Odobrene teme

5. lipnja 2024.

Studentica: Lucija Zelić
Naslov rada: Rodni stereotipi o ženama na društvenim mrežama
Naslov rada na engleskom jeziku: Gender stereotypes about women on social media
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Ana Topić
Naslov rada: Iskustva mladih žena sa zdravstvenim problemima na ginekološkim pregledima u Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Experiences of women with health issues in gynecologist appointments in Croatia
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Dora Šimunec
Naslov rada: (Ne)sigurnost žena u javnom prijevozu
Naslov rada na engleskom jeziku: (In)security of women in public transport
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić

Student: Luka Mađer
Naslov rada: Kako pripadnici LGBTQ zajednice percipiraju svakodnevni život transrodnih osoba u Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: How do members of the LGBTQ community perceive everyday lives of transgender people in Croatia
Mentorica: dr. sc. Tanja Vučković Juroš

Studentica: Klaudija Vilušić
Naslov rada: Igranje uloga kao tehnika simulacije društvene zbilje u nastavi sociologije
Naslov rada na engleskom jeziku: Role-playing as a method of simulating social reality in sociology teaching
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak

Student: Slaven Dodig
Naslov rada: Motivacija kazališnih aktera u izvedbenim aktivnostima
Naslov rada na engleskom jeziku: Motivation of theatre participants in performance activities
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Tea Lazić
Naslov rada: Seksizam u vjenčanim praksama. Sociološka i filmološka analiza društvenog problema s naglaskom na područje bivše Jugoslavije
Naslov rada na engleskom jeziku: Sexism in marriage practices. Sociological and filmological analysis of a social problem with an emphasis on the territory of the former Yugoslavia
Mentorica: doc. dr. sc. Maša Grdešić
Komentorica: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić

Student: Stipe Sardelić
Naslov rada: Populizam kao politička strategija. Analiza političke komunikacije na društvenim mrežama u okviru parlamentarnih izbora
Naslov rada na engleskom jeziku: Populism as a Political Strategy: Analysis of Political Communication on Social Networks within the Framework of Parliamentary Elections
Mentor: prof. dr. sc. Dragan Bagić

Student: Neven Zenko
Naslov rada: Dostupnost visokog obrazovanja osobama s invaliditetom
Naslov rada na engleskom jeziku: Accessibility of Higer Education to Persons with
Disabilities
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić

Studentica: Maria Mokrović
Naslov rada: Kratkometražni film kao nastavno sredstvo za uvođenje socioloških tema u nastavu španjolskog jezika
Naslov rada na engleskom jeziku: A short film as a teaching tool for the introduction of sociological topics in the teaching of the Spanish language
Mentorica: doc. dr. sc. Andrea-Beata Jelić
Komentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak

Studentica: Klaudija Ahac
Naslov rada: Stambeno pitanje mladih u Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Young people and the housing crisis in Croatia
Mentorica: izv. prof. dr.sc. Jana Vukić

8. svibnja 2024.

Studentica: Ema Vorkapić
Naslov rada: Kulturni kapital i odabir studija u kontekstu društvenog statusa u Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Cultural Capital and Study Choice in the Context of Social Status in Croatia
Mentor: prof. dr. sc. Nenad Karajić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Krešimir Žažar

Studentica: Sara Ražov
Naslov rada: Srednjoškolska nastava sociologije i razvoj kritičkog mišljenja učenika
Naslov rada na engleskom jeziku: High school teaching of sociology and the development of students’ critical thinking
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Povjerenstvo: Vukić, Degač

Studentica: Ana Radoš
Naslov rada: Žele li žene brak više od muškaraca? Sociološka analiza objavljenih istraživanja o kohabitaciji mladih
Naslov rada na engleskom jeziku: Do women want marriage more than men? Sociological analysis of published research on youth cohabitation
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Povjerenstvo: Božić, Župarić-Iljić

Student: Ricardo Kulušić
Naslov rada: Odnos financijskih i političkih institucija prema kriptovalutama. Usporedba monetarnih sustava
Naslov rada na engleskom jeziku: Financial and political institutions relationship towards cryptocurrencies. Monetary systems comparison
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Povjerenstvo: Galić, Lažnjak

Student: Luka Vidaković
Naslov rada: Uloga roda u samopercepciji žena u bodybuildingu
Naslov rada na engleskom jeziku: The Role of Gender in the Self-Perception of Women in Bodybuilding
Mentorica: doc. dr. sc. Andriana Benčić Kužnar
Povjerenstvo: Koletić, Galić

Studentica: Lucija Vlašić
Naslov rada: Utjecaj odnosa radnog i slobodnog vremena na kvalitetu života – usporedba Hrvatske i Japana
Naslov rada na engleskom jeziku: Impact of the Work-Life Balance on Quality of Life: a Comparison between Croatia and Japan
Mentorica: doc. dr. sc. Andriana Benčić Kužnar
Povjerenstvo: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak, Jelena Ostojić

Studentica: Luce Ursić
Naslov rada: Utjecaj ispita državne mature na planiranje i izvedbu nastave sociologije
Naslov rada na engleskom jeziku: The influence of the state matura exam on the planning and performance of sociology classes
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Povjerenstvo: Vukić, Degač

Student: Martin Brlečić
Naslov: Teorije mira u praksi – analiza prepreka i strategija za promicanje mirne koegzistencije kroz muzejske inicijative
Naslov rada na engleskom jeziku: Theories of peace in practice – analysis of obstacles and strategies for promoting peaceful coexistence through museum initiatives
Mentor: izv. prof. dr. sc. Kruno Kardov
Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Danijela Lucić (predsjednica), doc. dr. sc. Andriana Benčić Kužnar

Studentica: Magda Profaca
Naslov rada: Barijere u kulturnoj participaciji u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji
Naslov rada na engleskom jeziku: Barriers in cultural participation in the city of Rijeka and Primorsko-goranska county
Mentor: doc. dr. sc. Goran Koletić.
Komentor: izv. prof. sc. Kruno Kardov
Povjerenstvo: Rukavina

Studentica: Lucija Brajković
Naslov rada: Pripovijetka „Der Igel“ Ferdinanda Von Schiracha i sociološke teorije devijantnosti u nastavi
Naslov rada na engleskom jeziku: The short story “Der Igel” by Ferdinand Von Schirach and the sociological theory of deviance in teaching
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak, pred.
Komentorica: prof. dr. sc. Milka Car Prijić
Povjerenstvo: Božić

Studentica: Аna Bačurin
Naslov rada: Upotreba feminativa u hrvatskom i ruskom jeziku – sociolingvistički pristup
Naslov rada na engleskom jeziku: The use of feminatives in Croatian and Russian language – sociolinguistic approach
Mentorica: dr. sc. Željka Čelić
Komentorica: izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Tereza Sliepčević
Naslov rada: Terenska nastava sociologije u srednjim školama: Integracija socioloških koncepata i održivog razvoja kroz iskustveno učenje na imanju Vukomerić
Naslov rada na engleskom jeziku: Field trip in sociological education in secondary schools: integration of sociological concepts and sustainable development through experiential learning at the Vukomerić Estate
Mentor dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Povjerenstvo: Matić, Degač

Molba za promjenu teme:
Studentica: Anita Lovrić
Stari naslov rada: Antifašizam u političkom diskursu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji od 2010. do 2020.
Novi naslov rada: Antifašizam u suvremenom političkom diskursu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji
Naslov rada na engleskom jeziku: Anti-fascism in contemporary political discourse in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia
Mentorica: doc. dr. sc. Helena Popović

3. travnja 2024.

Studentica: Klarisa Kreš
Naslov rada: Noćni život mladih u ruralnim područjima sjeverne Hrvatske
Naslov rada na engleskom jeziku: Night life of young people in rural areas of northern Croatia
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić
Komentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Krešimir Žažar

Student: Pjer Ptiček
Naslov rada: Analiza rodnih stereotipa o ženama u ruskoj i hrvatskoj frazeologiji
Naslov rada na engleskom jeziku: Analysis of gender stereotypes about women in Russian and Croatian phraseology
Mentorica: dr. sc. Anita Hrnjak
Komentor: izv. prof. dr. sc. Krešimir Žažar

6. ožujka 2024.

Student: Juraj Obadić
Naslov rada: „Đavolja glazba“. Analiza religijske konstrukcije nepoželjnosti određenih žanrova glazbe
Naslov rada na engleskom jeziku: “Devil’s music”: Analysis of the religious construction of the undesirability of certain genres of music
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Krešimir Žažar, izv. prof. dr. sc. Goran Koletić

Studentica: Irma Lipušić
Naslov rada: Tema nejednakosti obrazovnih prilika u srednjoškolskoj nastavi sociologije – studija slučaja Helen Keller i njezinog utjecaja na obrazovanje i društvo
Naslov rada na engleskom jeziku: The topic of inequality of educational opportunities in high school sociology: A case study of Helen Keller’s impact on education and society
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak, pred.
Komentorica: prof. dr. sc. Jelena Šesnić
Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Drago Župarić-Iljić

Studentica: Petra Vuraić
Naslov rada: Primjena popularne glazbe u srednjoškolskoj nastavi sociologije – primjer glazbenog stvaralaštva Taylor Swift
Naslov rada na engleskom jeziku: Popular music as a tool for teaching highschool sociology – examples from the discography of Taylor Swift
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak, pred.
Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić, Đurđica Degač

7. veljače 2024.

Studentica: Ana Marija Ristić
Naslov rada: Vojni rok u JNA kroz kolektivno sjećanje ročnika u razdoblju 1980.-1989.
Naslov rada na engleskom jeziku: Military service in Yugoslav People’s Army through the collective memory of conscripts from 1980 to 1989.
Mentor: izv. prof. dr. sc. Kruno Kardov
Komentor: izv. prof. dr. sc. Martin Previšić
Povjerenstvo: doc. dr. sc. Andriana Benčić Kužnar

29. rujna 2023.

Studentica: Iva Šubara
Naslov rada: Analiza civilne religije u obrazovanju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske
Naslov rada na engleskom jeziku: Analysis of civil religion in the education of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Croatia
Mentor: prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina
Komentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Student: Karlo Brajković
Naslov rada: Ljudska prava i životi u 21. stoljeću – analiza pobjedničkih fotografija World Press Photo of the Year natjecanja
Naslov rada na engleskom jeziku: Human rights and lives in 21st century – analysis of World Press Photo of the Year contest winners
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić

Student: Dario Čečuk
Naslov: Koncepcija društvenih pojava i zakona u sociologiji
Naslov rada na Engleskom: The Concept of Social Phenomena and Laws in Sociology
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krešimir Žažar
Komentor: prof. dr. sc. Davor Lauc

Studentica: Tina Zelenković
Naslov rada: Vrednovanje krajolika kao kulturne baštine
Naslov rada na engleskom jeziku: Valorization of the landscape as cultural heritage
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić

Studentica: Zrinka Jerčić
Naslov rada: Teorije sebstva i porast popularnosti knjiga za samopomoć
Naslov rada na engleskom jeziku: The theories of self and the rise in popularity of self-help books
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krešmir Žažar

20. rujna 2023.

Molba za promjenu mentora:
Student: Sven Tanasovski
Naslov rada: Otuđenje u svakodnevici i prakse otpora
Naslov rada na engleskom jeziku: Alienation in Everyday Life and Resistance Practices
Mentor: prof. dr. sc. Hajrudin Hromadžić -> izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Danijela Lucić; doc. dr. sc. Helena Popović

Studentica: Tajana Domladovac
Naslov rada: Muzej Novog vala u Zagrebu u kontekstu očuvanja i poučavanja o supkulturi
Naslov rada na engleskom jeziku: Museum of The New Wave in Zagreb in the context of preservation and educating about subcultures
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: doc. dr. sc. Željka Miklošević
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić

Student: Alen Perčić
Naslov rada: Održiva urbana mobilnost kao element revitalizacije javnih prostora
Naslov rada na engleskom jeziku: Sustainable urban mobility as an element of the revitalization of public spaces
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić
Povjerenstvo: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić, Bruno Šimac

Studentica: Iva Ćosić
Naslov rada: Etnonacionalizam i terorizam – komparativna analiza IRA-e  i ETA-e
Naslov rada na engleskom: Ethnonationalism and terrorism: Comparative analysis of IRA and ETA
Mentor: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Povjerenstvo: doc. dr. sc. Josip Pandžić, Ivan Roško

Studentica: Eva Marković
Naslov rada: Neke sociološke karakteristike položaja žena na tržištu rada u suvremenom hrvatskom društvu
Naslov rada na engleskom jeziku: Some Sociological Characteristics of Women’s status in the Labour Market in Modern Croatian Society
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Povjerenstvo: prof. dr. sc. Dragan Bagić, prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Doris Kralj
Naslov rada: Ples je uvijek dobra ideja – javni prostor kao prostor društvenih interakcija
Naslov rada na engleskom jeziku: Dancing is always a good idea – public space as a space of social interactions
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić
Povjerenstvo: prof. dr. sc. Branka Galić, Luka Jurković

Studentica: Nika Barbarić
Naslov rada: Potencijal za sociodemografsku revitalizaciju otoka – zašto se mladi odlučuju za život na otoku Hvaru?
Naslov rada na engleskom jeziku: Potential for island sociodemographic revitalization: Why do young people choose to live on the island of Hvar?
Mentor: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić

Studentica: Elena Lovrak
Naslov rada: Zašto ostajemo? Razlozi i iskustva ostanka partnerica hrvatskih emigranata
Naslov rada na engleskom jeziku: Why do we stay? Motives and experiences of staying of Croatian emigrants’ female partners
Mentor: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić

Student: Josip Majsec
Naslov rada: Analiza suvremenih teorija o romantičnim ljubavnim odnosima
Naslov rada na engleskom jeziku: Analysis of contemporary theories of romantic love relationships
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer

Molba za promjenu povjerenstva:
Student: Daniel Poche
Naslov rada: Slavne osobe i potrošačka kultura u kontekstu promjena medijskih tehnologija
Naslov rada na engleskom jeziku: Celebrities and consumer culture in the context of changing media technologies
Mentorica: doc. dr. sc. Helena Popović
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić -> izv. prof. dr. sc. Kruno Kardov
Članica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Danijela Lucić

30. kolovoza 2023.

