Katedre

Na Odsjeku za sociologiju postoji 11 katedri:

 • Katedra za opću i teorijsku sociologiju – predstojnica prof. dr. sc. Davorka Matić
 • Katedra za posebne sociologije – predstojnica prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
 • Katedra za metodologiju – predstojnica izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić
 • Katedra za sociologiju obrazovanja – predstojnik prof. dr. sc. Nenad Karajić
 • Katedra za socijalnu antropologiju
 • Katedra za socijalnu ekologiju – predstojnica izv. prof. dr. sc. Tijana Trako Poljak
 • Katedra za vojnu sociologiju – predstojnik prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
 • Katedra za seksologiju – predstojnik prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
 • Katedra za migracijske i etničke studije – predstojnik  prof. dr. sc. Dragan Bagić
 • Katedra za sociologiju roda – predstojnica prof. dr. sc. Branka Galić
 • Katedra za urbanu sociologiju – predstojnica izv. prof. dr. sc. Jana Vukić