Teaching about the Shoah, srijeda 15. svibnja u 9:30 u A-123: najava prof. dr. sc. Dana Michmana

U ljetnom semestru akademske godine 2023/2024. na Katedri za židovske studije izvodi se izborni kolegij na diplomskoj razini Teaching about the Shoah, koji je osmišljen i organiziran u suradnji s Jad Vašemom. Kolegij se odvija uživo, a predavači iz Jad Vašema uključuju se preko Omege/Zooma.

Nastava se odvija na engleskom jeziku. Ovaj tjedan u srijedu, 15. svibnja 2024. u 9:30 naš je gost prof. dr. sc. Dan Michman, voditelj Međunarodnog instituta za istraživanje Holokausta na Jad Vašemu i nositelj Katedre za proučavanje Holokausta John Najmann. On je također professor emeritus moderne židovske povijesti, predsjedatelj Instituta Arnold i Leona Finkler za istraživanje Holokausta i nositelj Katedre obitelji Abraham i Edita Spiegel za istraživanje Holokausta na Sveučilištu Bar-Ilan.

Tema njegova predavanja je The Unprecedented Nature of Holocaust against other Genocides.

https://www.yadvashem.org/research/about/michman.html 

Izvanredni ispitni rok

Sukladno Odluci Vijeća Flozofskoga fakulteta od 20. ožujka 2024, i na Katedri za židovske studije i istraživanje Holokausta održavat će se izvanredni ispitni rok. S obzirom da isti pada u tjednu Pesaha, molimo studente koji misle izaći na ovaj rok da se jave profesorima s Katedre kako bi se dogovorili za datum kad su profesori dostupni.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2023/2024.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je  Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2023/2024. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti prijediplomskih, diplomskih te integriranih prijediplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu koji u trenutku prijave rada imaju status studenta.

Za prijavu rada u kategorijama a) do d), studenti su dužni do petka 30. kolovoza 2024. do 16 sati:

  • prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveučilišta
  • ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i potpisano obrazloženje mentora) u dva (2) uvezana primjerka i popratni dopis dostaviti u Urudžbeni ured Fakulteta (D-01)
  • elektronski primjerak rada i obrazloženja mentora dostaviti na e-mail adresu: rektorova@ffzg.hr.

Mentori svoje mišljenje o prijavljenom radu (najkasnije do petka 30. kolovoza 2024. do 16 sati) unose u aplikaciju korištenjem šifre koju im student dostavlja nakon prijave rada.

Studenti mogu pristupiti aplikaciji na mrežnim stranicama Sveučilišta svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom (ako ne znaju korisničko ime ili lozinku, za pomoć se mogu obratiti administratoru korisničkih računa). Molimo studente da nakon on-line prijave obavezno provjere status prijave u aplikaciji (pod “Pregled prijava”).

Za prijavu rada u kategorijama e) i f) potrebno je ispunjeni obrazac (dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta) i obrazloženje mentora do srijede 28. kolovoza poslati na adresu rektorova@ffzg.hr kako bi radovi pravovremeno bili prijavljeni na stranicama Sveučilišta.

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u Tjednu Sveučilišta.

Više informacija o natječaju dostupno je na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Prilozi i poveznice:

Izborni kolegiji Katedre za židovske studije i istraživanje Holokausta

U ljetnom semestru akademske godine 2023/2024. moguće je upisati izborni kolegij na diplomskoj razini Teaching about the Shoah, koji je osmišljen i organiziran u suradnji s Jad Vašemom. Kolegij se odvija uživo, a predavači iz Jad Vašema uključuju se preko Omege/Zooma.

Nastava se odvija na engleskom jeziku, u suradnji s kolegama iz Jad Vašema i s našeg Fakulteta i to srijedom, od 9.30 do 11.00 u A-123 i nosi 6 ECTS bodova.

Studenti se pozivaju na prvi nastavni termin, uključujući i one koji se eventualno neće uspjeti formalno prijaviti na kolegij. Nastava počinje 6. ožujka.

Na preddiplomskoj razimi moguće je upisati izborni kolegij Jewish history in Croatia in the 20th century, https://theta.ffzg.hr/ECTS/Predmet/Index/2240 koji se odvija srijedom od 12:30 do 14:00 u A-315.