Molba za promjenu mentora:
Studentica: Patricija Križnjak
Naslov rada: Virtualnost postmoderne svakodnevice
Naslov rada na engleskom jeziku: The Virtuality of the Postmodern Everyday Life
Mentorica: doc. dr. sc. Helena Popović (umjesto prof. dr. sc. Hajrudina Hromadžića)
Povjerenstvo: Lažnjak, Nikodem

Student: Mislav Rajič
Naslov rada: Razvoj industrije privatne sigurnosti i promjena tradicionalne uloge države
Naslov rada na engleskom jeziku: Developing the private security industry and change in the traditional role of state
Mentor: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Povjerenstvo: Lucić, Pandžić

Studentica: Petra Senegačnik
Naslov rada: Primjena sociologije u sektoru ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Application of sociology in the human resources sector operating in the Republic of Croatia
Mentor: prof. dr. sc. Dragan Bagić
Povjerenstvo: Lucić, Lažnjak

Studentica: Andrea Mušterić
Naslov rada: Javni prostor Starog grada Dubrovnika
Naslov rada na engleskom jeziku: Public Space of the Old Town of Dubrovnik
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić
Povjerenstvo: Trako Poljak, Roško

Student: Domagoj Mendek
Naslov rada: Autoetnografski pristup – primjena socioloških znanja i praksi u upravljanju ljudskim resursima
Naslov rada na engleskom jeziku: Autoethnographic approach – Application of sociological knowledge and practices in human resource management
Mentor: prof. dr. sc. Dragan Bagić
Povjerenstvo: Lažnjak, Vučković Juroš

Studentica: Matea Maleš
Naslov rada: Politička korupcija- ugroza nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske
Naslov rada na engleskom jeziku: Political corruption- a threat to the national security of the Republic of Croatia
Mentor: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Povjerenstvo: Lucić, Pandžić

Studentica: Dora Korečić
Naslov rada: Društveno-prostorni aspekti skvotiranja na primjeru zagrebačkog skvota Postaja
Naslov rada na engleskom jeziku: Socio-spatial aspects of squatting in the example of Postaja squat in Zagreb
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić
Povjerenstvo: Rukavina, Vučković Juroš

Molba za promjenu teme:
Studentica: Sanja Benčec
Naslov rada: Participativno financiranje u organizacijama civilnog društva – analiza triju uspješnih crowdfunding kampanja
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Nikolina Brcko
Naslov rada: Medijski prikaz digitalizacije obrazovanja u Republici Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Media presentation of digitization of education in the Republic of Croatia
Mentor: dr. sc. Zoran Horvat
Komentor: prof. dr. sc. Nenad Karajić

Studentica: Helena Stepić
Naslov rada: Socijalna podrška i kvaliteta života starijih osoba na području grada Labina
Naslov rada na engleskom jeziku: Social support and quality of life for the elderly in the Labin area
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić
Povjerenstvo: Božić, Ivanović

28. lipnja 2023.

Studentica: Danijela Vlahov
Naslov rada: Šifra crveno – menstrualna stigma i njezini prediktori kod studenata i studentica Sveučilišta u Zagrebu
Naslov rada na engleskom jeziku: Code red – menstrual stigma and its predictors among male and female students of the University of Zagreb
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić
Povjerenstvo: Landripet, Galić

Studentica: Irma Jakić
Naslov rada: Što utječe na studentsku percepciju seksualnog uznemiravanja u institucijama
visokog obrazovanja?
Naslov rada na engleskom jeziku: What influences students’ perception of sexual harassment
in academia?
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Povjerenstvo: Galić, Vučković Juroš

Student: Lovro Pejnović
Naslov rada: Korištenje umjetne inteligencije u obrazovnom sustavu i moguće posljedice
Naslov rada na engleskom jeziku: The use of artificial intelligence in the educational system and it’s possible consequences
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Povjerenstvo: Žažar, Vukelić

Student: Marko Jelenčić
Naslov rada: Utjecaj feminističke i marksističke teorije na historiografske radove o srednjovjekovnom djetinjstvu
Naslov rada na engleskom jeziku: Influence of feminist and marxist theory on historiographical works on medieval childhood
Mentorica: prof. dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
Komentorica: prof. dr. sc. Branka Galić

Student: Abdoulie Jobe
Naslov rada: Kulturne prakse i afrički futurizam u Binti trilogiji Nnedi Okorafo
Naslov rada na engleskom jeziku: Cultural practices and Africanfuturism in Nnedi Okorafor’s Binti Trilogy
Mentorica: dr. sc. Iva Polak
Komentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar

Studentica: Ema Grozdek
Naslov rada: Feministički pristup pornografiji i online seksualnom radu s naglaskom na platformu OnlyFans
Naslov rada na engleskom jeziku: A feminist approach to pornography and online sex work with an emphasis on the OnlyFans platform
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Komentor: izv. prof. dr. sc. Ivan Landripet
Povjerenstvo: Koletić

Student: Luka Šturm
Naslov rada: Feminizam, trans prava i ljevica u Srbiji i Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Feminism, trans rights and the left in Serbia and Croatia
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Povjerenstvo: Landripet, Rukavina

Studentica: Sara Orijaš
Naslov rada: Iskustva diskriminacije žena na tržištu rada u Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Experiences of discrimination against women in the labor market in Croatia
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić
Komentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Povjerenstvo: Lažnjak

Studentica: Lea Ećimović
Naslov rada: Kreativna organizacijska kultura i njezin utjecaj na zaposlenike
Naslov rada na engleskom jeziku: Creative organizational culture and it’s impact on employees
Mentor: prof. dr. sc. Dragan Bagić
Povjerenstvo: Lažnjak, Božić

Studentica: Anica Bagarić
Naslov rada: Razvoj umjetne inteligencije (UI) i jačanje političke polarizacije
Naslov rada na engleskom jeziku: Advancement of artificial intelligence (AI) and the reinforcement of political polarization
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Povjerenstvo: Žažar, Roško

Studentica: Laura John
Naslov rada: Ujedinjeni glazbom – analiza glasačkih preferencija na natjecanju Eurovizije i političke bliskosti zemalja Europske Unije
Naslov rada na engleskom jeziku: United by music: Analysis of voting preferences in the Eurovision song contest and political closeness of EU countries
Mentor: prof. dr. sc. Dragan Bagić
Povjerenstvo: Vukelić, Roško

Studentica: Viktorija Hadari
Naslov rada: Lokalni razvoj na primjerima gradova Varaždinske županije
Naslov rada na engleskom jeziku: Local development based on the examples of the cities of Varaždin County
Mentor: prof. dr. sc. Dragan Bagić
Povjerenstvo: Božić, Vukić

Studentica: Maja Hersa
Naslov rada: Percepcija utjecaja pornografije na partnerski odnos u heteroseksualnim vezama
Naslov rada na engleskom jeziku: Perception of the impact of pornography use on relations between partners in heterosexual relationships
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Komentor: izv. dr. sc. Ivan Landripet
Povjerenstvo: Božić

Student: Albin Matoshi
Naslov rada: Razvoj sindikalnog pokreta u Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Development of trade union movement in Croatia
Mentor: prof. dr. sc. Dragan Bagić
Povjerenstvo: Rukavina, Štulhofer

Studentica: Ema Pugar
Naslov rada: Aktivnosti treće smjene zaposlenih žena u kontekstu vremena i subjektivne dobrobiti
Naslov rada na engleskom jeziku: Activities of the third shift in the context of time and subjective well-being among working women
Mentorica: Ksenija Klasnić
Povjerenstvo: Trako Poljak, Degač

Student/ica: Otilija Sobočan
Naslov rada: Reforma strukovnog obrazovanja
Naslov rada na engleskom jeziku: The vocational education reform
Mentor/ica: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Povjerenstvo: Karaić, Degač

31. svibnja 2023.

Student: Filip Tiljak
Naslov rada: Pozitivni i negativni aspekti rane seksualne inicijacije
Naslov rada na engleskom jeziku: Positive and negative aspects of early sexual initiation
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Ivan Landripet, izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Marina Kozina
Naslov rada: Feministički sociološki pristup incel ideologiji u kontekstu hrvatskog društva
Naslov rada na engleskom jeziku: Feminist sociological approach to incel ideology in the context of Croatian society
Mentorica: prof. dr.sc. Branka Galić
Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić, izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Ines Milak
Naslov rada: Glazba i sukob: slučaj Sjeverne Irske
Naslov rada na engleskom jeziku: Music and conflict: case study of Northern Ireland
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Komentor: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Povjerenstvo: doc. dr. sc. Josip Pandžić

Studentica: Dora Lončarić
Naslov rada: Emocionalni rad u kontekstu feminizacije nastavničkog zanimanja u osnovnoj školi
Naslov rada na engleskom jeziku: Emotional work in the context of feminization of the teaching profession in elementary school
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Marija Bartulović
Komentorica: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Barbara Gale
Naslov rada: Socijalni marketing – percepcija i primjena na primjeru tvrtki koje posluju u Republici Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Social marketing – perception and application using the example of companies operating ih the Republic of Croatia
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Danijela Lucić
Povjerenstvo: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić, doc. dr. sc. Josip Pandžić

Studentica: Barbara Kuna
Naslov rada: Seksualno uznemiravanje na radnom mjestu – iskustva medicinskih sestara u Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Sexual harassment in the workplace – experiences of nursing professionals in Croatia
Mentor: doc. dr. sc. Goran Koletić
Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić, prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer

Student: Noel Radolović
Naslov rada: Društveni i kulturni čimbenici stavova o Državnim arhivima i arhivskoj djelatnosti u Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Social and cultural factors of attitudes towards State Archives and archival activities in Croatia
Mentorica: doc. dr. sc. Vlatka Lemić
Komentor: doc. dr. sc. Goran Koletić

Studentica: Nives Vukovojac
Naslov rada: Simulakrum i moć. Analiza koncepcija i praksi moći u trilogiji Matrix
Naslov rada na engleskom jeziku: Simulacra and power: Analysis of Power and Power Practices in The Matrix Trilogy
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Povjerenstvo: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić, prof. dr. sc. Nenad Karajić

Studentica: Janja Petrović
Naslov rada: Rušenje stereotipa – ljubavni romani danas
Naslov rada na engleskom jeziku: Breaking the stereotype – romance novel today
Mentor: prof. dr. sc. Sven Cvek
Komentorica: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Domina Serdar
Naslov rada: Održivi turizam na području Staroga Grada na otoku Hvaru
Naslov rada na engleskom jeziku: Sustainable tourism in the area of Stari Grad on the island of Hvar
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić
Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Trako Poljak, izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Iva Škarica
Naslov rada: Iskustva žena na nogometnim tribinama
Naslov rada na engleskom jeziku: Experiences of women in football stands
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić
Povjerenstvo: Izvor Rukavina, prof. dr. sc. Branka Galić

Molba za promjenu teme i mentora:
Student: Filip Novak
Naslov rada: Kocka je bačena – obrasci igranja igara na sreću u studentskoj populaciji
Naslov rada na engleskom: The die is cast – patterns of gambling among the student population
Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
Povjerenstvo: doc. dr. sc. Helena Popović, prof. dr. sc. Davorka Matić

Molba za promjenu teme i mentora:
Studentica: Iva Tina Peh
Naslov rada: Društvena integracija osoba s intelektualnim teškoćama
Naslov rada na engleskom jeziku: Social integration of people with intellectual disabilities
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić
Povjerenstvo: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić, doc. dr. sc. Goran Koletić

3. svibnja 2023.

Molba za promjenu naslova:
Studentica: Tea Knežević
Novi naslov rada: Radne vrijednosti u hrvatskom društvu od 1999. do 2018. godine. Analiza rezultata Europske studije vrijednosti
Naslov rada na engleskom jeziku: Values in Croatian Society Between 1999 and 2018. An analysis of the Results of the European Value Study
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Student: Franjo Franić
Naslov rada: Radikalizacija i proturadikalizacija u (visoko)obrazovnim institucijama
Naslov rada na engleskom jeziku: Radicalization and counter-radicalization in (higher) education institutions
Mentor: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Povjerenstvo: Lucić, Pandžić

Studentica: Lea Jelenčić
Naslov rada: Utjecaj obiteljske politike na demografske trendove u Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: The influence of family policy on demographic trends in Croatia
Mentor: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić
Povjerenstvo: Galić, Rukavina

Student: Domeniko Kvartuč
Naslov rada: Društveni prostor i njegova vizualna reprezentacija na primjeru zagrebačkog kvarta Trešnjevke
Naslov rada na engleskom jeziku: Social Space and Visual Representation: The Example of Zagreb’s Trešnjevka Neighborhood
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić
Povjerenstvo: Trako Poljak, Šimac

Student: Roko Uvodić
Naslov rada: Jezik u zajednici: etnolingvistička vitalnost hrvatskog jezika kod hrvatskih doseljenika u Švedskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Language in the community: ethnolinguistic vitality of the Croatian language among Croatian immigrants in Sweden
Naslov rada na švedskom jeziku: Språk i samhället: kroatiska språkets etnolingvistiska vitalitet bland kroatiska immigranter i Sverige
Mentor: doc. dr.sc. Drago Župarić-Iljić
Komentorica: izv. dr. sc. Anita Skelin Horvat
Povjerenstvo: Popović

Studentica: Ivona Sladić
Naslov rada: Dinamika partnerskih odnosa u kućanstvima za vrijeme pandemije koronavirusa u Republici Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Dynamics of partner relationships within the household during the coronavirus pandemic in the Republic of Croatia
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić
Povjerenstvo: Galić, Rukavina

5. travnja 2023.

