Izborni

Izborni kolegiji Katedre za judaistiku

Preddiplomski studij:

Between the empires: Jewish history in Croat lands until the 20th century (zimski semestar)
nositelj i izvođač: doc. dr. sc. Naida-Michal Brandl
2 sata predavanja tjedno
4 ECTS boda

Pregled Židovska povijesti u modernom i suvremenom razdoblju (ljetni semestar)
nositelj i izvođač: doc. dr. sc. Naida-Michal Brandl
2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno
3 ECTS boda

Jewish history in Croatia in the 20th century (ljetni semestar)
nositelj i izvođač: doc. dr. sc. Naida-Michal Brandl
2 sata predavanja tjedno
3 ECTS boda

Židovi i arhitektura (ljetni semestar)
predavač: dr. sc. Zlatko Karač, izv. prof.
6 blokova od po 4 školska sata i obilazak terena
3 ECTS boda

Diplomski studij:

Teaching about the Shoah (zimski semestar)
nositelj i izvođač: doc. dr. sc. Naida-Michal Brandl
2 sata predavanja tjedno
6 ECTS bodova

Selected topics in modern and contemporary history: History of Israel (zimski semestar)
nositelj i izvođač: doc. dr. sc. Naida-Michal Brandl
2 sata predavanja tjedno
3 ECTS boda

Odabrane teme iz srednjovjekovne povijesti: Židovi na istočnom Mediteranu u srednjem vijeku (ljetni semestar)
nositelj i izvođač: prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin
2 sata predavanja tjedno
6 ECTS bodova