Baze podataka

Centar za online baze podataka – Baze podataka za istraživačku i akademsku zajednicu

Centar za online baze podataka je projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa(MZOŠ), CARNet-a i IRB-a s osnovnim ciljem osiguravanja mrežnog pristupa komercijalnim bazama podataka kao i onima u slobodnom pristupu za sve članove znanstvene i istraživačke zajednice RH (istraživače, nastavnike i studente).

Hrčak Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima ili minimalno bibliografskim podacima i sažecima svojih radova

Jstor

Digitalni arhiv znanstvenih časopisa. Pristupiti Jstoru od kuće preko AAI@edu.hr korisničkog imena možete na ovom linku.

http://www.kultura.hr/hr

http://www.riha-journal.org/

http://bib.irb.hr/

http://www.europeana.eu/portal/index.html