Studentica: Nikol Vacek
Naslov rada: Rodne razlike u strategijama balansiranja privatne i profesionalne sfere tijekom rada od kuće
Naslov rada na engleskom jeziku: Gender differences in balancing strategies between private and professional sphere while working from home
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić
Povjerenstvo: Rukavina, Jurković

Studentica: Lucija Tutić
Naslov rada: Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na ruralni život
Naslov rada na engleskom jeziku: The impact of the pandemic of COVID-19 disease on rural life
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Povjerenstvo: Žažar, Šimac

Studentica: Tea Kukec
Naslov rada: Percepcija promjena u fizičkom prostoru i društvenom životu među stanovništvom ruralnih područja Sjeverne Hrvatske
Naslov rada na engleskom jeziku: Perception of changes in the physical space and social life among the residents of the rural areas in North Croatia
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Povjerenstvo: Božić, Ivanović

Studentica: Ema Vrban
Naslov rada: Seksualizacija ženskog tijela u reklamama na Facebooku i Instagramu
Naslov rada na engleskom jeziku: Female Body Sexualization in Facebook and Instagram advertisements
Mentor: doc. dr. sc. Goran Koletić
Povjerenstvo: Galić, Klasnić

Student: Dino Čović
Naslov rada: Kulturne rute Vijeća Europe i kulturna baština
Naslov rada na engleskom jeziku: Culture Routes of the Council of Europe and Cultural Heritage
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Petra Kelemen
Komentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Adela Antolić
Naslov rada: Izazovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Koprivničko-križevačke i Međimurske županije
Naslov rada na engleskom jeziku: Challenges of family-owned farms in the Koprivničko-križevačka and Međimurska counties
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Povjerenstvo: Božić, Ivanović

Studentica: Nika Prugovečki
Naslov rada: Višeučesnička simulacija prakse odvajanja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu
Naslov rada na engleskom jeziku: Multi-agent simulation of municipal solid waste sorting behavior in Zagreb
Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
Komentorica: doc. dr. sc. Ivona Grgurinović
Povjerenstvo: Trako Poljak

1. ožujka 2023.

Studentica: Rebeka Lončar
Naslov rada: Profesionalno usavršavanje odgojitelja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u organizaciji udruga
Naslov rada na engleskom jeziku: Professional Development of Early Childhood Educators organized by Civil Associations
Mentorica: prof. dr. sc. Edita Slunjski
Komentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Marina Rajkovača
Naslov rada: Didaktizacija serije „Maid“ u sklopu obrade nastavne teme „Moderna obitelj i obiteljski problemi“
Naslov rada na engleskom jeziku: Didacticization of the Series „Maid“ in Teaching the Topic „Modern Family and Family Problems“
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak, pred.
Povjerenstvo: Lažnjak, Degač

Studentica: Ema Perić
Naslov rada: Didaktizacija književnog djela „Mi djeca s kolodvora Zoo“ u obradi nastavne teme devijantnosti
Naslov rada na engleskom jeziku: Didacticization of the literary work “We Children from Zoo Station” in teaching the Topic of Deviance
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak, pred.
Povjerenstvo: Vukić, Degač

8. veljače 2023.

Student: Ozren Kovačević
Naslov rada: Revitalizacija prostora bivše tvornice Nada Dimić u Zagrebu
Naslov rada na engleskom: Revitalization of the former Nada Dimić factory in Zagreb
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Dragan Bagić

Molba za promjenu teme:
Student: Marko Hodak
Naslov rada: Tko vjeruje institucijama kojima nitko ne vjeruje? Socioekonomske odrednice visokog povjerenja u institucije
Naslov rada na engleskom: Who trusts the distrusted institutions? The socioeconomic determinants of high leves of institutional trust
Mentor: prof. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Članica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jana Vukić

1. veljače 2023.

Molba za promjenu teme:
Studentica: Blanka Vukelić
Naslov rada: Cyberfeminizam u Hrvatskoj – Instagram kao alat cyberfeminizma
Naslov rada na engleskom: Cyberfeminism in Croatia: Instagram as a tool of cyberfeminism
Mentor: prof. dr.sc. Krunoslav Nikodem

Imenovanje povjerenstva:
Studentica: Diana Martinović
Naslov rada: Građanska kompetencija u nastavi – eksperimentalna nastava u Republici Hrvatskoj i iskustva nastavnika
Naslov rada na engleskom jeziku:
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc, Anton Vukelić, prof. dr. sc. Dragan Bagić

21. prosinca 2022.

Studentica: Ana Gubić
Naslov rada: Ideologija u kurikulumu razredne nastave
Naslov rada na engleskom jeziku: Ideology in Subject Teaching Curriculum
Mentorica: doc. dr. sc. Marija Bartulović
Komentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar

30. studenoga 2022.

Studentica: Ivana Vuković
Naslov rada: Jezični krajolik u javnom prostoru
Naslov rada na engleskom jeziku: Linguistic landscape in the public space
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
Članica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić

30. rujna 2022.

Student: Sven Tanasovski
Naslov rada: Otuđenje u svakodnevici i prakse otpora
Naslov rada na engleskom jeziku: Alienation in Everyday Life and Resistance Practices
Mentor: prof. dr. sc. Hajrudin Hromadžić
Danijela Lucić (predsjednica pov.), članica Helena Popović

Student: Antun Dulibić
Naslov rada: (Ne)stabilnost nacionalnog identiteta – „crnogorski paradoks“
Naslov rada na engleskom jeziku: (Un)stable National Identities – „Montenegrin Paradox“
Mentor: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić
Dragan Bagić (predsjednik pov.), Davorka Matić

Studentica: Gabriela Tušek
Naslov rada: Feministička teologija – položaj žena u vodstvu kršćanskih crkava
Naslov rada na engleskom jeziku: Feminist theology: women in christian church leadership
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Krunoslav Nikodem (predsjednik povjerenstva), Đurđica Degač

Studentica: Tina (Paleka) Sadrić
Naslov rada: Slika svijeta u češkoj SF književnosti – utopija ili distopija
Naslov rada na engleskom jeziku: Image of the world in Czech SF literature – utopia or dystopia
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Komentor: doc. dr. sc. Matija Ivačić
Jasminka Lažnjak (predsjednica povjerenstva)

Student: Marijan Peška
Naslov rada: Analiza utjecaja platformne ekonomije na budućnost rada
Naslov rada na engleskom jeziku: The Analysis of Platform Economy on the Future of Work
Mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Danijela Lucić (predsjednica povjerenstva), Izvor Rukavina

Studentica: Ruta Crnoja
Naslov rada: Vjerska pripadnost kao element političkog identiteta u ranonovovjekovnoj Hrvatskoj i Slavoniji
Naslov rada na engleskom jeziku: Religious Affiliation as an Element of Political Identity in Early Modern Croatia and Slavonia
Mentorica: prof. dr.sc. Nataša Štefanec
Komentor: prof. dr.sc. Krunoslav Nikodem

Studentica: Ines Barukčić
Naslov rada: Organizacijska kultura u Republici Hrvatskoj – perspektiva mladih
Naslov rada na engleskom jeziku: Organisational Culture in Republic of Croatia – youth perspective
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Jasminka Lažnjak (predsjednica povjerenstva), Mirko Bilandžić

Studentica: Mihaela Ostojić
Naslov rada: STEREOTIPI PREMA ŽENAMA U GEJMING INDUSTRIJI
Naslov rada na engleskom jeziku: Stereotypes about women in gaming industry
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Izvor Rukavina (predsjednik povjerenstva), Ksenija Klasnić

Student/ica: Nikolina Biondić
Naslov rada: Zastupljenost ženskog sporta i sportašica u medijima
Naslov rada na engleskom jeziku: Representation of women’s sports and female athletes in the media
Mentor: prof. dr. sc. Goran Pavel Šantek
Komentorica: doc. dr. sc. Helena Popović

Student: Filip Tomasov
Naslov rada: Spektakl suvremenog rata – praćenje rata u Ukrajini preko društvenih medija u Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Spectacle of War: Following the Russo-Ukrainian War Trough Social Media in Croatia
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Mirko Bilandžić (predsjednik povjerenstva), Helena Popović

Student: Filip Novak
Naslov rada: Seksizam u suvremenom medijskom prostoru – usporedba prikaza muškarca i žene na hrvatskim internetskim portalima
Naslov rada na engleskom jeziku: Sexism in contemporary media space – comparison of representation between men and women on Croatian internet portals
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Helena Popović (predsjednica povjerenstva), Ksenija Klasnić

Studentica: Zrinka Udženija
Naslov rada: Sinjorine u điru – ženski pogled na urbane transformacije i kretanje gradom Dubrovnikom
Naslov rada na engleskom jeziku: Ladies on a stroll: a woman’s view of urban transformations, the cultural landscape and the city movements on the example of Dubrovnik
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić
Jana Vukić (predsjednica povjerenstva), Ivan Roško

31. kolovoza 2022.

Molba za promjenu naslova:
Student: Filip Jovičić
Stari naslov: Timski rad u organizacijama – sustav pozitivnog i negativnog sankcioniranja
Novi naslov: Nagrada i sankcija u organizaciji- perspektiva zaposlenih
Naslov rada na engleskom jeziku: Reward and sanction in corporations- employees perspective
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Student: Petar Markuš
Naslov rada: Marksističke teorije kriza od Karla Marxa do Andrewa Klimana
Naslov rada na engleskom jeziku: Marxist theories of crisis from Karl Marx to Andrew Kliman
Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Adriana Muža
Naslov rada: Cyber terorizam – studija slučaja Anonymous
Naslov rada na engleskom jeziku: Cyberterrorism: Case study Anonymous
Mentor: prof dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić

Student: Miha Baroš
Naslov rada: Socijalizacija u autoritarnim režimima u Europi – političko i socijalno nasljeđe
Naslov rada na engleskom jeziku:
Mentor: izv. prof. dr.sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Mirna Bakula
Naslov rada: Pametni grad u službi građana i okoliša
Naslov rada na engleskom jeziku: Smart city at the service of citizens and environment
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Član povjerenstva: Vladimir Ivanović

Studentica: Iva Tina Peh
Naslov rada: Usporedba novinskih članaka o nezaposlenosti s podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Naslov rada na engleskom jeziku:
Mentorica: doc. dr. sc. Helena Popović
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Student: Marko Užarević
Naziv teme: Generacijske razlike u percepciji rodne (ne)jednakosti žena u ruralnim dijelovima Slavonije
Naziv teme na engleskom jeziku: Generational perception of gender equality of women in rural areas of Slavonija
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić
Članica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Norma Peter
Naslov rada: Reguliranje imigracije u državi blagostanja – analiza imigracijskih politika u Danskoj od 1960-ih do 2022.
Naslov rada na engleskom jeziku: Regulating Immigration in a Welfare State: An Analysis of Immigration Policies in Denmark from the 1960s to 2022.
Mentor: izv. prof. dr.sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Krešimir Žažar

Studentica: Mihaela Topol
Naslov rada: Utjecaj različitih stilova rukovođenja razreda na motivaciju učenika u srednjoškolskoj nastavi sociologije
Naslov rada na engleskom jeziku: The influence of different classroom management styles on students’ motivation in high school sociology classes
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Članica povjerenstva: Đurđica Degač

Studentica: Buga Klara Blanuša
Naslov rada: Uloga virtualnih društvenih mreža u razvoju parasocijalnih odnosa
Naslov rada na engleskom jeziku: The Role of Virtual Social Networks in the Development of Para-Social Relationships
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

29. lipnja 2022.

Studentica: Dora Lončarić
Naslov rada: Žene underground tehno scene
Naslov rada na engleskom jeziku: Women of the Underground techno scene
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Goran Koletić

Studentica: Ivana Đurić
Naslov rada: Ideja slobode sagledana pod vidom teorije strukturacije
Naslov rada na engleskom jeziku: (Idea of) Freedom as seen through the lense of structuration theory
Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Student: Alen Čustović
Naslov rada: Bogati u ruhu siromašnih – transformacija popularne kulture uslijed globalizacijskih procesa
Naslov rada na engleskom jeziku: Rich Dressed as Poor – Transformation of Popular Culture Due to Globalization
Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Član povjerenstva: Izvor Rukavina, pred.

Student: Boris Pongračić
Naslov rada: Euroskepticizam i eurooptimizam na hrvatskim internetskim portalima- medijski diskurs o procesu uvođenja eura
Naslov rada na engleskom jeziku: Euroskepticism and Eurooptimism in Croatian online news media- media discourse on the introduction of the Euro
Mentorica: doc. dr. sc. Helena Popović
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Patricija Križnjak
Naslov rada: Virtualnost postmoderne svakodnevice
Naslov rada na engleskom jeziku: The Virtuality of the Postmodern Everyday Life
Mentor: prof. dr. sc. Hajrudin Hromadžić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Student: Dario Pavičić
Naslov rada: Poduzetnički etos i komodifikacija znanosti
Naslov rada na engleskom jeziku: Entrepreneurial Ethos and Commodification of Science
Mentorica: prof. dr. sc. Davorka Matić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Krešimir Žažar

Studentica: Barbara Makovec
Naslov rada: Integracija djece romske nacionalne manjine kroz pogled nastavnika u osnovnim školama u Međimurskoj županiji Naslov rada na engleskom jeziku: Integration of children of the Roma national minority through the eyes of teachers in primary schools in Međimurje County
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Članica povjerenstva: Đurđica Degač, asist.

