Raspored

Šesti semestar preddiplomskoga studija:
A315   pon 09:30–11:00 – Književnost na hebrejskom
A315   pon  11:00–11:45 – Književnost na hebrejskom (seminar)

A315    sri 12:30–14:00 – Jewish history in Croatia in the 20th century

DIPLOMSKI STUDIJ: Drugi semestar
A123    sri 09:30–11:00 – Teaching about the Shoah
A315    čet 15:30–17:00 – Židovi na istočnom Mediteranu u srednjem vijeku

Napomena: ukoliko se na neku od godina studija upiše premalen broj studenata, nastava iz judaističkih predmeta organizirat će se individualno. Arapski će studenti judaistike pohađati po redovitom rasporedu.