Dobrodošli!

Međunarodna zimska škola ”Enhancing Publications Skills in the Field of Jewish Studies in East and East Central Europe” (Unaprijeđivanje izdavačkih vještina u polju Židovskih studija u Istočnoj i Srednjoj Europi)

Katedra za židovske studije i istraživanje Holokausta Filozofskog fakulteta, kao i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te The Hebrew University of Jerusalem organiziraju Zimsku školu židovskih studija u Interuniverzitetskom centru (IUC) u Dubrovniku od 5. do 7. veljače 2024. godine.

Zimska škola omogućit će studentima (diplomskim i poslijediplomskim) da se jednom godišnje okupe i razmijene svoja znanja, istraživačka iskustva i ideje o različitim temama iz povijesti, religije, književnosti, filozofije, jezika i politike Židova. Kronološki će obuhvatiti razdoblje od ranog novog vijeka do suvremenog doba. Namjera je ponuditi forum za raspravu u komparativnoj perspektivi o židovskoj povijesti i kulturi u Europi i šire. Sama škola osmišljena je kao interdisciplinarni tečaj koji će pripremiti sudionike za raspravu i istraživanje široko definirane židovske povijesti i kulture kao i za sve praktične izazove kad je riječ o publiciranju rezultata.

Ove godine u radu Škole sudjelovat će oko dvadesetak profesora i doktoranada s desetak europskih sveučilišta.

https://web2020.ffzg.unizg.hr/blog/2024/02/06/medunarodna-zimska-skola-enhancing-publications-skills-in-the-field-of-jewish-studies-in-east-and-east-central-europe-unaprijedivanje-izdavackih-vjestina-u-polju-zidovskih-studija-u-istocnoj/

Promjena imena Katedre / Chair’s new name

Katedra za judaistiku Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku 20. prosinca 2023. promijenila svoje ime u Katedra za židovske studije i istraživanje Holokausta (Chair for Jewish and Holocaust studies). Ta je odluka potvrđena na Fakultetskom vijeću 24. siječnja 2024. godine.

S promjenom imena Katedre dolazi i novi prijediplomski i diplomski studijski program prema kojemu je judaistika svrstana u polje interdisciplinarne humanistike. Novi program usvaja suvremeni pristup proučavanja židovske kulture kao kompleksnog koncepta koji je postavljen multidisciplinarno i transdisciplinarno, čime se uključuju različiti pristupi, koncepti i metode koje su uvriježene u suvremenoj humanistici, kao i proučavanje Holokausta kao fenomena bez presedana u svjetskoj povijesti.

Novo ime Katedre sukladno se s dugotrajnim aktivnostima njenih članova, koje određeni vrhunac dosežu prilikom uspostave znanstvene infrastrukture EHRI-ERIC u čemu je upravo Katedra nositelj inicijative prilikom koje se Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ističe kao nacionalni koordinator ove znanstvene infrastrukture u osnivanju. Katedra je i partner u procesu osnivanja nacionalnih ureda EHRI-ERIC-a, koji se provodi kroz znanstveni projekt EHRI-IP, financiran iz sredstava Europske komisije kroz Horizon Europe.

Ovom se inicijativom odgovara i na preporuke Međunarodnoga saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA) za poticanje stvaranja namjenskih katedri, odjela i studijskih programa gdje je to moguće, te poticanje međusveučilišne i transnacionalne suradnje u istraživanju i podučavanju Holokausta. Time naša Katedra, uz činjenicu da je jedina koja se bavi židovskim studijima, postaje nositelj jedinoga programa u Republici Hrvatskoj koji se bavi Holokaustom kao sastavnim dijelom svoga programa.

***

On 20 December 2023 the Chair of Judaic Studies of the Department of Hungarology, Turkology and Judaic Studies changed its name to the Chair for Jewish and Holocaust studies. This decision was confirmed at the Faculty Council on 24 January 2024.