Studentica: Monika Mišir
Naslov rada: Seksizam i ageizam u filmskoj industriji – nepoželjnost starenja ženskog lica i tijela
Naslov rada na engleskom jeziku: Sexism and ageism in the film industry – the undesirable aging of the female face and body
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Član povjerenstva: izv. prof. Anton Vukelić

Studentica: Sandra Mihajlović
Naslov rada: Narativni pregled istraživanja i mjera emocionalnog rada u profesionalnoj sferi Naslov rada na engleskom jeziku: Narrative review of research and measures of emotional labor in the professional sphere
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednik povjerenstva: Izvor Rukavina, pred.
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Student: Elmar Žerić
Naslov rada: Postsupkulturne prakse mladih – primjer trepa u Zagrebu
Naslov rada na engleskom jeziku: Post-subcultural practices of young people – an example of trap in Zagreb
Mentorica: doc. dr. sc Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Goran Koletić
Članica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Martina Sinković
Naslov rada: Nevidljivi rad – rodni jaz u kućanskim i obiteljskim obavezama tijekom pandemije Covid-19
Naslov rada na engleskom jeziku: Invisible Work: The Gender Gap in Household and Family Responsibilities During the Covid-19 Pandemic
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić
Član povjerenstva: Luka Jurković, asist.

1. lipnja 2022.

Student: Dominik Čović
Naslov rada: Film u službi nacionalizma
Naslov rada na engleskom jeziku: Film in the Service of Nationalism
Mentor: doc. dr. sc. Krunoslav Lučić
Komentor: izv. prof. dr. sc. Kruno Kardov

Student: Mihovil Saganić Novaković
Naslov rada: Održiva mobilnost – biciklistički promet kao oblik svakodnevne mobilnosti u Gradu Zagrebu
Naslov rada na engleskom jeziku: Sustainable mobility – cycling as a form of everyday mobility in the City of Zagreb
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Član povjerenstva: Bruno Šimac

Studentica: Andriana Matić
Naslov rada: Ukus i kulturni kapital publike Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu
Naslov rada na engleskom jeziku: Taste and Cultural Capital of the Audience of the Croatian National Theatre in Zagreb
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Helena Popović
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Kruno Kardov

Student: Ivan Matošević
Naslov rada: Sociološko čitanje Krležine Lede
Naslov rada na engleskom jeziku: Sociological reading of Krleža’s Leda
Mentorica: doc. dr. sc. Lana Molvarec
Komentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Studentica: Lucija Dragija
Naslov rada: Usporedba metodičkoga potencijala frontalne nastave s metodom životnih priča na temi Holokausta
Naslov rada na engleskom jeziku: Comparison of Methodological Potential of Frontal Instruction and of Life Stories Method on the Subject of Holocaust
Mentor: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Andriana Benčić Kužnar
Članica povjerenstva: Đurđica Degač

4. svibnja 2022.

Molba za promjenu naslova:
Studentica: Ivana Vukorepa
Stari naslov rada: Utjecaj epidemije korona virusa na socijalne interakcije i osjećaj zajedništva među studentima odabranih studentskih domova u Zagrebu
Novi naslov rada: Osjećaj zajedništva i iskustvo socijalnih interakcija kod studenata izabranih studentskih domova u Zagrebu tijekom pandemije koronavirusa
Naslov rada na engleskom jeziku: Sense of community and experience of social interactions among students of selected student residences in Zagreb during the coronavirus pandemic
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić

Studentica: Renata Krznar
Naslov rada: Retorička analiza pokreta za borbu protiv klimatskih promjena
Naslov rada na engleskom jeziku: Rhetorical Analysis of the Climate Change Movement
Mentorica: doc. dr. sc. Gabrijela Kišiček
Komentor: izv. prof. dr. sc. Kruno Kardov

Student: Antun Kiseljak
Naslov rada: Feministička analiza ženskih likova u distopijskim romanima i filmovima
Naslov rada na engleskom jeziku: Feminist analysis of female characters in dystopian novels and movies
Mentorica: doc. dr. sc. Maša Grdešić
Komentorica: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Tina Jelić
Naslov rada: Standardi ljepote na društvenim mrežama i njihova uloga u konstrukciji slike ženskog tijela (!)
Naslov rada na engleskom jeziku: Standards of beauty on social media and the role on the construction of the female body image (!)
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Helena Popović

Studentica: Anita Lovrić
Naslov rada: Antifašizam u političkom diskursu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji od 2010. do 2020.
Naslov rada na engleskom jeziku: Anti-fascism in political discourse in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia from 2010 to 2020.
Mentorica: doc. dr. sc. Helena Popović
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Petra Sever
Naslov rada: Revitalizacijski potencijali Savske ceste u Zagrebu
Naslov rada na engleskom jeziku: Revitalisation of Savska Street in Zagreb
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: Bruno Šimac

Studentica: Marija Tkalec
Naslov rada: Doživljaj i iskustvo Krakova i Zagreba iz ženske perspektive
Naslov rada na engleskom jeziku: The experience of Krakow and Zagreb from the feminine perspecitve
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Član povjerenstva: Ivan Roško

Studentica: Tihana Holen
Naslov rada: Upotreba fotografije u nastavi Sociologije
Naslov rada na engleskom jeziku: Photography as a Teaching Tool in the Sociology Class
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak, pred.
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Članica povjerenstva: Đurđica Degač

Studentica: Katia Šarlija
Naslov rada: Muk cvrčaka donosi tišinu – glazba kao element socijalne i kulturne održivosti otoka Visa
Naslov rada na engleskom jeziku: The silence of crickets brings silence: music as an element of social and cultural sustainability of the island of Vis
Mentorica: dr. sc. Jelka Vukobratović (Muzička akademija, Zagreb)
Komentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić

Studentica: Aurora Rakić
Naslov rada: Osobni razvoj ili dužnost? Rodni i urbanizacijski faktori percepcije visokog obrazovanja među mladima.
Naslov rada na engleskom jeziku: Personal development or an obligation? Gender and urbanization factors of youth’s perception of higher education
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Članica povjerenstva: doc dr. sc. Jana Vukić

Studentica: Kristina Radenić
Naslov rada: Analiza mjera raspodjele kućanskih poslova u anketnim istraživanjima
Naslov rada na engleskom jeziku: Analysis of measures for the distribution of household chores in surveys
Mentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednik povjerenstva: Izvor Rukavina
Član povjerenstva: dr. sc. Goran Koletić

30. ožujka 2022.

Molba za promjenu teme:
Studentica: Tara Ister Šverko
Naslov rada: Otpornost na katastrofe u ruralnom području Sisačko-moslavačke županije. Studija slučaja Strašnika (Petrinja) i Majura nakon potresa 2020. godine.
Naslov rada na engleskom jeziku: Disaster resilience in the rural area of the Sisak-Moslavina County. The case study of Strašnik (Petrinja) and Majur after the 2020 earthquake.
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Komentorica: doc. dr. sc. Sanja Lončar
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

Studentica: Teodora Gerbus
Naslov rada: Analiza fotografija kao demonstracijska metoda u integraciji nastave Sociologije i Njemačkog jezika na temu „Kulturni sukob i integracija“
Naslov rada na engleskom jeziku: The Analysis of Photographs as a Demonstration Method in the Integration of Sociology and German Language on the Topic of „Cultural conflict and integration“
Naslov rada na njemačkom jeziku: Fotoanalyse als Demonstrationsmethode bei der Integration von Soziologie- und Deutschunterricht zum Thema „Kultureller Konflikt und Integration“
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak, pred.
Komentorica: izv. prof. dr. sc. Marija Lütze-Miculinić
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Nikolina Tadić
Naslov rada: Javna sfera u doba interneta – medijskom pismenošću protiv lažnih vijesti
Naslov rada na engleskom jeziku: The public sphere in the age of the Internet – combating fake news with media literacy
Mentorica: doc. dr. sc. Helena Popović
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Studentica: Valentina Djaković
Naslov rada: Prikaz životnih stilova žena u televizijskim reklamama u 1970-ima i 2000-ima
Mentorica: prof. dr.sc. Branka Galić
Komentorica: doc. dr.sc. Helena Popović
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenije Klasnić

Studentica: Karla Nizek
Naslov rada: Nastavna tema „Ekološke promjene“ u sklopu nastavnog predmeta Sociologija u gimnazijama: komparativna analiza udžbenika
Naslov rada na engleskom jeziku: Teaching unit „Environmental changes“ in high school sociology class: textbooks analysis
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenije Klasnić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

Studentica: Lucija Jelušić
Naslov rada: Stavovi o održivoj i brzoj modi i održivo ponašanje
Naslov rada na engleskom jeziku: Attitudes about sustainable and fast fashion and sustainable behavior
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenije Klasnić

Studentica: Blanka Jurić
Naslov rada: Iskustvo, doživljaj i stavovi o prostoru Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Naslov rada na engleskom jeziku: Space Experience of the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: Bruno Šimac

Studentica: Ivana Rogač
Naslov rada: Tradicijsko graditeljstvo i značaj u zajednici – studija slučaja sela u vukovarskom području
Naslov rada na engleskom jeziku: Rural architecture and community significance – a case study of villages in the Vukovar area
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić
Član povjerenstva: Vladimir Ivanović

Studentica: Veronika Katanović
Naslov rada: Socioekonomski izazovi razvoja ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Socioeconomic Challenges to Development of Organic Agriculture in Croatia
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Nenad Karajić
Član povjerenstva: Vladimir Ivanović,  asistent

Student: Fedor de Both
Naslov rada: Gamifikacija nastave sociologije u srednjoj školi
Naslov rada na engleskom jeziku: Gamification of sociology education in high school
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak, pred
Komentor: dr. sc. Zoran Horvat
Predsjednik povjerenstva: izv. dr. sc. Anton Vukelić

2. ožujka 2022.

Student: Karlo Kurka
Naslov rada: Komparativna analiza zdravstvenog sustava i zdravlja stanovništva u Hrvatskoj i Norveškoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Comparative Analysis of Croatian and Norwegian Population Health and Healthcare Systems
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Komentor: prof. dr. sc. Zdravko Petanjek
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Pia Helena Markota
Naslov rada: Bivša tvornica Bubara – novo središte trešnjevačkog života
Naslov rada na engleskom jeziku: Former factory Bubara – new community center of
Trešnjevka
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: Bruno Šimac

Studentica: Margareta Beltran Miranda
Naslov rada: Može li se stati na kraj devastaciji jadranske obale?
Naslov rada na engleskom jeziku: Can the devastation of the Adriatic coast be stopped?
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: Bruno Šimac

2. veljače 2022.

Studentica: Monika Selimović
Naslov rada: Autoetnografija katastrofe i sociokulturni aspekti straha. Potres na Baniji
Naslov rada na engleskom jeziku: Autoetnography of disaster and sociocultural aspects of fear. Bania earthquake
Mentorica: dr. sc. Jelena Marković
Komentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić

Studentica: Sara Svalina
Naslov rada: Ljubav u doba tekućeg moderniteta
Naslov rada na engleskom jeziku: Love in the liquid modernity
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: dr. sc. Goran Koletić

10. siječnja 2022.

Studentica: Ela Mandalenić
Naslov rada: Analiza obrade međupredmetne teme održivog razvoja u nastavi srednjih škola u Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Analysis of the treatment of the topic of sustainable development in the teaching of secondary schools in Croatia
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

29. rujna 2021.

Molba za promjenu naslova diplomskoga rada:
Studentica: Gracija Rezić
Stari naslov rada: Žene u radnoj i obiteljskoj sredini. Konceptualan i empirijski doprinos sociološkom proučavanju mobinga
Novi naslov rada: Konceptualan i empirijski doprinos sociološkom proučavanju mobinga nad ženama
Novi naslov rada na engleskom jeziku: A conceptual and empirical contribution to the sociological perspective on mobbing towards women
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić

Studentica: Paula Markić
Naslov rada: Stavovi prema kulturi otkazivanja u Republici Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Attitudes towards cancel culture in Croatia
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Krešimir Žažar

Student: Teo Čavar
Naslov rada: Što nas cyberpunk može naučiti o teoriji informacijskog društva?
Naslov rada na engleskom jeziku: What Can Cyberpunk Teach Us About the Information Society Theory?
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Helena Popović
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Krešimir Žažar

Student: Karlo Karija
Naslov rada: Vršnjačko nasilje na internetu – sociološki i filozofski pristup temi.
Naslov rada na engleskom jeziku: Cyberbullying – sociological and philosophical approach.
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Komentorica: izv. prof. dr. sc. Ivana Zagorac
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Student: Philipp Tomaš
Naslov rada: Narativni pregled mjerenja ovisnosti o mobilnim igrama
Naslov rada na engleskom jeziku: Measuring Mobile Game Addiction: A Narrative Review of Studies
Mentor: dr. sc. Goran Koletić
Predsjednik povjerenstva: Izvor Rukavina
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Studentica: Karla Rodek
Naslov rada: Rodni stereotipi u jeziku: Analiza frazema u ruskim i hrvatskim izdanjima časopisa Cosmopolitan
Naslov rada na engleskom jeziku: Gender stereotypes in language: Analysis of phrases in Russian and Croatian editions of Cosmopolitan magazine
Mentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Komentorica: dr. sc. Anita Hrnjak
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

Studentica: Tea Knežević
Naslov rada: Važnost radne etike u razvoju hrvatskog društva. Analiza rezultata Europske studije vrijednosti 1999-2017.
Naslov rada na engleskom jeziku: Importance of work ethic in the development of Croatian society. Analysis of the results of the European Values Study 1999-2017.
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Bruna Božinović Komar
Naslov rada: Kako krizne situacije utječu na povjerenje građana u Europsku uniju?
Naslov rada na engleskom jeziku: How do the crisis situations affect citizens’ trust in the European Union?
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Student: Luka Zadravec
Naslov rada: Umreženo društvo – mehanizmi, dometi i posljedice širenja dezinformacija
Naslov rada na engleskom jeziku: The network society – mechanisms, reaches and effects of the dissemination of disinformation
Mentorica: doc. dr. sc. Helena Popović
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić

1. rujna 2021.

