Kongres 2012/2013

II. Međunarodni kongres studenata povijesti umjetnosti u organizaciji Kluba studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održao se od 23. do 27. travnja 2013. godine u kongresnoj dvorani fakultetske knjižnice. Kongres je od početka bio zamišljen kao susret studenata povijesti umjetnosti i srodnih znanosti na kojem studenti  prezentiraju vlastite istraživačke radove. Studentski radovi koji su bili prijavljeni na natječaj pregledani su od strane komisije sastavljene od profesora za pojedina područja te prihvaćeni u skladu s njihovim mišljenjem. Prihvaćeno je ukupno četrdeset i osam studentskih radova, od toga trideset stranih studenata, sa Sveučilišta u Beogradu, Sarajevu, Ljubljani, Dresdenu i Besanconu.

Kongres je započeo otvaranjem izložbe postavljene u predvorju knjižnice, na kojoj su studenti, pod mentorstvom profesorice Sanje Cvetnić, izložili postere s obrađenim temama iz frankopanske baštine, a time dali i djelomičan uvid u svrhu odsječkih terenskih nastava.

U prva tri dana trajanja Kongresa studenti su izložili rezultate svojih istraživanja u formi prezentacije od petnaest minuta po izlagaču, a zadnji dan održavanja Kongresa organiziran je izlet u Varaždin i Trakošćan. U okviru Kongresa bila su organizirana gostujuća predavanja; Tobiasa Strahla (Faculty od Arts, Humanities and Social Science, TU Dresden) s temom izlaganja, Anti “Aura” the Ideological Nature of Meaning on the Example of the Destructionof Cultural Objects at the Territory of the Former Socialist Federal Republic of Yugoslavia during the Years of War; Stanka Kokolea (Faculty of Arts, University of Ljubljana) s temom izlaganja Form and Meaning in the Early Renaissance: the Peculiar Case of the Tempio Malatestiano te Ane Bogdanović (Faculty of Philosophy, University of Belgrade), koja je održala izlaganje na temu Constructing an Artist Myth: Marina Abramović and the Balkans.

Potaknuti izuzetno pozitivnim iskustvima prošlogodišnjeg Kongresa namjera nam je bila nastaviti aktivnosti naših kolega u svrhu razvijanja suradnje među studentima i dodatnim usmjeravanjem studenata prema vlastitom istraživačkom radu. Cilj Kongresa bio je povezati studente na državnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini te  pospješiti suradnju s kolegama srodnih područja. Sudjelovanjem na Kongresu studenti su tako dobili priliku stječi izlagačko iskustvo, a pripremom rada za planirani zbornik i vrijedno iskustvo za buduća pisanja stručnih ili znanstvenih radova.

Program i knjiga sažetaka: Kongres_program_2013

http://novinar.me/index.php/kultura/item/829-medunarodni-kongres-studenata-historije-umjetnosti-u-zagrebu