Raspored

Drugi semestar preddiplomskog studija:

pon 08.00-09.30 – A-102 – Rabinska literatura od Mišne do Šulhan aruha (predavanje)
pon 09.30-11.00 – A-216 – Jezične vježbe II.
pon 11.00-12.30 – A-315 – Rabinska literatura od Mišne do Šulhan aruha (seminar)

uto 09.30-11-00 – D-1 – Pregled židovske povijesti u modernom i suvremenom razdoblju (predavanje)
(seminar se održava u terminima prema dogovoru)

sri 09.30-11-00 – A-111 – Jezične vježbe II.

čet 9.30-11.00 – A-315 – Jezične vježbe II.

Četvrti semestar preddiplomskog studija:

pon 08.00-09.30 – A-102 – Židovska misao i literatura od kraja razdoblja Gaonata do Mosesa Mendelssohna (predavanja)
pon 12.30-14.00 – online – Židovska misao i literatura od kraja razdoblja Gaonata do Mosesa Mendelssohna (seminar)
pon 17.00-18.30 – A-217 – Judeošpanjolski I.

uto 12.30-14.00 – A-315 – Jezične vježbe IV.

sri 11.00-12.30 – A-314 – Jezične vježbe IV.

čet 12.30-14.00 – A-217 – Morfologija hebrejskog jezika

Drugi semestar diplomskog studija:

Napomena: ukoliko se na prvu godinu diplomskog studija upiše premalen broj studenata, nastava iz judaističkih predmeta organizirat će se individualno. Arapski će studentu judaistike pohađati po redovitom rasporedu.