Studentica: Sara Dodigović
Naslov rada: Krizno upravljanje u pandemiji – usporedba Republike Hrvatske i Republike Slovenije
Naslov rada na engleskom jeziku: Crisis management in pandemic – comparison between Republic of Croatia and the Republic of Slovenia
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Molba za promjenu naslova diplomskoga rada
Student: Vanja Dević
Stari naslov: Stvaranje moralne panike: Slučaj javnog djelovanja Olivera Frljića
Novi naslov: Sloboda govora ili govor mržnje – medijsko izvještavanje o Oliveru Frljiću
Novi naslov rada na engleskom jeziku: Freedom of speech or hate speech: media coverage of Oliver Frljić
Mentorica: doc. dr. sc. Helena Popović
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Kruno Kardov
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Antonija Selimović
Naslov rada: Važnost urbane zelene infrastrukture na primjeru grada Zagreba
Naslov rada na engleskom jeziku: The importance of urban green infrastructure on the example of the city of Zagreb
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Članica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić

30. lipnja 2021.

Student: Andrija Golub
Naslov rada: Superherojski strip kao društveno angažirani medij u nastavi Likovne umjetnosti i Sociologije
Naslov rada na engleskom jeziku: Superhero comic book as a socially engaged media in teaching Visual Arts and Sociology
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: doc. dr. sc. Jasmina Nestić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Franka Gazdek
Naslov rada: Identiteti umjetnih bića i ključne karakteristike ljudskosti u filmskoj industriji
Naslov rada na engleskom jeziku: Identities of artificial beings and key characteristics of humanity in the film industry
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Helena Popović
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Ana Depope
Naslov rada: Tko su zeleni glasači u Hrvatskoj? Analiza sociodemografskih, političkih i vrijednosnih odrednica preferiranja zelenih političkih opcija
Naslov rada na engleskom jeziku: Who are the green voters in Croatia? Analysis of sociodemographic, political and value determinants of favoring green politics
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

Student: Pavao Jergović
Naslov rada: Zarazne bolesti i (ne)stabilnost ustavnopravnog poretka – studija slučaja Republike Hrvatske
Naslov rada na engleskom jeziku: Infectious Diseases and (In)stability of the Constitutional Order: A Case Study of the Republic of Croatia
Mentor: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Član povjerenstva: prof. dr. sc Aleksandar Štulhofer

Studentica: Antonija Mikuljan
Naslov rada: Volonterski angažman studenata hrvatskih sveučilišta
Naslov rada na engleskom jeziku: Volunteer engagement of Croatian universities’ students
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: Izvor Rukavina

Studentica: Dora Purgar
Naslov rada: Sociološka analiza shvaćanja koncepta obitelji u zapadnoj kulturi
Naslov rada na engleskom: Sociological analysis – Understanding the concept of family in Western culture
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić

Studentica: Ana-Marija Grgić
Naslov rada: Zdravstvene usluge u sustavu azila u Republici Hrvatskoj – iskustva izbjeglica i tražitelja međunarodne zaštite
Naslov rada na engleskom jeziku: Health services in asylum system in Republic of Croatia – experiences of refugees and international protection seekers
Mentor: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Studentica: Angela Bušljeta
Naslov rada: Rano prepoznavanje darovitosti kod djece – iskustva stručnjaka u radu s darovitom djecom predškolskog uzrasta
Naslov rada na engleskom jeziku: Early recognition of giftedness – experiences of experts in working with gifted children of preschool age
Mentorica: prof. dr. sc. Edita Slunjski
Komentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Ivana Vukorepa
Naslov rada: Utjecaj epidemije korona virusa na socijalne interakcije i osjećaj zajedništva među studentima odabranih studentskih domova u Zagrebu
Naslov rada na engleskom jeziku: Impact of the coronavirus epidemic on social interactions and sense of community among students of selected dormitories in Zagreb
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc Jasminka Lažnjak

Studentica: Helena Duplić
Naslov rada: Peer-to-peer pristup udruga koje pružaju psihološku podršku
Naslov rada na engleskom jeziku: Peer-to-peer approach of organisations that provide psychological support
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc Aleksandar Štulhofer
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Helena Popović

2. lipnja 2021.

Studentica: Mihaela Živić
Naslov rada: Prostorne, društvene i upravljačke transformacije hrvatskih seljačkih zadruga kroz 20. stoljeće – studija slučaja zadruge Živić-Krlavini
Naslov rada na engleskom jeziku: Spacial, social and governing tranformations of Croatian rural co-operatives throughout the 20th century – the case study of Živić-Krlavini Cooperative.
Mentorica: doc. dr. sc. Tihana Rubić
Komentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić

Student: Matko Jurković
Naslov rada: Diskriminacija transrodnih osoba u Hrvatskoj – pogled iz njihove perspektive
Naslov rada na engleskom jeziku: Discrimination of Transgender People in Croatia – a View from their own Perspective
Mentor: doc. dr. sc. Ivan Landripet
Komentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Student: Vilim Haček
Naslov rada: Emergentizam u sociologiji – epistemološki most između akcije i strukture
Naslov rada na engleskom: Emergentism in sociology – Epistemological bridge between action and structure
Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Ana Kranjec
Naslov rada: Privatnost korisnika na internetu
Naslov rada na engleskom jeziku: User privacy on the Internet
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednik povjerenstva: Izvor Rukavina, pred.
Član povjerenstva: dr. sc. Goran Koletić

Molba za promjenu teme diplomskoga rada
Studentica: Irina Heruc
Naslov rada: Sloboda govora ili govor mržnje? Društveni kontekst i kulturni obrasci
Naslov rada na engleskom jeziku: Freedom of Expression or Hate Speech? Social Context and Cultural Patterns
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjedni povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Helena Popović

Student: Adrian Vučković
Naslov rada: Proizvodnja doma – teorijska konceptualizacija stanovanja s Henrijem Lefebvreom
Naslov rada na engleskom: Production of Home: a theoretical conceptualization of housing with Henri Lefebvre
Mentor: izv. prof. dr. sc. Hajrudin Hromadžić
Predsjednik povjerenstva: Izvor Rukavina, pred.
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

5. svibnja 2021.

Molba za promjenu naslova diplomskoga rada
Student: Toni Čićin-Šain
Novi naslov rada: Socioekonomski aspekti prihvaćenosti električnih automobila: usporedba Hrvatske i Portugala
Novi naslov rada na engleskom jeziku: Socioeconomic aspects of electric car acceptance: a comparison of Croatia and Portugal
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Lucija Jalžabetić
Naslov rada: Primjena kreativnih pristupa u nastavi sociologije – slučaj strip
Naslov rada na engleskom jeziku: Application of creative approaches in teaching sociology – the case of graphic novels/comics
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Nenad Karajić

Studentica: Vida Zadravec
Naslov rada: Uloga i položaj žena u hinduizmu, kršćanstvu i islamu
Naslov rada na engleskom: The role and position of women in Hinduism, Christianity and Islam
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Maja Kovačević
Naslov rada: Vođena rasprava u dvojezičnoj nastavi sociologije i njemačkog jezika. Tema samoubojstva prema predlošku filma Die Welle
Naslov rada na engleskom jeziku: Guided discussion in bilingual teaching of Sociology and German. The theme of suicide according to the template of the film Die Welle
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: dr. sc. Marija Lütze-Miculinić
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Rahela Cvitkušić
Naslov rada: Iskustva opstetričkog i ginekološkog nasilja nad trudnicama i rodiljama u hrvatskim bolnicama
Naslov rada na engleskom jeziku: Experiences of obstetric and gynecological violence against pregnant women and woman during labour in Croatian hospitals.
Mentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić
Članica povjerenstva:. prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Karla Bradač
Naslov rada: Utjecaj vršnjačke skupine na političku socijalizaciju – usporedba gimnazijalaca i učenika trogodišnih strukovnih škola
Naslov rada na engleskom jeziku: The impact of peer groups on political socialization: a comparison of high school students and three-year vocational school students
Mentor: izv. prof. sc. dr. Dragan Bagić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić
Član povjerenstva: Izvor Rukavina, pred.

7. travnja 2021.

Molba za promjenu naslova diplomskoga rada
Studentica: Anamaria Klasić
Stari naslov: Razvoj publike na primjeru Društveno-kulturnog centra Lazareti u Dubrovniku – prediktivni modeli kulturne participacije
Novi naslov: Razvoj publike na primjeru Društveno-kulturnog centra Lazareti u Dubrovniku
Novi naslov rada na engleskom jeziku: Audience Development on the Example of Lazareti Socio-Cultural Centre in Dubrovnik
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Komentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić

Molba za promjenu teme i mentora diplomskoga rada
Student: Boris Mirko
Naslov rada: Promjene prakse galebarenja: rodni aspekti i koncept lažnog predstavljanja
Naslov rada na engleskom jeziku: The changes and practices of „galebarenje“: gender aspects and the concept of false impersonation
Mentorica: doc. dr. sc. Ivona Grgurinović
Komentorica: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Marija Dukovčić
Naslov rada: Grafički prikazi kao pomoćno nastavno sredstvo u integraciji nastave Njemačkoga jezika i Sociologije na temu „Devijantnost“
Naslov rada na engleskom jeziku: Graphical Displays as a Teaching Aid in the Integration of German Language and Sociology on the Topic of Deviance
Naslov rada na njemačkom jeziku: Grafische Darstellungen als Lehrmittel bei der Integration von Soziologie- und DaF-Unterricht zum Thema Devianz
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak, pred.
Komentorica: izv. prof. dr. sc. Marija Lütze-Miculinić
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Tena Kovač
Naslov rada: Umjetna inteligencija u ulozi pisca- utjecaj razvoja kreativne umjetne inteligencije na spisateljska zanimanja, pisanu komunikaciju i društveno vrednovanje literarnog rada
Naslov rada na engleskom jeziku: Artificial intelligence in the role of writer- influence of developing creative artificial intelligence on writing professions, written communication and social evaluation of literary work
Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Helena Popović

Student: Luka Mandić
Naslov rada: Efekti metode: analiza odabranih karakteristika grupe fenomena koji utječu na rezultate anketnih istraživanja
Naslov rada na engleskom jeziku: Method effects: analysis of selected characteristics of a group of phenomena that affect survey results
Mentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Student: Miroslav Mihetec
Naslov rada: Morfogenetički pristup – središnji koncepti, kritike i perspektive sociologije Margaret Archer
Naslov rada na engleskom jeziku: The Morphogenetic Approach: Concepts, Critiques and Perspectives of Margaret Archer’s Sociology
Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Student: Zvonimir Duka
Naslov rada: Umjetnost u javnom prostoru
Naslov rada na engleskom jeziku: Art in Public Space
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Katarina Matkerić
Naslov rada: Koncept društvenog sjećanja u terenskoj nastavi sociologije – primjer sjećanja na Gjuru Stjepana Deželića u Ivanić-Gradu
Naslov rada na engleskom jeziku: The concept of social memory in fieldwork of sociology–exemple of remembering Gjuro Stjepan Deželić in Ivanić-Grad
Mentorica: prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević
Komentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak, pred.

Studentica: Gordana Dumić
Naslov rada: Tehnike nastave orijentirane na djelovanje učenika na temu nastavne jedinice „Identitet i tradicionalne vrijednosti“
Naslov rada na engleskom jeziku: Teaching techniques oriented to the action of students on the teaching unit: identity and traditional values
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak, pred.
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Studentica: Magdalena Rendulić
Naslov rada: Emigracija iz Požeško-slavonske županije – razlozi odlaska naspram razloga ostanka
Naslov rada na engleskom jeziku: Emigration from Požega-Slavonia county: reasons to leave versus reasons to stay
Mentor: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

3. ožujka 2021.

Molba za promjenu teme:
Studentica: Lucija Lučan
Naslov rada: Migracija kao odabir, izazov ili potreba – iskustva visokoobrazovanih žena iz Republike Hrvatske u europskim državama
Naslov rada na engleskom jeziku: Migration as a choice, challange or need – experiences of higly educated women from the Republic od Croatia in European countries
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta
Komentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Barbara Perakić
Naslov rada: Održivost hrvatske poljoprivrede na temelju socijalnih pokazatelja održivosti
Naslov rada na engleskom jeziku: Sustainability of Croatian agriculture based on the social indicators of sustainability
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednica povjerenstva: doc. Jana Vukić
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Studentica: Ivona Mautner
Naslov rada: Digitalni građani – osnovne digitalne vještine srednjoškolaca
Naslov rada na engleskom: Digital citizens – basic digital skills of pupils
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Članica povjerenstva: doc. Jana Vukić

Studentica: Tara Ister Šverko
Naslov rada: Studija slučaja otpornosti stanovništva Sisačko-moslavačke županije nakon potresa 2020. godine
Naslov rada na engleskom jeziku: The case study of the resilience of the rural population of the Sisak-Moslavina County after the 2020 earthquake
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Članica povjerenstva: doc. Jana Vukić

Studentica: Tia Horvat
Naslov rada: Sociološka analiza rodnih razlika u prihvatljivosti iskazivanja negativnih emocija u javnoj sferi
Naslov rada na engleskom jeziku: Sociological analysis of gender differences in acceptability of expressing negative emotions in the public sphere
Mentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić
Član povjerenstva: Izvor Rukavina

3. veljače 2021.