A new undergraduate and graduate study program follow this change, in the field of interdisciplinary humanities. The new program adopts a modern approach to the study of Jewish culture as a complex concept that is set multidisciplinary and transdisciplinary, thus including various approaches, concepts and methods that are established in contemporary humanities, as well as the study of the Holocaust as a phenomenon without precedent in world history.

The new name of the Chair is in line with the long-term activities of its members, with the establishment of the scientific infrastructure EHRI-ERIC as its highlight. In this process the Chair carries the initiative, during which the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb stands out as the national coordinator of this scientific infrastructure in its establishment. The Chair is also a partner in the process of establishing National Nodes of EHRI-ERIC, which is carried out through the scientific project EHRI-IP, financed through funds of the European Commission through Horizon Europe.

This initiative corresponds with recommendations of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) to encourage the creation of dedicated chairs, departments and study programs where possible, and to encourage inter-university and transnational cooperation in Holocaust research and teaching. Chair for Jewish and Holocaust studies, in addition to the fact that it is the only Chair that deals with Jewish studies, is the home of the only program in the Republic of Croatia that deals with the Holocaust as an integral part of its program.

Dobitnici državne nagrade za znanost za 2022. godinu

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost na sjednici održanoj 13. studenoga 2023. godine donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2022. godinu.

Godišnjom nagradom za znanost u području humanističkih znanosti nagrađena je izv. prof. dr. sc. Naida-Mihal Brandl s Katedre za judaistiku Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku, za knjigu ”Oduzimanje židovske imovine u Hrvatskoj: Zagreb kao studija slučaja. Appropriation of the Jewish property in Croatia – Zagreb case study”, a godišnjom nagradom za znanstvene novake nagrađena je doc. dr. sc. Mirna Cvetko s Odsjeka za arheologiju, za knjigu ”Rimski zavjetni žrtvenici s područja Hrvatske”.

Čestitamo dobitnicama!

Dobitnici državne nagrade za znanost za 2022. godinu

Obavijest o početku nastave

Nastava iz kolegija Judeošpanjolski II počinje u četvrtak, 5. listopada, u 10:15 u učionici A-315.

Nastava iz kolegija Between the Empires počinje u četvrtak, 5. listopada, u 11:00 u učionici A-315.

Najava izbornog predmeta za diplomske studente Filozofskog fakulteta: History of Israel

Katedra za judaistiku obavještava studente diplomskog studija da će se u zimskom semestru akademske godine 2023/2024. održavati izborni kolegij Selected Topics from Jewish History: History of Israel. Nastava će se odvijati na engleskom jeziku. Kolegij nosi 4 ECTS boda i polaže se izradom seminarskoga rada.

Sadržaj kolegija dostupan je na sljedećoj poveznici: http://theta.ffzg.hr/ECTS/Predmet/Index/5464

Predavanja će se održavati srijedom od 09:30 do 11.00 sati u D-5. Studenti se pozivaju na prvi nastavni termin, uključujući i one koji se eventualno neće uspjeti formalno prijaviti na kolegij. Nastava počinje 18. listopada. Dobrodošli!

Kolegij mogu upisati studenti svih studijskih grupa, a osobito ga preporučujemo studentima Povijesti, Sociologije te Etnologije i kulturne antropologije.

Dobrodošli!

EHRI and CLARIN workshop, ‘Making Holocaust Oral Testimonies more usable as Research Data’ (King’s College London, Monday 15-17 May 2023)

EHRI and CLARIN are partnering for a hackathon/workshop, ‘Making Holocaust Oral Testimonies more usable as Research Data’ (King’s College London, Monday 15-17 May 2023).
This event will be practical and hands-on : curators of oral history recordings, Holocaust researchers, digital humanists and language technologists will get together to work on making oral testimony recordings more usable as research data. This workshop will use a small number of Holocaust testimony recordings, with an aim to establish a usable and reproducible workflow and toolchain to progress from digital recordings to transcribed and annotated datasets. The workshop will also focus on the challenges of dealing with geodata from Holocaust testimonies.
👉More information on the event can be found here : https://www.cegesoma.be/…/EHRI_CLARIN%20Holocaust…
👉Applications to attend should be made by Friday 24th March via this form https://forms.gle/kE1mb4QGGhTqS87L9.