Studenski predstavnici

Studenski predstavnici za akademsku godinu 2022./23.gmail.com
Nikolina

Studentski predstavnici- sociologija

1.godina preddiplomskog 

Predstavnik: Jakov Birko- birkojakov@gmail.com

Zamjenica: Anđela Tadić- andjelatadic0@gmail.com

2.godina preddiplomskog

Predstavnica: Ela Domuzin- ela2003201@gmail.com

Zamjenica: Valentina Marić- valentine.maric@gmail.com

3.godina preddiplomskog 

Predstavnik: Dioklecijan Brečić-Jakovčević- dbrecicj@m.ffzg.hr

Zamjenica: Jelena Jambrošić Barnjak- jjambros@m.ffzg.hr

 Nikolić, zamjenica, nikolinanikolic.nn@l

1. godina diplomskog
Luka Mađer, predstavnik, lukamadjer12@gmail.com
Lana Ivanovski, zamjenica, lana13ivanovski@gmail.com

2. godina diplomskog
Aurora Rakić, predstavnica, rakic.aurora@gmail.com
Antun Dulibić, zamjenik, antun.dulibic@gmail.com