Molba za promjenu teme:
Studentica: Barbara Benčić
Naslov rada: Povezanost kršćanstva sa sustavom vrijednosti u hrvatskom društvu
Naslov rada na engleskom jeziku: The connection of Christianity with the value system in Croatian society
Mentorica: prof. dr. sc. Davorka Matić

4. prosinca 2020.

Studentica: Ana-Marija Senfner
Naslov rada: Svakodnevna mobilnost kao aspekt kvalitete života mladih u Velikoj Gorici
Naslov rada na engleskom jeziku: Everyday Mobility as an Aspect of Quality of Life of Youth in Velika Gorica
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić

11. studenoga 2020.

Molba za promjenu teme:
Studentica: Adna Herak
Naslov rada: Sociokulturne odrednice ekološke proizvodnje hrane u Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Sociocultural Determinants of Organic Food Production in Croatia
Mentorica: izv. prof. dr.sc. Jasmina Božić

28. rujna 2020.

Studentica: Vlatka Tomašević
Naslov rada: Etički aspekti prikupljanja i korištenja podataka o potrošačima
Naslov rada na engleskom jeziku: Ethical aspects of collecting and using consumer data
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Student: Matija Ćutić
Naslov rada: Copyright i Creative Commons licence: Sukob vrijednosti i nedostatnost normi na primjeru filma
Naslov rada na engleskom jeziku: Copyright and Creative Commons licenses: a conflict of values and insufficiency of norms on the example of a documentary film
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Komentor: prof. dr. sc. Nikica Gilić

Student: Filip Jovičić
Naslov rada: Timski rad u organizacijama – sustav pozitivnog i negativnog sankcioniranja
Naslov rada na engleskom jeziku: Team work in corporations – a system of positive and negative sanctions
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Promjena člana povjerenstva:
Student: Juraj Perković
Naslov rada: Poredbena raščlamba Butanove Nove Razvojne Paradigme s teorijom modernizacije i teorijom zavisnosti
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: umjesto prof. dr. sc. Vjekoslava Afrića -> doc. dr. sc. Krešimir Žažar

Promjena predsjednika povjerenstva:
Studentica: Dorina Duplančić
Naslov rada: Podrška Splitsko-Dalmatinske županije i Grada Splita lokalnim zadrugama
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednik povjerenstva: umjesto prof. dr. sc. Ozren Žunec -> prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Krešimir Žažar

Molba za promjenu naslova:
Studentica: Josipa Milanović Litre
Naslov rada: Pregovaračka ekonomija u danskom sustavu upravljanja
Novi naslov: Kulturološka uvjetovanost razvoja sustava upravljanja poslovnim informacijama u Danskoj
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

2. rujna 2020.

Student: Daniel Poche
Naslov rada: Slavne osobe i potrošačka kultura u kontekstu promjena medijskih tehnologija
Naslov rada na engleskom jeziku: Celebrities and consumer culture in the context of changing media technologies
Mentorica: doc. dr. sc. Helena Popović
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić

Studentica: Valentina Gajski
Naslov rada: Sociokulturni prediktori stavova i uvjerenja studenata i studentica o nasilju u obitelji
Naslov rada na engleskom jeziku: Sociocultural predictors of student’s attitudes and beliefs about family violence
Mentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić
Član povjerenstva: dr. sc. Goran Koletić

Studentica: Karla Dolić
Naslov rada: Slobodno tržište i državni intervencionizam. Primjer Velike depresije 1929. godine.
Naslov rada na engleskom jeziku: Free market and state interventionism. The example of the Great Depression in 1929.
Mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić

Studentica: Anđela Balić
Naslov rada: Održivi oblici prometa i javne zelene površine kao element urbane održivosti na primjeru grada Zagreba
Naslov rada na engleskom jeziku: Sustainable forms of transport and public green spaces as an element of urban sustainability on the example of the city of Zagreb
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Kruna Jambriško
Naslov rada: Transformacija načina života ruralnog područja Podravine pod utjecajem modernizacije
Naslov rada na engleskom jeziku: Transformation of the Way of Life in the Rural Area of Podravina Under the Influence of Modernization
Mentor: doc. dr. sc. Tibor Komar
Komentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Magdalena Nekić
Naslov rada: Od cigle do mramora – simbolika mjesta na primjeru Zida boli u Zagrebu
Naslov rada na engleskom jeziku: From brick to marble – symbolism of place: the example of The wall of pain in Zagreb
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Student: Vlaho Kavain
Naslov rada: Društveni čimbenici kompetitivnosti sveučilišta u Zagrebu, Helsinkiju, Varšavi i Pragu
Naslov rada na engleskom jeziku: Social factors of university competitiveness in Zagreb, Helsinki, Warsaw, Prague
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Nenad Karajić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Antea Kalinić
Naslov rada: Reprezentacija islamističkog terorizma u hrvatskim medijima
Naslov rada na engleskom jeziku: Representation of Islamic Terrorism in Croatian Media
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Helena Popović

Studentica: Antonija Bukvić-Letica
Naslov rada: Iskustva žena s mjerama potpora majčinstvu u sklopu Nacionalne populacijske politike Republike Hrvatske
Naslov rada na engleskom jeziku: Experience of women with motherhood support acts within National population policy of Republic of Croatia
Mentor: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić
Komentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Ema Klemar
Naslov rada: Rodna podjela ne-plaćenog rada u obitelji tijekom pandemije COVIDa-19
Naslov rada na engleskom jeziku: Gendered division of unpaid labor in families amidst COVID-19 pandemic
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Članica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Laura Rudak
Naslov rada: «Partneri po mjeri»? Percepcije budućnosti intimnih veza u doba „pametne tehnologije“.
Naslov rada na engleskom jeziku: «Custom made partners»? Perceptions of the future of intimate relationships in the age of „smart technology“.
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Komentorica: doc. dr. sc. Tihana Rubić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Jelena Švajcer
Naslov rada: Trgovina ljudima na području Bliskog Istoka s fokusom na trgovanje migrantima
Naslov rada na engleskom jeziku: Trafficking in the Middle East with focus on trafficking of migrants
Mentor: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Petra Ćurlin
Naslov rada: Ruralne žene u Splitsko-dalmatinskoj županiji: između sfere rada i obiteljskog života
Naslov rada na engleskom jeziku: Rural women in Split-Dalmatia county: between sphere of work and family life
Mentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Martina Žic
Naslov rada: Vegetarijanac više nije stranac
Naslov rada na engleskom jeziku: Vegetarian is no Longer a Stranger
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Ivan Landripet
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Blanka Vukelić
Naslov rada: Cyberfeminizam u Hrvatskoj: analiza reprezentacije feminizma na društvenoj mreži Instagram
Naslov rada na engleskom: Cyberfeminism in Croatia: an analysis of the representation of feminism on the social network Instagram
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Helena Popović

Studentica: Lucija Marić
Naslov rada: Priprema sociologa za tržište rada
Naslov rada na engleskom jeziku: Preparation of sociologists for the job market
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Nenad Karajić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Student: Ivan Grgona
Naslov rada: Društvene norme i kulturni obrasci povezani s mafijom u SAD-u
Naslov rada na engleskom jeziku: Social Norms and Cultural Patterns Connected to the Mafia in the USA
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić

Studentica: Anamaria Klasić
Naslov rada: Razvoj publike na primjeru Društveno-kulturnog centra Lazareti u Dubrovniku – prediktivni modeli kulturne participacije
Naslov rada na engleskom jeziku: Audience Development on the Example of Lazareti Socio-Cultural Centre in Dubrovnik – Predictive Models of Cultural Participation
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Komentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić

Studentica: Ana-Marija Kozjak
Naslov rada: Međunarodne studentske prakse i konkurentnost mladih na tržištu rada
Naslov rada na engleskom jeziku: International student internships and the competitiveness of young people on the labor market
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Nenad Karajić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

1. srpnja 2020.

Studentica: Dora Milatić
Naslov rada: Grafiti i nacionalna svijest u Zagrebu
Naslov rada na engleskom jeziku: Graffiti and National Consciousness in Zagreb
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Lucija Gegić
Naslov rada: Strategije konzervativnih društvenih pokreta u Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Strategies of Conservative Social Movements in Croatia
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Helena Popović
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Student: Filip Zadro
Naslov rada: Filmska reprezentacija nacionalnog identiteta
Naslov rada na engleskom jeziku: Representation of National Identity in Cinema
Mentorica: izv. prof. dr. Jasmina Božić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić

Studentica: Gabrijela Šamija
Naslov rada: Samoubilački terorizam i nacionalna sigurnost diferenciranih političkih uređenja
Naslov rada na engleskom jeziku: Suicidal terrorism and national security in different political systems
Mentor: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić

Studentica: Ema Štih
Naslov rada: Slobodno vrijeme kao dimenzija kvalitete života mladih u Zaprešiću
Naslov rada na engleskom jeziku: Leisure as a dimension of the quality of life of young people in Zaprešić
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Student: Borna Mislav Capar
Naslov rada: Sekuritizacija migracija: diskurzivna analiza njemačkog i mađarskog suočavanja s „izbjegličkom krizom“ 2015. godine
Naslov rada na engleskom jeziku: Securitization of migration: a discursive analysis of the German and Hungarian dealing with the “refugee crisis” in 2015
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Komentor: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Molba za promjenu teme:
Studentica: Lucija Duk
Naslov rada: Primjena konstruktivističkog poučavanja u srednjoškolskoj nastavi sociologije: projektna nastava na temu vršnjačkog nasilja
Naslov rada na engleskom jeziku: Applying Constructivist Teaching to Sociological Education at Secondary School Level: Project Based Learning: The Issue of Bullying
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Molba za promjenu teme:
Student: Josip Režek
Naslov rada: Međugorska ukazanja u kontekstu procesa (de)sekularizacije
Mentor: doc. dr. sc. Martin Previšić
Komentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar

Molba za promjenu teme:
Studentica: Nikolina Babić
Naslov rada: Stjecanje iskustava i prilika za posao djelovanjem u studentskim udrugama
Naslov rada na engleskom jeziku: Gaining experience and job opportunities by working in student associations
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Promjena člana povjerenstva:
Studentica: Matea Marić
Naslov rada: Programi smanjenja štete na zagrebačkoj trance sceni: pogledi i iskustva korisnika psihoaktivnih supstanci
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Helena Popović (umjesto doc. dr. sc. Petre Rodik)

4. lipnja 2020.

Studentica: Hana Badanjek
Naslov rada: Neravnomjernost populacijskog razvoja – demografska slika Hrvatske do 2031. godine
Naslov rada na engleskom jeziku: Unevenness of population development – demographic picture of Croatia till 2031.
Mentor: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Matea Burigo
Tema rada: Obrazovanje za aktivno starenje
Naslov rada: Aktivno starenje i potrebe osoba treće životne dobi za obrazovanjem.
Naslov rada na engleskom jeziku: Active aging and the needs of the elderly for education.
Mentorica: prof. Vedrana Spajić Vrkaš
Komentor: prof. dr. sc. Nenad Karajić

Studentica: Martina Čavlović
Naslov rada: Komparativna analiza Nacionalnih strategija održivog razvoja Republike Hrvatske i srednjoeuropkih zemalja članica Europske unije
Naslov rada na engleskom jeziku: Comparative Analysis of National Strategies for Sustainable Development of the Republic of Croatia and Central European EU Countries
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

Studentica: Matea Bučkal
Naslov rada: Umjetne maternice kao čimbenik izjednačavanja rodnih uloga – neki sociološki aspekti tehnologije budućnosti
Naslov rada na engleskom jeziku: Artificial womb technology as gender equality factor – some sociological aspects of future technology
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Komentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

molba za promjenu teme:
Studentica: Klaudia Jurić
Naslov rada: Uloga civilnog društva u suzbijanju korupcije u Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Role of civil society in prevention of corruption in Croatia
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Komentorica: doc. dr. sc. Tihana Rubić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

6. svibnja 2020.

