Nastavnici / Chair members

Kabinet: C-012
Telefon: +385-1-4092-395 / 2395

Predstojnica Katedre / Chair
Dr. sc. Naida-Mihal Brandl, docentica
mbrandl@ffzg.hr
konzultacije: utorkom 11.00-12.00 sati ili prema dogovoru
Koordinatorica za MOZVAG, satničarka, web administratorica

Dr. sc. Kotel Dadon, izvanredni profesor
kdadon@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom 11.00-12.00  uz prethodnu najavu mailom
Koordinator za ISVU i ECTS

Dr. sc. Hrvoje Gračanin, redoviti profesor
hrvoje.gracanin@gmail.com
Kabinet: A-200 / Telefon: 1-4092-158 / 2158
Konzultacije: srijedom 15.30-17.00, A-200

Einat-Lilian Hason, magistra struke, ugovorni strani lektor
ehason@ffzg.hr
konzultacije: uz prethodnu najavu mailom

Chair of Judaic studies international academic and student mobility (ECTS coordination)
mobilnost-jud@ffzg.hr

Gostujući predavači s ostalih odsjeka i institucija
Guest lecturers

S drugih odsjeka i centara Filozofskog fakulteta:

Dr. sc. Neven Jovanović, redoviti profesor
Odsjek za klasičnu filologiju
neven.jovanovic@ffzg.hr

Dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, docent
Odsjek za filozofiju
ljfjezic@gmail.com

Dr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica (Centar za strane jezike Filozofskog fakulteta)
Centar za strane jezike
jagoda@vecerina.com

S drugih institucija:

Dr. sc. Tatjana Paić-Vukić, viša znanstvena suradnica, naslovna izvanredna profesorica (HAZU)
Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Odsjek za turkologiju, hungarologiju i judaistiku, Katedra za turkologiju
tatjana_paic@yahoo.com

Dr. sc. Zlatko Karač, redoviti profesor (Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet)
Arhitektonski fakultet, Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
zlatko.karac@arhitekt.hr

Dr. sc. Igor Kusin, poslijedoktorand
ikusin@ffzg.hr
konzultacije: prema dogovoru
za vrijeme ispitnih rokova: poslije svakog ispitnog roka od 12.00 do 13.00 u C-012

Igor Hofman, doktorand (Leksikografski zavod Miroslav Krleža)
Leksikografski zavod Miroslav Krleža
igor.hofman777@gmail.com

Vukan Marinković, doktorand (Yeshiva University)
Yeshiva University, Bernard Revel Graduate School of Jewish Studies, New York
vukanm@gmail.com

Termini konzultacija profesora s ostalih odsjeka Filozofskog fakulteta dostupni su na njihovim matičnim odsjecima.