Raspored

Prvi semestar preddiplomskog studija:

uto 12.30-14.00 – F-316 – Jezične vježbe I.
uto 14.00-15.30 – D-1 – Uvod u judaizam (predavanje)
uto 15.30-17.00 – D-5 – Uvod u judaizam (seminar)

sri 09.30-11-00 – A-111 – Jezične vježbe I.
sri 11-00-12.30 – F-316 – Pregled židovske povijesti u antici i srednjem vijeku
(seminar se održava prema individualnim zadacima)

čet 9.30-11.00 – A-128 – Jezične vježbe I.

Treći semestar preddiplomskog studija:

sri 08.00-09.30 – D-1 – Jezične vježbe III.
sri 10.15-11.45 – A-106 – Židovska misao i literatura do kraja razdoblja Gaonata (predavanje)
sri 12.30-14.00 – A-204 – Fonetika i fonologija hebrejskog jezika
sri 17.00-18.30 – A-205 – Jidiš I.

čet 11.00-12.30 – A-128 – Jezične vježbe III.
čet 13.15-14.45 – A-106 – Židovska misao i literatura do kraja razdoblja Gaonata (seminar)

Prvi semestar diplomskog studija:

pon 14:00-15:30 – A-128 – Arapski (vježbe, grupa 1)
pon 15:30-16:15 – A-111 – Arapski (predavanje)

čet 09:30-11:00 – A-125 – Odabrane teme iz žid. antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima
čet 12:30-14:00 – A-102 – Povijest judaističkih studija
čet 18:30-20:00 – A-111 – Arapski (vježbe, grupa 2)

virtualno – Povijest hebrejskog jezika

Napomena: ukoliko se na prvu godinu diplomskog studija upiše premalen broj studenata, nastava iz judaističkih predmeta organizirat će se individualno. Arapski će studentu judaistike pohađati po redovitom rasporedu.

Treći semestar diplomskog studija:

pon 17.00-19.15 – A-311 – Judeošpanjolski II.

uto 09.30-11-00 – Virtualno – Teaching about the Shoah (izborni na razini Fakulteta)
uto 12.30-14.00 – A-315 – Metodologija istraživačkog rada u judaistici

sri 08.45-10.15 – A-106 – Odabrane teme iz područja židovske misli: Suvremena židovska misao
sri 09.30-11-00 – D-5 – Selected topics in Modern and Contemporary Jewish history: Israel (izborni na razini Fakulteta)