Student: Petar Velhes
Naslov rada: Suvremena emigracija iz Republike Hrvatske – razlozi odlaska i iskustva iseljenika
Naslov rada na engleskom jeziku: Contemporary emigration from the Republic of Croatia – motives for leaving and emigrants’ experience
Mentor: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Matea Šostarić
Naslov rada: Utjecaj spolnog uznemiravanja na neke aspekte radne produktivnosti medicinskih sestara
Naslov rada na engleskom jeziku: Effects of sexual harassment on some aspects of work productivity in nurses
Mentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić
Član povjerenstva: Izvor Rukavina

Student: Josip Bilić
Naslov rada: Društvene pretpostavke ostvarenja zajedničkog europskog sigurnosno-obavještajnog sustava – teorijska raščlamba govora Emmanuela Macrona
Naslov rada na engleskom jeziku: Social Assumptions Behind the Realization of a Common European Intelligence and Security System  –  a Theoretical Analysis of the Emmanuel Macron Speech
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Ana Kartalija
Naslov rada: Komparativna sociološka analiza položaja žena u nacionalnim parlamentima
Hrvatske i Srbije od 1990. do 2016. godine
Naslov rada na engleskom jeziku: Comparative sociological analysis of women in national parliaments of Croatia and Serbia from 1990 to 2016
Mentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Lora Rajčić
Naslov rada: Vrednovanje modernističke baštine na primjeru sklopa Zagrebačkog Velesajma
Naslov rada na engleskom jeziku: Evaluation of Modernist Heritage on the Example of Zagreb Fair Complex
Mentor: prof. dr. sc. Marko Špikić
Komentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić

Studentica: Petra Benčec
Naslov rada: Profesionalizacija majčinstva mama blogerica
Naslov rada na engleskom jeziku: The professionalization of motherhood of mom blogers
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak
Komentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Renata Flegar
Naslov rada: Stigmatizacija i stavovi o osobama oboljelim od anksioznosti i depresije
Naslov rada na engleskom jeziku: Stigmatization and attitudes about individuals with anxiety and depression
Mentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Ivan Landripet
Član povjerenstva: dr. sc. Goran Koletić

Student: Vedran Veger
Naslov rada: Stavovi mladih prema narodnim knjižnicama nakon završetka visokoškolskog obrazovanja
Naslov rada na engleskom jeziku: Stances of young people towards public libraries after graduation
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić
Komentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić

Student: Tin Tustić
Naslov rada: Nastanak ortačkog kapitalizma
Naslov rada na engleskom jeziku: The emergence of crony capitalism
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ozren Žunec
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Ana-Maria Šćulić
Naslov rada: Obitelj i brak u Hrvatskoj. Analiza stavova ključnih aktera
Naslov rada na engleskom jeziku: Family and marriage in Croatia. Analysis of key actors views
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Tea Tomić
Naslov rada: Izumire li seks kao sredstvo reprodukcije?
Naslov rada na engleskom jeziku: Does sex become extinct as sort of human reproduction?
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Student: Hrvoje Petrinjak
Naslov rada: Utjecaj virtualnog identiteta na stvarni identitet – prezentacija pojedinaca na Instagramu
Naslov rada na engleskom jeziku: Impact of virtual identity on real identity – Presentation of individuals on Instagram
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Ivan Landripet
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Helena Pupak
Naslov rada: Iskustva mladih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstvenika (OPG-ovaca) u Bjelovarsko-bilogorskoj i Požeško-slavonskoj županiji
Naslov rada na engleskom jeziku: Experiences of young farmers working on family-run farms in Bjelovar-Bilogora and Požega-Slavonia Counties
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

Studentica: Paola Pučić
Naslov: Skate subkultura u urbanim javnim prostorima
Naslov rada na engleskom jeziku: Skate subculture in urban public spaces
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Marina Bura
Naslov rada: Sociološka analiza antirodne politike u Hrvatskoj na primjeru Istanbulske konvencije
Naslov rada na engleskom jeziku: Sociological analysis of anti-gender policy in Croatia Croatia on the example of the Istanbul Convention
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Komentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić

Molba za promjenu teme:
Student: Vanja Dević
Naslov rada: Stvaranje moralne panike: Slučaj javnog djelovanja Olivera Frljića
Naslov rada na engleskom jeziku: Creating moral panic: The case of public activity of Oliver Frljić
Mentorica: doc. dr. Helena Popović
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

30. rujna 2019. 

Student: Vedran Lazar
Naslov rada: Osnovna obilježja i sociološki aspekti industrije videoigara u Hrvatskoj – pogled
iz perspektive aktivnih dionika
Naslov rada na engleskom jeziku: Main characteristics and sociological aspects of gaming industry in Croatia – view from active stakeholders
Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Član povjerenstva: Goran Koletić

Studentica: Barbara Zadravec
Naslov rada: Socijetalne dimenzije terorizma „usamljenog vuka“
Naslov rada na engleskom jeziku: Societal dimensions of „lone wolf“ terrorism
Mentor: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Valentina Salii
Naslov rada: Instrumenti za mirno rješavanje sporova. Diplomacija kao instrument promjene društvene strukture
Naslov rada na engleskom: Instruments for the peaceful settlement of disputes: Diplomacy as an instrument for changing social structure
Mentor: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić

Student: Mladen Mirat
Naslov rada: Put Hrvatske prema društvu znanja – dosadašnja iskustva i buduće perspektive
Naslov rada na engleskom jeziku: Croatia’s path towards a knowledge society – current experiences and future perspectives
Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Magdalena Horvatić
Naslov rada: Analiza medijske reprezentacije nasilja nad ženama na tri hrvatska internetska portala u periodu 2017. – 2019.
Naslov rada na engleskom jeziku: Analysis of the representation of violence against women on three Croatian web portals in the period 2017-2019
Mentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić
Član povjerenstva: Goran Koletić

Studentica: Maja Popinjač
Naslov rada: Roditeljski nadzor nad uporabom pornografije među adolescentima
Naslov rada na engleskom jeziku: Parental monitoring of pornography use among adolescents
Mentor: doc. dr. sc. Ivan Landripet
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Član povjerenstva: Goran Koletić

Studentica: Iva Kolar
Naslov rada: Svakodnevna urbana održivost: prakse gospodarenja otpadom na primjeru Gornje i Donje Dubrave u gradu Zagrebu
Naslov rada na engleskom jeziku: Everyday Urban Sustainability: waste managment practices in Gornja and Donja Dubrava districts in the City of Zagreb
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Nina Sivić-Cug
Naslov rada: Samoprezentacija korisnika Instagrama kroz kulturni, socijalni i ekonomski kapital
Naslov rada na engleskom jeziku: Self-presentation of Instagram Users Through Cultural, Social and Economic Capital
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: Goran Koletić

Studentica: Mirna Vuksan
Naslov rada: Upravljanje sustavima i organizacijama socijalne skrbi
Naslov rada na engleskom jeziku:Managing social care systems and organizations
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Predsjednik povjerenstva: Izvor Rukavina
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Student: Mateo Radić
Naslov rada: Čimbenici stagnacije i izazovi za revitalizaciju urbanog područja Knina
Naslov rada na engleskom jeziku: The Stagnation Factors and Revitalization Challenges in the Case of Knin Urban Area
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Josipa Milanović Litre
Naslov rada: Pregovaračka ekonomija u danskom sustavu upravljanja
Naslov rada na engleskom jeziku: Negotiated economy in the Danish system of governance
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Student: Toni Čićin-Šain
Naslov rada: Socioekonomski aspekti prihvaćenosti i korištenja električnih automobila u Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Socioeconomic aspects of acceptance and usage of electric cars in Croatia
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Martina Rogina
Naslov rada: Državna politika i (ne)iskorišteni potencijali hrvatske dijaspore
Naslov rada na engleskom jeziku: State policy and (un)used potentials of the Croatian diaspora
Mentor: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Studentica: Ivana Fijala
Naslov rada: Utjecaj izravnog kontakta i prethodnog znanja na razinu stigmatizacije mentalno oboljelih osoba
Naslov rada na engleskom jeziku: Effects of direct contact and prior knowledge on The Stigma of Mental Illness
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Član povjerenstva: Goran Koletić

4. rujna 2019.

Studentica: Dora Markolović
Naslov rada: Kritika tradicionalne zapadne epistemičke paradigme – pogled iz feminističke i ekofeminističke perspektive
Naslov rada na engleskom jeziku: Critique of the Traditional Western Epistemic Paradigm – A Review from a Feminist and Ecofeminist Perspective
Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Ivona Cerovac
Naslov rada: Društvene mreže kao nastavni sadržaj u poučavanju njemačkog jezika i sociologije
Naslov rada na engleskom jeziku: Social networks as teaching content in teaching German language and sociology
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak, pred.
Komentorica: doc. dr. sc. Marija Lütze-Miculinić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Nenad Karajić

Student: Mateo Batur
Naslov rada: Navike potrošača i predviđanje trendova u TV industriji
Naslov rada na engleskom jeziku: Consumer habits and predicting trends in the TV industry
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Jelena Jazvo
Naslov rada: Globalna popularnost K-popa – društveni kontekst i strategije primjene sustava upravljanja poslovnim informacijama
Naslov rada na engleskom jeziku: Global popularity of K-pop – Social context and bussiness intelligence strategies
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Antonija Seba
Naslov rada: Postaje li Samobor grad po mjeri mladih? Samoborski Bunker kao primjer dobre prakse prenamjene bivših vojnih objekata
Naslov rada na engleskom jeziku: Is Samobor becoming a city tailored to youth? Samobor’s ‘Bunker’ as an example of good practice of conversion of former military facilities
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Marija Štimac
Naslov rada: Dramatizacija kao sredstvo učenja i poučavanja u nastavi sociologije
Naslov rada na engleskom jeziku: Sociology Role–playing Game as a Teaching Tool
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

Studentica: Petra Filar
Naslov rada: Film u nastavi sociologije: didaktičko-metodička obrada filma “Učini pravu stvar”
Naslov rada na engleskom jeziku: Using Film in Teaching Sociology: Didactic and Methodical Analysis of the Film Do The Right Thing
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Nenad Karajić
Član povjerenstva: Izvor Rukavina, pred.

Studentica: Lucija Lučan
Naslov rada: Benevolentni seksizam u kontekstu tradicionalne rodne podjele kućanskog rada
Naslov rada na engleskom jeziku: Benevolent Sexism in the Contex of Traditional Gender Division of Domestic Labor
Mentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Marša Gajinov
Naslov rada: Povezanost ovisnosti o Internetu i osobina ličnosti na primjeru društvene mreže Instagram
Naslov rada na engleskom: Correlation between Internet addiction and personality traits on the example of Social media Instagram
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednik povjerenstva: Izvor Rukavina, pred.
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Drago Župarić

Studentica: Katarina Vukoja
Naslov rada: Dvostruko druge i u Europi dvadesetprvog stoljeća? Pogledi na multikulturalizam iz perspektive žena migrantica s boravištem u Hrvatskoj
Naslov rada na engleskom jeziku: Twice the second even in twenty-first century Europe? Views on multiculturalism from the perspective of migrant women resident in Croatia
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Drago Župarić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Ana Zulin
Naslov rada: Brendiranje Republike Hrvatske u kontekstu uspjeha na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji 2018.
Naslov rada na engleskom jeziku: Branding of the Republic of Croatia in the context of the success in the World Cup in Russia 2018.
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Student: Mislav Novaković
Naslov rada: Regionalna sigurnost: Sigurnosna politika Republike Hrvatske
Naslov rada na engleskom jeziku: Regional security: Security policy of Republic of Croatia
Mentor: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Drago Župarić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić

Studentica: Dora Šoić
Naslov rada: Konstruktivistički pristup aktivnostima e-učenja
Naslov rada na engleskom jeziku: Constructivist approach to e-learning activities
Mentor: doc. dr. sc. Zvonimir Komar (Odsjek za pedagogiju)
Komentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Studentica: Leona Krušelj
Naslov rada: Iseljavanje visokoobrazovanih Međimuraca u Republiku Austriju nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju
Naslov rada na engleskom jeziku: The emigration of highly educated inhabitants of Međimurje county to the Republic of Austria after Croatian accession to the European Union
Mentorica: doc. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta
Komentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Student: Josip Režek
Naslov rada: Zamišljanje nacije na zapadnom Balkanu između Berlinskog kongresa i Prvog svjetskog rata
Naslov rada na engleskom jeziku: Imagining the Nation in the west Balkans between the Berlin Congress and the First World War
Mentor: Damir Agičić
Komentorica: Tijana Trako Poljak

Student: Vedran Halamić
Naslov rada: Kakav tip društvenih nejednakosti smatramo (ne)pravednim?
Naslov rada na engleskom jeziku: What kind of social inequalities we consider to be (un)fair?
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Ivan Landripet

Studentica: Anamarija Hanžek
Naslov rada: Uloga Instagrama u izgradnji identiteta mladih
Naslov rada na engleskom jeziku: The role of Instagram in youth identity construction
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Komentor: doc. dr. sc. Zvonimir Komar
Predsjednik povjerenstva: Izvor Rukavina, pred.

Student: Marko Knezović
Naslov rada: Percepcija podijeljenosti Mostara na temelju religijskih i etničkih razlika iz perspektive studenata
Naslov rada na engleskom jeziku: The perception of Mostar’s divide based on religious and ethnic differences from a student perspective
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Drago Župarić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Moba za promjenu komentora:
Student: Danijel Pleša
Naslov rada: Post-WW 2 decline of the American city: racial tensions and suburbanization
(Pad američkog grada poslije Drugog svjetskog rata: rasne tenzije i suburbanizacija)
Mentorica: prof. dr. sc. Jelena Šesnić
Komentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić (umjesto prof. dr. sc. Ognjena Čaldarovića)

1. srpnja 2019.

