Raspored

Prvi semestar preddiplomskog studija:
A204        pon 11:00-12:30 – Jezične vježbe I.

F316        uto 12:30-14:00 – Uvod u judaizam
D1            uto 14:00-15:30 – Uvod u judaizam

A315        sri 11:00-12:30 – Jezične vježbe I.
A106        sri 12:30-14:00 – Pregled židovske povijesti u antici i srednjem vijeku
A301        sri 15:30-17:00 – Pregled židovske povijesti u antici i srednjem vijeku (seminar)

A315        čet 14:00-15:30 – Jezične vježbe I.

Treći semestar preddiplomskog studija:
F316        pon 12:30-14:00 – Jezične vježbe III.

A315        uto 12:30-14:00 – Jezične vježbe III.

A106        sri 09:30-11:00 – Židovska misao i literatura do kraja razdoblja Gaonata (8. st)

A128       čet 11:00-12:30 – Jezične vježbe III.
A106       čet 13:15-14:45 – Židovska misao i literatura do kraja razdoblja Gaonata (8. st)
F316       čet 17:00-18:30 – Jidiš I.

Peti semestar preddiplomskog studija:
A215        pon 08:00-09:30 – Židovska književnost
A215        pon 09:30-10:15 – Židovska književnost (seminar)

A315         sri 12:30-14:00 – Jezične vježbe V.

A128        čet 09:30-11:00 – Between the Empires: Jewish history in Croat lands until the 20th c.
A102        čet 12:30-14:00 – Jezične vježbe V.

Prvi semestar diplomskog studija:
D5            sri 09:30-11:00 – Teaching about the Shoah
F316        sri 11:00-12:30 – Odabrane teme iz judaistike: moderni židovski identiteti

A213        čet 09:30-11:00 – Odabrane teme iz žid. antičke pov.: Grčki i latinski izvori o Židovima
A204        čet 12:30:00-11:00 – Povijest hebrejskog jezika

Treći semestar diplomskog studija:
A311         pon 17:00-19:15 – Judeošpanjolski II.
D5             sri 09:30-11:00 – Teaching about the Shoah

virtualno – Selected topics from Jewish history: History of Israel
virtualno – Metodologija istraživačkog rada u judaistici

Napomena: ukoliko se na prvu i treću godinu diplomskog studija upiše premalen broj studenata, nastava iz judaističkih predmeta organizirat će se individualno. Arapski će studenti judaistike pohađati po redovitom rasporedu.