Preddiplomski

Link na izvedbeni plan za tekuću akademsku godinu

Prva godina

Prvi semestar

Uvod u judaizam: vjerovanja, običaji i blagdani
nositelj i izvođač: dr. sc. Kotel Dadon, izvanredni profesor
2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno
3 ECTS boda

Pregled židovske povijesti u antici i srednjem vijeku
nositelj i izvođač: dr. sc. Hrvoje Gračanin, redoviti profesor
2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno
3 ECTS boda

Jezične vježbe I.
nositelj i izvođač: Einat-Lilian Hason, ugovorna strana lektorica
6 sati lektorskih vježbi tjedno
4 ECTS boda

Engleski jezik
(studenti anglistike i judaistike umjesto engleskog jezika biraju izborni kolegij koji nosi 2 ECTS boda)
2 sata vježbi tjedno
2 ECTS boda

Izborni kolegij
iz ponude izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, koja se formira na početku svake akademske godine
3 ECTS boda

Drugi semestar

Pregled židovske povijesti u modernom i suvremenom razdoblju
nositelj i izvođač: dr. sc. Naida-Michal Brandl, docentica
2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno
3 ECTS boda

Rabinska literatura od Mišne do Šulhan aruha
nositelj i izvođač: dr. sc. Kotel Dadon, izvanredni profesor
2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno
3 ECTS boda

Jezične vježbe II.
nositelj i izvođač: Einat-Lilian Hason, ugovorna strana lektorica
6 sati lektorskih vježbi tjedno
4 ECTS boda

Engleski jezik
(studenti anglistike i judaistike umjesto engleskog jezika biraju izborni kolegij koji nosi 2 ECTS boda)
2 sata vježbi tjedno
3 ECTS boda

Izborni kolegij
iz ponude izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, koja se formira na početku svake akademske godine
3 ECTS boda

Druga godina

Treći semestar

Židovska misao i literatura do kraja razdoblja Gaonata (8. stoljeće)
nositelj: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, docent
izvođači: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, docent i Vukan Marinković, doktorand
2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno
4 ECTS boda

Jezične vježbe III.
nositelj i izvođač: Einat-Lilian Hason, ugovorna strana lektorica
4 sata lektorskih vježbi tjedno
3 ECTS boda

Fonetika i fonologija hebrejskog jezika
nositelj i izvođač: Einat-Lilian Hason, ugovorna strana lektorica
2 sata seminara tjedno
3 ECTS boda

Jidiš I. (obvezni izborni)
nositelj: dr. sc. Christine Magerski, izvanredna profesorica (Odsjek za germanistiku)
izvođač: Aida Alagić Bandov, asistentica (Odsjek za germanistiku)
2 sata seminara tjedno
2 ECTS boda

Izborni kolegij
iz ponude izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, koja se formira na početku svake akademske godine
3 ECTS boda

Četvrti semestar

Židovska misao i literatura od kraja razdoblja Gaonata do Mosesa Mendelshona
nositelj i izvođač: dr. sc. Kotel Dadon, docent
2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno
4 ECTS boda

Jezične vježbe IV.
nositelj i izvođač: Einat-Lilian Hason, ugovorna strana lektorica
3 sata lektorskih vježbi tjedno
3 ECTS boda

Morfologija hebrejskog jezika
nositelj i izvođač: Einat-Lilian Hason, ugovorna strana lektorica
2 sata seminara tjedno
3 ECTS boda

Judeošpanjolski I. (obvezni izborni)
nositelj i izvođač: dr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica
2 sata seminara tjedno
2 ECTS boda

Izborni kolegij
iz ponude izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, koja se formira na početku svake akademske godine
3 ECTS boda

Treća godina

Peti semestar

Between the empires: Jewish history in Croat lands until the 20th century
nositelj i izvođač: dr. sc. Naida-Michal Brandl, docentica
2 sata predavanja tjedno
4 ECTS boda

Židovska književnost 
nositelj: dr. sc. Naida-Michal Brandl, docentica
izvođač: Igor Hofman, doktorand
2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno
4 ECTS bodova

Jezične vježbe V: sintaksa i leksikologija
nositelj I izvođač: Einat-Lilian Hason, ugovorna strana lektorica
4 sata lektorskih vježbi tjedno
4 ECTS boda

Izborni kolegij
iz ponude izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, koja se formira na početku svake akademske godine
3 ECTS boda

Šesti semestar

Jewish history in Croatia in the 20th century
nositelj i izvođač: dr. sc. Naida-Michal Brandl, docentica
2 sata predavanja tjedno
3 ECTS boda

Židovski misticizam
nositelj i izvođač: dr. sc. Kotel Dadon, izvanredni profesor
2 sata predavanja tjedno
2 ECTS boda

Književnost na hebrejskom jeziku
nositelj: dr. sc. Naida-Michal Brandl, docentica
izvođač: Igor Hofman, doktorand
2 sata predavanja i 1 sata seminara tjedno
4 ECTS boda

Jezične vježbe VI: sintaksa i leksikologija
nositelj I izvođač: Einat-Lilian Hason, ugovorna strana lektorica
4 sata lektorskih vježbi tjedno
3 ECTS boda

Izborni kolegij
iz ponude izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, koja se formira na početku svake akademske godine
3 ECTS boda

ili

Završni rad
Student koji namjerava završiti studij na preddiplomskoj razini dužan je najkasnije do početka posljednjeg semestra prema nominalnom trajanju preddiplomskog studija podnijeti zahtjev za odobrenjem teme i izborom mentora za pisanje završnog preddiplomskog rada. ECTS bodovi koje donosi obrana završnog preddiplomskog rada ne pripadaju jezgri studija, nego kvoti ECTS bodova predviđenoj za programsku izbornost. Tema završnog rada može biti sa svih područja koje pokriva studijski program.
nositelji i izvođači: dr. sc. Naida-Michal Brandl, docentica, dr. sc. Kotel Dadon, izvanredni profesor, dr. sc. Hrvoje Gračanin, redoviti profesor
3 ECTS boda