Studentski predstavnici

Studentski predstavnici za akademsku godinu 2023./24.

    1. godina prijediplomskog
      Predstavnica: Ana Šipuš, asipus@m.ffzg.hr
      Zamjenica: Ema Hameršak, ehamersa@ffzg.hr
    2. godina prijediplomskog
      Predstavnik: Vigo Sakoman, vsakoman@m.ffzg.hr
      Zamjenica: Lana Katarina Franović, franovi@m.ffzg.hr
    3. godina prijediplomskog
      Predstavnik: Filip Klisović, fklisovi@m.ffzg.hr
      Zamjenica: Ela Domuzin, edomuzin@m.ffzg.hr
    1. godina diplomskog
      Predstavnik: Dioklecijan Brečić-Jakovčević, dbrecicj@m.ffzg.hr
      Zamjenica: Jelena Jambrošić Barnjak, jjambros@m.ffzg.hr
    2. godina diplomskog
      Predstavnik: Luka Mađer lukamadjer12@gmail.com
      Zamjenica: Lucija Gajić gajalucka@gmail.co