Prijediplomski

Skrećemo pažnju da u ECTS paket još uvijek nismo u mogućnosti unijeti novi program pa vas molimo da se o prijediplomskome (a uskoro i diplomskome) konzultirate web stranice Katedre za židovske studije i istraživanje Holokausta. Judaistika je mijenjala i polje te se sada nalazi u znanstvenome polju interdisciplinarne humanistike, a ne više filologije.

Link na izvedbeni plan za tekuću akademsku godinu (trenutno irelevantan!)

Prva godina

Prvi semestar

Uvod u studij judaistike
nositelj i izvođač: dr. sc. Hrvoje Gračanin, redoviti profesor
2 sata seminara tjedno
4 ECTS boda

Uvod u judaizam
nositelj i izvođač: dr. sc. Kotel Dadon, izvanredni profesor
2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno
4 ECTS boda

Hebrejski za judaiste I.
nositelj i izvođač: Einat-Lilian Dotan, ugovorna strana lektorica
6 sati lektorskih vježbi tjedno
4 ECTS boda

Engleski jezik
(studenti anglistike i judaistike umjesto engleskog jezika biraju izborni kolegij koji nosi 2 ECTS boda)
2 sata vježbi tjedno
2 ECTS boda

Izborni kolegij
iz ponude izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, koja se formira na početku svake akademske godine
3 ECTS boda

Drugi semestar

Uvod u biblijsku i rabinsku literaturu
nositelj i izvođač: dr. sc. Kotel Dadon, izvanredni profesor
2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno
4 ECTS boda

Židovska filozofija I.
nositelj: prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin
izvođač: dr. sc. Domagoj Akrap, poslijedoktorand
2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno
4 ECTS boda

Hebrejski za judaiste II.
nositelj i izvođač: Einat-Lilian Dotan, ugovorna strana lektorica
6 sati lektorskih vježbi tjedno
4 ECTS boda

Engleski jezik
(studenti anglistike i judaistike umjesto engleskog jezika biraju izborni kolegij koji nosi 2 ECTS boda)
2 sata vježbi tjedno
3 ECTS boda

Izborni kolegij
iz ponude izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, koja se formira na početku svake akademske godine
3 ECTS boda

Druga godina

Treći semestar

Židovska povijest u antici i srednjem vijeku
nositelj i izvođač: dr. sc. Hrvoje Gračanin, redoviti profesor
2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno
4 ECTS boda

Židovska filozofija II.
nositelj: dr. sc. Hrvoje Gračanin, redoviti profesor
izvođač: dr. sc. Domagoj Akrap, poslijedoktorand
2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno
4 ECTS boda

Hebrejski za judaiste III.
nositelj i izvođač: Einat-Lilian Dotan, ugovorna strana lektorica
4 sata lektorskih vježbi tjedno
3 ECTS boda

Izborni kolegij
iz ponude izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, koja se formira na početku svake akademske godine
3 ECTS boda

Četvrti semestar

Židovska povijest u modernom i suvremenom razdoblju
nositelj: dr. sc. Naida-Michal Brandl, izvanredna profesorica
izvođači: dr. sc. Naida-Michal Brandl, izvanredna profesorica (predavanja) i Anita Fiket,, asistentica (seminar)
2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno
3 ECTS boda

Židovski misticizam
nositelj i izvođač: dr. sc. Kotel Dadon, izvanredni profesor
2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno
4 ECTS boda

Hebrejski za judaiste IV.
nositelj i izvođač: Einat-Lilian Dotan, ugovorna strana lektorica
3 sata lektorskih vježbi tjedno
3 ECTS boda

Izborni kolegij
iz ponude izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, koja se formira na početku svake akademske godine
3 ECTS boda

Treća godina

Peti semestar

Between the empires: Jewish history in Croat lands until the 20th century
nositelj: dr. sc. Naida-Michal Brandl, izvanredna profesorica
izvođač: Anita Fiket, asistentica
2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno
4 ECTS boda

Židovska baština i arhitektura
nositelj: dr. sc. Naida-Michal Brandl, izvanredna profesorica
izvođač: Anita Fiket, asistentica
2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno
4 ECTS boda

Židovska književnost 
nositelj: dr. sc. Naida-Michal Brandl, izvanredna profesorica
izvođač: doktorand Igor Hofman (vanjski suradnik)
2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno
4 ECTS bodova

Izborni kolegij
Hebrejski za judaiste V.
nositelj I izvođač: Einat-Lilian Dotan, ugovorna strana lektorica
4 sata lektorskih vježbi tjedno
4 ECTS boda

iz ponude izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, koja se formira na početku svake akademske godine
3 ECTS boda

Šesti semestar

Jewish history in Croatia in the 20th century
nositelj i izvođač: dr. sc. Naida-Michal Brandl, izvanredna profesorica
2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno
4 ECTS boda

Književnost na hebrejskom
nositelj: dr. sc. Naida-Michal Brandl, izvanredna profesorica
izvođač: Igor Hofman, doktorand (vanjski suradnik)
2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno
4 ECTS boda

Izborni kolegij
Povijest Holokausta
nositelj i izvođač: dr. sc. Goran Hutinec, docent
2 sata predavanja tjedno
3 ECTS boda

Hebrejski za judaiste VI.
nositelj i izvođač: Einat-Lilian Dotan, ugovorna strana lektorica
4 sata lektorskih vježbi tjedno
4 ECTS boda

iz ponude izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, koja se formira na početku svake akademske godine
3 ECTS boda

ili

Završni ispit
nositelji i izvođači: dr. sc. Naida-Michal Brandl, izvanredna profesorica, dr. sc. Kotel Dadon, izvanredni profesor, dr. sc. Hrvoje Gračanin, redoviti profesor
2 ECTS boda