Izvedbeni plan

Reformirani studijski program prijediplomskog studija sociologije – Izvedbeni plan:

1. semestar (zimski) – obavezni kolegiji (ECTS bodova)
Akademska radionica 1 (1)
Izabrane teme iz kulture i društvene strukture (3)
Kultura i društvena struktura (3)
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (0)
Uvod u sociologiju (3)
Strani jezik struke 1 (2) ili kolegij generičkih vještina za dvopredmetne

2. semestar (ljetni) – obavezni kolegiji (ECTS bodova)
Akademska radionica 2 (1)
Izabrane teme iz nejednakosti i društvenog djelovanja (3)
Nejednakosti i društveno djelovanje (3)
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (0)
Uvod u znanstvena istraživanja (3)
Strani jezik struke 2 (2) ili kolegij generičkih vještina za dvopredmetne

3. semestar (zimski) – obavezni kolegiji (ECTS bodova)
Društvene promjene i procesi (3)
Izabrane teme iz društvenih promjena i procesa (3)
Metode istraživanja u sociologiji (5)
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (0)

4. semestar (ljetni) – obavezni kolegiji (ECTS bodova)
Funkcionalistička perspektiva (5)
Osnove statistike u sociologiji (6)
Prostor i okoliš (4)
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (0)

5. semestar (zimski) – obavezni kolegiji (ECTS bodova)
Društvo i tehnologija (4)
Izvori podataka (3)
Konfliktna perspektiva (5)

6. semestar (ljetni) – obavezni kolegiji (ECTS bodova)
Interakcionistička perspektiva (5)
Sociodemografija (4)
Završni ispit prijediplomskog studija sociologije (3)

Na prijediplomskom razini tijekom studija treba odabrati barem 76 ECTS za jednopredmetni, a za dvopredmetni studij 10 ECTS bodova kolegija iz izbornosti struke te dodatnih 30 ECTS za jednopredmetni, a za dvopredmetni studij 6 ECTS bodova slobodne izbornosti, odnosno kolegija koji se ne moraju, ali i mogu održavati na Odsjeku za sociologiju. Ponuda izbornih kolegija se nadograđuje svake godine.

ZIMSKI IZBORNI KOLEGIJI na prijediplomskoj razini (ECTS bodovi):

Etika okoliša (3)
Mediji i društvo (6)
Obrazovanje i društvo (6)
Osnove socijalne psihologije (4)
Socijalna ekologija (6)
Sociologija djece i djetinjstva (4)
Sociologija grada (6)
Sociologija migracija (6)
Sociologija roda (6)
Sociologija vojske i rata (6)
Sociološke teorije moći (6)
Uvod u studije sigurnosti (3)

LJETNI IZBORNI KOLEGIJI na prijediplomskoj razini (ECTS bodovi):

Civilno društvo u Hrvatskoj (4)
Društveni kontekst Domovinskog rata (4)
Etnografski pristupi manjinskim i subkulturnim skupinama (6)
Hrvatsko društvo od socijalizma do suvremenosti (3)
Sociologija porodice (6)
Sociologija sela (6)
Terorizam i društvo (6)
Uvod u socijalnu antropologiju (6)