Djelovanje kluba

Ciljevi KSPUFF-a su djelatna skrb za ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa studenata, briga o studentskom standardu i socijalnom statusu, sudjelovanje u radu Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, utjecanje na kvalitetu studija i poštivanja osnovnih prava studenata te suradnja s ostalim stručnim ustanovama i studentskim organizacijama na zagrebačkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, drugim organizacijama u RH i svijetu, sa srodnim teoretskim i praktičnim interesima.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva KSPUFF okuplja okuplja studente i apsolvente povijesti umjetnosti, studente sa srodnih grupa i fakulteta, te osobe koje su upisale poslijediplomski studij iz područja umjetnosti, a koje svojim radom i prilozima doprinose kvalitetnom studiranju. Organizira tribine, seminare, izložbe, izlete i posjete muzejima. Objavljuje zbornik radova studenata povijesti umjetnosti – Kontrapost. Pruža administrativnu podršku studentima u ostvarenju njihovih projekata te obavlja druge poslove radi ostvarenja ciljeva KSPUFF-a sukladno Statutu i udružuje se u druge udruge sukladno zakonu.