Knjižnice

Pregled knjižnica u gradu Zagrebu čiju građu učlanjenjem mogu koristiti studenti.

Za upis studentima je potrebna osobna iskaznica i indeks. Cijena upisnine je 50,00 kuna i vrijedi godinu dana. Moguće je posuđivati knjige u svim knjižnicama gradske mreže te skenirati i fotokopirati građu.

Web stranica

Facebook stranica

Online katalog

________________________________________________________________________

 

U NSK se mogu učlaniti svi redoviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija, apsolventi i studenti poslijediplomskog studija sveučilišta u Republici Hrvatskoj, državnih i privatnih veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj učlanjuju se na temelju osobne iskaznice, osobnog identifikacijskog broja (OIB) i indeksa. Godišnja studentska članarina iznosi 50,00 kuna. Posudba knjiga iz knjižnice je moguća ispunjavanjem zadužnica s potpunom i točnom signaturom, uz rok posudbe od 30 dana. Prilikom posudbe je potrebno priložiti index, osobnu i člansku iskaznicu. Radno vrijeme za korisnike je od ponedjeljka do petka od 08.00.-21.00. te subotom od 08.00.-15.00. Također pruža usluge skeniranja i fotokopiranja.

Web stranica

Facebook stranica

Online katalog

________________________________________________________________________

Članstvo u Hazu knjižnici se ostvaruje upisom na tjedan ili godinu dana. Cijena godišnje studentske članarine je 30,00 kuna. Za upis je potrebno donijeti osobnu iskaznicu i indeks. Studenti Sveučilišta u Zagrebu mogu posuditi isključivo akademijina zdanja, dok ostalu građu smiju koristiti u prostorijama knjižnice radnim danima od 09,00 – 15,00 sati. Knjižnica također nudi usluge skeniranja, printanja, fotokopiranja, a moguća je upotreba računala i interneta. Na mrežnim stranicama knjižnice moguće je pronaći veliki broj digitaliziranih starijih akademijinih izdanja.

Web stranica

Facebook stranica

Online katalog

________________________________________________________________________

 Knjižnica IPU-a

Fond knjižnice čini oko 16 000 knjiga, 900 naslova časopisa, te više od 2000 kataloga i deplijana izložbi.Posudba knjiga omogućuje se vanjskim suradnicima Instituta i znanstvenicima srodnih ustanova.Studenti poslijediplomskih studija mogu posuditi knjigu uz polog indexa. Časopisi, doktorske disertacije, separati i vrijedne knjige mogu se koristiti samo u čitaonici. Korištenje cijelog knjižničnog fonda u čitaoničkom dijelu knjižnice omogućuje se svim vanjskim korisnicima u radnom vremenu čitaonice. Radno vrijeme je radnim danom od 9,00 do 12,00 sati.

Web stranica

Online katalog

________________________________________________________________________

Knjižnica međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i rani srednji vijek

U svom fondu knjižnica broji više od 5000 jedinica knjiga i časopisa iz područja antike, kasne antike i srednjeg vijeka. Posudba je moguća uz predočenje indexa. Knjižnica je otvorena petkom od 10,00-12,00 u prostoriji C-107 na FFZG.

________________________________________________________________________

 

Knjižnica Arheološkog muzeja u Zagrebu

Knjižnica Arheološkog muzeja sadrži oko 45000 različitih svezaka i jedna je od najbogatijih specijaliziranih arheoloških knjižnica u Hrvatskoj.ako je knjižnica otvorena za sve zainteresirane građane, najveći dio korisnika su arheolozi, znanstvenici te studenti arheologije i srodnih struka.

Voditelj knjižnice: Roland Heide (rheide@amz.hr)

Web stranica

________________________________________________________________________

 Knjižnica Muzeja za umjetnost i obrt

Fond od 65.000 svezaka sadrži knjige, časopise i priručnike iz povijesti umjetnosti, umjetničkog obrta i srodnih područja, grafičke mape i mape uzoraka za različita obrtna umijeća, kataloge izložbi i aukcijske kataloge. Posebnu cjelinu čini zbirka starih i rijetkih knjiga od 16. do 19. stoljeća koja ima značaj muzejske zbirke.Sva knjižnična građa dostupna je i vanjskim korisnicima u čitaonici radnim danom od 9 do 12 i od 13 do 15 sati.

Voditeljica knjižnice: Anđelka Galić (andelka.galic@muo.hr)

Web stranica

________________________________________________________________________

 

Knjižnica Muzeja suvremene umjetnosti

Najopsežnija zbirka iz područja moderne i suvremene umjetnosti u Hrvatskoj. Građu čini nekoliko cjelina: stručna periodika, katalozi izložaba suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i brojnim svjetskim muzejima, teorijska literatura, kao i literatura iz područja arhitekture, fotografije, dizajna, filma, novih medija, stripa, glazbe i mode i određenu količinu audio vizualne građe. Studijska čitaonica otvorena je za korištenje građom samo uz najavu e-mailom: zrinka.ivkovic@msu.hr ili jasna.jaksic@msu.hr.

Web stranica

Online katalog

________________________________________________________________________

Knjižnica Muzejsko-dokumenatcijskog centra

Knjižnični fond, koji ima oko 40.000 jedinica, pokriva područje znanja o muzejima i muzejskoj djelatnosti. Obuhvaća muzeološku literaturu te izdanja hrvatskih i inozemnih muzeja i galerija. Korištenje građe je moguće samo u prostorima knjižnice. Radno vrijeme knjižnice je od ponedjeljka do petka od 10,00-14,00 sati.

Voditeljica knjižnice: Snježana Radovanlija Mileusnić (sradov@mdc.hr)

Web stranica

Online katalog

________________________________________________________________________

Knjižnica Hrvatskog povijesnog muzeja

Knjižnica Hrvatskog povijesnog muzeja sadržava danas oko 20.000 obrađenih naslova. To su uglavnom knjige vezane uz hrvatsku povijest, povijest umjetnosti, arhitekturu, arheologiju, te časopisi, zbornici, godišnjaci, kalendari, rječnici, enciklopedije i katalozi izložbi i postava muzeja.Radno vrijeme knjižnice za vanjske korisnike: utorak, srijeda i četvrtak od 9:00 do 12:00 uz obaveznu najavu telefonom na 01/4851-900 ili na email hismus@hismus.hr i m.mladinov@hismus.hr.

Web stranica

________________________________________________________________________

 

Knjižnica Muzeja grada Zagreba

Knjižnica muzeja sadrži brojnu literaturu  iz područja opće nacionalne povijesti, povijesti kulture, povijesti umjetnosti i umjetničkog obrta, a posebno na djela kojima je predmet grad Zagreb.Knjižnica je otvorena za javnost četvrtkom od 10 do 12 sati, a knjižnična građa se koristi samo u čitaonici, tj. ne posuđuje se izvan zgrade Muzeja.

Voditeljica knjižnice: Slobodanka Radovčić

Web stranica

________________________________________________________________________

Knjižnica Hrvatskog državnog arhiva

Fond Knjižnice HDA sastoji se od 160.000 svezaka koju mogu koristiti samo članovi arhiva u čitaonici. Učlaniti se može na tjedan dana pri čemu je cijena za studente 10,00kuna ili godišnje za 50,00 kuna. Radno vrijeme za korisnike:ponedjeljak, utorak, srijeda 8,15-15,45 sati; četvrtak 8,15-17,45 sati; petak 8,15-14,45 sati.

Facebook stranica

Web stranica

Online katalog