Obrana diplomskoga rada

Obrana diplomskog rada studentice Anje Vulinec pod naslovom “Kreativna ekonomija i promjene u strukturi rada: analiza načina rada IT radnika” održat će se u ponedjeljak 1. srpnja 2019. s početkom u 10 sati u prostoriji A-228.

Obavijest

Doc. dr. sc. Danijela Lucić do kraja akademske godine 2019./2020. održavat će konzultacije u novom terminu – četvrtkom od 10:00 do 11:00 sati.

Obavijest

Doc. dr. sc. Ksenija Klasnić u utorak 18. lipnja 2019. redovne tjedne konzultacije održat će od 10.00 do 11:30h (umjesto u redovnom terminu od 13.30 do 15h).

NATJEČAJ ODSJEKA ZA NAJBOLJI STUDENTSKI RAD – NAGRADA ‘KREŠIMIR KUFRIN’

Odsjek za sociologiju
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU
NAGRADE ‘KREŠIMIR KUFRIN’

Propozicije natječaja:
• Nagrada “Krešimir Kufrin” je godišnja nagrada koja se dodjeljuje studentima sociologije za najbolji studentski rad
• Pravo natjecanja za nagradu imaju studenti/studentice preddiplomskog, dodiplomskog i diplomskog studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koji imaju studentska prava zaključno s 31. 9. 2019. godine.
• U slučaju koautorstva, svi koautori/koautorice moraju biti studenti/studentice preddiplomskog, dodiplomskog ili diplomskog studija, a barem jedan od koautora mora biti student/studentica sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
• Student/studentica se može natjecati za nagradu sa samo jednim radom.
• Isti rad ne može biti prijavljen više puta.
• Nagrada se dodjeljuje samo za neobjavljeni rad koji istodobno nije prijavljen za neku drugu nagradu, niti je u postupku recenzije u nekom stručnom ili znanstvenom časopisu.
• Radovi trebaju biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku, u formi znanstvenog ili stručnog članka veličine do 5000 riječi i pisan sukladno APA stilu.
• Prijave se predaju u tajništvo Odsjeka za sociologiju. Prijava se sastoji od tri tiskana primjerka rada, elektroničke verzije rada na CD–u i zatvorene omotnice sa podacima o autoru/ici i šifrom. Radovi se predaju pod šifrom (bez imena autora/autorice). Uz rad se u zatvorenoj omotnici prilaže šifra koja se nalazi na radu umjesto imena. Uz šifru se navodi naslov rada te ime i prezime, adresa, telefonski broj i adresa elektroničke pošte autora/autorice.
• Nagrada se u pravilu dodjeljuje jednom radu. Iznimno, ocijeni li Povjerenstvo za dodjelu nagrade da nagradu u jednakoj mjeri zaslužuje više radova, može se dodijeliti više jednakovrijednih nagrada.
• Povjerenstvo može odlučiti ne dodijeliti nagradu ako ocijeni da nijedan od prijavljenih radova ne zadovoljava kriterije vrednovanja.
• Prilikom vrednovanja uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji: inovativnost/originalnost, društvena i stručna relevantnost, jasnoća definiranih ciljeva rada, kvaliteta interpretacije, relevantnost korištene literature, razina teorijske elaboracije, jasnoća i argumentiranost teza, kvaliteta zaključaka te u slučaju empirijskih istraživanja kvaliteta prikupljenih podataka i obrade podataka.
• Povjerenstvo za ocjenu radova čine tri člana/članice Odsjeka za sociologiju

Nagrada:
• Nagrada se sastoji od Plakete i novčane nagrade u iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna.
• U slučaju koautorstva ili dodjele više jednakovrijednih nagrada, svi autori/koautori dobivaju Plaketu, a novčana nagrada dijeli se na jednake iznose.

Rok prijave:
• 13. rujan 2019. godine do 12.00 sati

Obavijest

Profesor Žunec doživio je nezgodu. Trenutno je u procesu rekonvalescencije koja uključuje mirovanje tako da će njegove aktivnosti u narednom razdoblju biti djelomično ograničene, i to kako slijedi:

  1. Konzultacije srijedom 0930-1030 do daljnjega se neće odrzavati. Sve upite studenti mogu uputiti na mail ozunec@ffzg.hr. Ponovno održavanje konzultacija bit će pravovremeno oglašeno.
  2. Premda će se nastojati da se svi predmeti obrade u sto kraćem vremenu, procedure odobravanja tema, ocjenjivanja ispita i dobivanja povratnih informacija mogu potrajati dulje od ranije zajamcenog roka od sedam dana.

Molimo studente za ljubazno razumijevanje.

Obavijest

Zbog službene spriječenosti doc. dr. sc. Jana Vukić otkazuje nastavu iz Suvremenih socioloških teorija 2 i konzultacije u srijedu 5.6.2019.g.

Obavijest

Nastava iz predmeta “Sociologija vremena” u ljetnom semestru akademske 2018./2019. godine završila je u srijedu 29. svibnja 2019. godine.