaire form. If you are not a total beginner, you must fill out the placement exam to the best of your abilities without the use of aid and then stop once you cannot answer any questions.
The Ulpan is open to all students above the age of 18 who are high school graduates as well as to adult learners.

Terms and Conditions: 

  • Terms and conditions of the scholarship may change from year to year according to the annual budget.
  • The scholarship can be granted only once
  • The Summer Language Course Includes: Full tuition fees
  • The final date for the submission of application forms is normally no later than June 15.
  • Final decision regarding the granting of a scholarship will be made around June 30 of each year.

Contact:

Marketing Director: Ms. Michal Gottlieb

Email: mgotlib@univ.haifa.ac.il

Website: www.uhaifa.org.

 

 

ŽIDOVI I ARHITEKTURA – nastava na daljinu

Zbog obustave redovite nastave, obavještavam studente s upisanim izbornim kolegijem ŽiA da za nastavu na daljinu mogu koristiti ppt prezentacije mojih predavanja koja pokrivaju narednih 4-5 tjedana nastave + pdf knjige Z. KARAČ: Arhitektura sinagoga u Hrvatskoj, MUO, Zagreb, 2000. koja može poslužiti kao udžbenik uz navedena predavanja.
Molim studente da mi se jave mailom ( zkarac@arhitekt.hr ) kako bih im Jumbo-mailom mogao poslati navedene materijale. Studenti su obavezni kontinuirano studirati gradivo, proučiti literaturu i prezentacije te se po potrebi javiti mailom za konzultacije. Nakon uspostave redovite nastave naučeno gradivo će se provjeriti kontrolnim kolokvijem koji će biti uvjet za potpis.
Izv. prof. dr.sc. Zlatko Karač