Diplomski

Link na izvedbeni plan za tekuću akademsku godinu

Prva godina

Prvi semestar

Odabrane teme iz judaistike: moderni židovski identiteti
nositelj i izvođač: dr. sc. Naida-Michal Brandl, docentica
2 sata predavanja tjedno
3 ECTS boda

Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima
nositelj i izvođač: dr. sc. Neven Jovanović, redoviti profesor
2 sata seminara tjedno
3 ECTS boda

Povijest hebrejskog jezika
nositelj: dr. sc. Naida-Michal Brandl, docentica
izvođač: dr. sc. Igor Kusin
2 sata predavanja tjedno
3 ECTS boda

Osnove arapskog jezika
nositelj i izvođač: dr. sc. Tatjana Paić Vukić, naslovna izvanredna profesorica
2 sata predavanja i 1 sat vježbi tjedno
2 ECTS boda

Izborni kolegij na Katedri za judaistiku u 1. i 3. semestru:
Teaching about the Shoah

nositelj i izvođač: dr. sc. Naida-Michal Brandl, docentica u suradnji s Yad Vashemom
2 sata predavanja tjedno
6 ECTS bodova

Izborni kolegij
iz ponude izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, koja se formira na početku svake akademske godine
3 ECTS boda

Drugi semestar

Odabrane teme iz židovske srednjovjekovne povijesti: Židovi na istočnom Mediteranu
nositelj i izvođač: dr. sc. Hrvoje Gračanin, redoviti profesor
2 sata predavanja tjedno
3 ECTS boda

Elementi gramatike hebrejskog jezika
nositelj i izvođač: Einat Lilian Hason, ugovorna strana lektorica
2 sata seminara tjedno
3 ECTS boda

Jidiš II.
nositelj: dr. sc. Christine Magerski, izvanredna profesorica (Odsjek za germanistiku)
izvođač: Aida Alagić Bandov, asistentica (Odsjek za germanistiku)
2 sata seminara tjedno
3 ECTS boda

Osnove arapskog jezika 2
nositelj i izvođač: dr. sc. Tatjana Paić Vukić, naslovna izvanredna profesorica
2 sata predavanja i 1 sat vježbi tjedno
2 ECTS boda

Izborni kolegij
iz ponude izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, koja se formira na početku svake akademske godine
3 ECTS boda

Druga godina

Treći semestar

Selected topics in Modern and Contemporary Jewish history: History of Israel
nositelj i izvođač: dr. sc. Naida-Michal Brandl, docentica
dr. sc. Boris Havel, docent, Fakultet političkih znanosti
2 sata predavanja tjedno
3 ECTS boda

Odabrane teme iz područja židovske misli: Suvremena židovska misao
nositelj I izvođač: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, docent
2 sata predavanja tjedno
3 ECTS boda

Metodologija istraživačkog rada u judaistici
nositelji i izvođači: dr. sc. Kotel Dadon, izvanredni profesor i dr. sc. Hrvoje Gračanin, redoviti profesor
2 sata predavanja tjedno
3 ECTS boda

Judeošpanjolski II.
nositelj i izvođač: dr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica
1 sat predavanja i 2 sata seminara tjedno
3 ECTS boda

Izborni kolegij na Katedri za judaistiku u 1. i 3. semestru:
Teaching about the Shoah

nositelj i izvođač: dr. sc. Naida-Michal Brandl, docentica u suradnji s Yad Vashemom
2 sata predavanja tjedno
6 ECTS bodova

Izborni kolegij
iz ponude izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, koja se formira na početku svake akademske godine. Katedra na početku svakog semestra sastavlja paket preporučenih izbornih kolegija.
3 ECTS boda

Četvrti semestar

Diplomski rad
nositelji i izvođači: dr. sc. Naida-Michal Brandl, docentica, dr. sc. Kotel Dadon, izvanredni profesor, dr. sc. Hrvoje Gračanin, redoviti profesor
Tema diplomskog rada može biti odabrana iz područja opće i kulturne povijesti, židovskih tekstova židovske misli, književnosti te suvremenog ili klasičnog hebrejskog jezika.
15 ECTS boda