Student: Luka Jurković
Naslov rada: Uloga sukoba obiteljske i radne uloge te zadovoljstva intimnom vezom u seksualnoj dobrobiti zaposlenih osoba
Naslov rada na engleskom jeziku: The role of work-family conflict and relationship satisfaction in the sexual well-being of working adults
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Molba za promjenu teme:
Studentica: Anita Sabljak
Naslov rada: Predrasude studenata prema imigrantima: povezanost predrasuda i socijalne distance te promicanje tolerancije u nastavi filozofije, logike i etike
Naslov rada na engleskom jeziku: Student Prejudice Against Immmigrants: The Relation Between Prejudice and Social Distance and Promoting Tolerance in Teaching Philosophy, Logic and Ethics Courses
Mentor: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Komentor: doc. dr. sc. Raul Raunić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

Student: Franjo Pešut
Naslov rada: Kulturni genocid kao oblik ugroze nacionalnog identiteta: razaranje spomeničke baštine u Domovinskom ratu
Naslov rada na engleskom jeziku: Cultural genocide as a form of threat to the national identity: destruction of cultural property in Homeland War
Mentor: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

Moba za imenovanje mentora/ice:
Studentica: Emil Šćukanec
Naslov rada: Promjene društvene percepcije nacionalizma u hrvatskoj košarci
Naslov rada na engleskom jeziku: Changes of the social perception of nationalism in Croatian basketball
Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Marina Antunović
Naslov rada: Seksualno uznemiravanje žena u javnom prostoru
Naslov rada na engleskom jeziku: Sexual harassment of women in public places
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Antonela Jukić
Naslov rada: Rodna nejednakost u povijesno-etnografskoj perspektivi kao tema srednjoškolske nastave sociologije
Naslov rada na engleskom jeziku: Gender Inequality in a Historical-Ethnographic Perspective as the Subject of High School Teaching of Sociology
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak, pred.
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

Studentica: Tena Mašić
Naslov rada: Korištenje dokumentarnih filmskih materijala u nastavi sociologije. Metodička obrada kratkog dokumentarnog filma Black Sheep.
Naslov rada na engleskom jeziku: The Use of Documentary Film Materials in the Teaching of Sociology. Metodical Processing of Short Documentary Film Black Sheep.
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak, pred.
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

Studentica: Dora Kolarić
Naslov rada: Terenska nastava u sklopu predmeta Izborna sociologija u Prvoj gimnaziji Zagreb
Naslov rada na engleskom jeziku: Outdoor teaching within high school subject Elective Sociology in Prva gimnazija Zagreb
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

Studentica: Sara Večeralo
Naslov rada: Literarna djelatnost i oblikovanje kulturnog identiteta Hrvata u Čileu
Naslov rada na engleskom jeziku: Literary activity and the formation of the cultural identity of Croats in Chile
Mentorica: prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić
Komentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić

Student: Filip Kramarić
Naslov rada: Lokalna ili virtualna scena: istraživanje alternativnih rock bendova u Zagrebu
Naslov rada na engleskom jeziku: Local or virtual scene: research of alternative rock bands in Zagreb
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednik povjerenstva: doc. prof. dr. sc. Krešimir Žažar
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Jelena Zbukvić
Naslov rada: Sociologija i književnost – metodički potencijal suvremene hrvatske proze u nastavi sociologije
Naslov rada na engleskom jeziku: Sociology and Literature – The Use of Modern Croatian Prose in Teaching Sociology
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

Molba za promjenu naslova diplomskoga rada:
Studentica: Gracija Rezić
Naslov rada: Žene u radnoj i obiteljskoj sredini. Konceptualan i empirijski doprinos sociološkom proučavanju mobinga
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić

Studentica: Marina Šepović
Naslov rada: Ostarjeti u Zagrebu. Kvaliteta života stanovnika starije životne dobi
Naslov rada na engleskom jeziku: Growing old in Zagreb.The quality of life of elderly residents
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić

Studentica: Tihana Kuzmić
Naslov rada: Za ili protiv života na selu? Stavovi visokoobrazovanih mladih ljudi o životu na hrvatskim selima
Naslov rada na engleskom jeziku: For or against rural living? Attitudes of higher educated young people toward living in Croatian rural areas
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednk povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Ema Franjić
Naslov rada: Marketinške kampanje Hrvatske turističke zajednice- percepcija studenata triju hrvatskih sveučilišta
Naslov rada na engleskom jeziku: Croatian Tourist Agency Marketing Campaigns- Perception of Students from Three Croatian Universities
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić

Studentica: Ena Pereš
Naslov rada: Predstavljanje teme seksualnog nasilja na internetskim portalima u Hrvatskoj: primjer izvještavanja o Me too pokretu
Naslov rada na engleskom jeziku: Online Media Presentations of Sexual Violence in Croatia: Reporting on the Me Too Movement
Mentor: doc. dr. sc. Ivan Landripet
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Molba za proširenje rada na interdisciplinarni rad te promjena povjerenstva:
Student: Pavao Butigan
Naslov rada: Umrežavanje u civilnoj sferi u Zagrebu
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Komentorica: doc. dr. sc. Sanja Potkonjak
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

Promjena predsjednika povjerenstava:
Studentica: Mirna Lučić
Naslov rada: Stavovi mladih o stanovanju na području Dubrovnika
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

5. lipnja 2019.

Student: Robert Kapeš
Naslov rada: Korištenje društvenih mreža u svrhu učenja i poučavanja sociologije (izgradnja obrazovnog modela)
Naslov rada na engleskom jeziku:
The Use of Social Networks in Learning and Teaching Sociology (Making an Educational Model)
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer

Studentica: Sara Lalić
Naslov rada: Diskriminacija pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine u Hrvatskoj: pregled istraživanja u periodu od 2009. do 2017. godine
Naslov rada na engleskom jeziku: Discrimination of members of the Roma national minority in Croatia: Overview of research in the period between 2009 and 2017
Mentor: prof. dr. sc. Nenad Karajić
Komentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić

Molba za promjenu naslova:
Student: Ivan Roško
Naslov rada: Lažni nasljednik? Populizam u kampanjama za izbor američkog predsjednika: Ronald Reagan (1980) i Donald Trump (2016)
Mentor: prof. dr.sc. Tvrtko Jakovina
Komentor: izv. prof .dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Rahela Dragičević
Naslov rada: Udruživanje i aktivizam bivših tekstilnih radnica starije generacije: iskustvo članica udruge “Kamensko”
Mentor: doc. dr. sc. Ivan Landripet
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branja Galić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Anamaria Macanović
Naslov rada: Integracija djece izbjeglica starijih od 14 godina kroz odgojno-obrazovni sustav
Naslov rada na engleskom jeziku: Integration of refugee children older than 14 years through the educational system
Mentor: Drago Župarić Iljić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Nenad Karajić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

8. svibnja 2019.

Studentica: Ivančica Sklepić
Naslov rada: Sociološka analiza okrivljavanja žrtava seksualnog nasilja
Naslov rada na engleskom jeziku: Sociological analysis of blaming sexual assault victims
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer

Studentica: Anida Kadrić
Naslov rada: Sociokulturni aspekti razvoja francuskog sustava upravljanja poslovnim informacijama (Intelligence économiqe)
Naslov rada na engleskom jeziku: Sociocultural aspects of the development of French business intelligence system (Intelligence économiqe)
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Ozren Žunec

Studentica: Tihana Pierov
Naslov rada: Splitska riva kao javni prostor
Naslov rada na engleskom: The Split riva as a public space
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

3. travnja 2019.

Studentica: Marina Orhanović
Naslov rada: Komunikacija protivnika cijepljenja na Facebooku – teme i pretpostavke koje podržavaju perpetuiranje stavova
Naslov rada na engleskom jeziku: Facebook Communication of Anti-Vaccination Supporters – Themes and Presumptions that Support Perpetuation of Attitudes
Mentor: prof.dr.sc. Aleksandar Štulhofer
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Ana Papić
Naslov rada: Obrazovna iskustva i aspiracije mladih na otoku – primjer otoka Ugljana
Naslov rada na engleskom jeziku: Educational experiences and aspirations of young people on the island – example: island of Ugljan
Mentorica: doc. dr. sc. Marija Bartulović
Komentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Nina Perčić
Naslov rada: Oni dani u mjesecu – analiza vjerovanja i stavova studentske populacije o menstruaciji
Naslov rada na engleskom jeziku: Those Days in the Month – Analysis of Beliefs about and Attitudes Toward Menstruation in Student Population
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Komentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer

Studentica: Marta Viduka
Naslov rada: Uloga stigme u procesu resocijalizacije štićenika i štićenica Centra Dugave
Naslov rada na engleskom jeziku: Role of stigma in the process of resocialization of the residents of the Centar Dugave
Mentorica: doc. dr. sc. Marija Bartulović
Komentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Monika Selimović
Naslov rada: Industrijska baština kao potencijal razvoja grada Siska
Naslov rada na engleskom jeziku: Industrial heritage as a potencial for urban development of Sisak
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Komentorica: doc. dr. sc. Sanja Lončar
Predsjednik povjerenstva: Izvor Rukavina

Student: Boris Mirko
Naslov rada: Etnografija beskućništva u gradu Zagrebu
Naslov rada na engleskom jeziku: An etnography of homelessness in the city of Zagreb
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Komentorica: doc. dr. sc. Sanja Potkonjak
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Krešimir Žažar

6. ožujka 2019.

Studentica: Anja Maltarski
Naslov teme: Uloga udruga slijepih u integraciji učenika s oštećenjem vida u Varaždinskoj županiji i Gradu Zagrebu
Naslov rada na engleskom: NGOs’ Role in Integration of Visually Impaired Pupils in Varaždin County and the City of Zagreb
Mentor: prof. dr. sc. Neven Hrvatić
Komentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Natalie Maltarski
Naslov rada: Integracija Nijemaca u hrvatsko društvo- empirijski zapisi iskustava doseljenika iz Njemačke
Naslov rada na engleskom: Integration of Germans in Croatian Society- Empirical Records of Immigrant Experiences
Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
Komentor: prof. dr. sc. Velimir Piškorec
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić

Studentica: Ana-Marija Horvat
Naslov rada: Kulturni identitet Međimuraca u Zagrebu u dijakronijskoj perspektivi
Naslov rada na engleskom jeziku: Cultural Identity of Zagreb Residents from Međimurje in a Diachronical Perspective
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Student: Ante Marojević
Naslov rada: Podijeljene zajednice i obrazovanje: studija slučaja Interkulturne škole Dunav u Vukovaru
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Komentorica: dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić

6. veljače 2019.

Studentica: Katarina Šaravanja
Naslov rada: Poslovno znanje u upravljanju ljudskim resursima
Mentor: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Student: Josip Canjek
Naslov rada: Afektivnost i društvene vrijednosti u subjektivnim iskustvima sudionika house i techno partija zagrebačke klupske scene
Naslov rada na engleskom jeziku: Affectivity and social values in subjective experiences of Zagreb house and techno party club scene participants
Mentor: doc. dr. sc. Hrvoje Čargonja
Komentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov

11. siječnja 2019.

Studentica: Vanna Vandekar
Naslov rada: Percepcija recikliranja i načini zbrinjavanja otpada kod starije populacije grada Zagreba
Naslov rada na engleskom jeziku: The Perception of Recycling and Methods of Waste Disposal by the Elderly Population in the city of Zagreb
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Članica povjerenstva. doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

5. prosinca 2018.

Studentica: Zrinka Sovulj
Naslov rada: Uloga jezika u integraciji azilanata
Naslov rada na engleskom jeziku: The role of language in the integration of as asylees
Mentorica: prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
Komentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Student: Juraj Perković
Naslov rada: Učinci modernizacije na razvoj endogenih zajednica u 21. stoljeću (Etnofenomenološko istraživanje plemenskih zajednica u Kraljevini Bhutan
Naslov rada na engleskom jeziku: Modernization and Social Development Policies of the Indigenous Tribes in 21. Century (Etno-phenomenological Study of Indigenous Communities in the Kingdom of Bhutan)
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić

Student/ica: Ratko Jagešić
Stari naslov rada: Kultura, znanje i inteligencija: Utjecaj kulture na razvoj obrazovnih sistema
Novi naslov rada: Kultura i inteligencija u kontekstu suvremenih odgojno-obrazovnih promjena
Naslov rada na engleskom jeziku: Culture and intelligence in context of modern educational changes
Mentorica: prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš
Komentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

28. rujna 2018.

Studentica: Nera Kovačević
Naslov rada: Mlade obitelji koje su o(p)stale u selima Brodsko-posavske županije
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Sanja Benčec
Naslov rada: Participativno financiranje u organizacijama civilnog društva – studije slučaja uspješnih crowdfunding kampanja
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Sabina Bešić
Naslov rada: Inovacijska organizacijska kultura
Mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Krešimir Žažar

Studentica: Dora Bencerić
Naslov rada: Biokonzervativizam i transhumanizam u cyberpunk žanru: analiza sadržaja
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić
Član povjerenstva: Izvor Rukavina

Studentica: Marina Debak
Naslov rada: Nacionalno pitanje kao izazov nacionalne sigurnosti Španjolske: studije slučaja Katalonije i Baskije
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Marina Gombar
Naslov rada: Bioterorizam: Stvarna prijetnja 21.stoljeća ili socijalna konstrukcija?
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić

Student: Kristijan Kozar
Naslov rada: Proces radikalizacije terorista u zatvorima i kaznionicama
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Andrea Mićanović
Naslov rada: Nastanak artemisinina – analiza suradnje tradicionalne medicine i suvremene biomedicine u slučaju pronalaska lijeka protiv malarije
Mentorica: doc. dr. sc. Tanja Bukovčan
Komentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar

Student: Matija Šerbec
Naslov rada: Prikaz herojstva vojnika iz Domovinskog rata na filmu
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Dorina Duplančić
Naslov rada: Podrška Splitsko-Dalmatinske županije i Grada Splita lokalnim zadrugama
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ozren Žunec
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Krešimir Žažar

Student: Pavao Butigan
Naslov rada: Umrežavanje u civilnoj sferi u Zagrebu
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer

Studentica: Doris Lepoša
Naslov rada: Od mjere do karijere: evaluacija aktivne mjere politike stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa iz perspektive korisnika mjere u razdoblju od 2016. do 2018. godine
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Član povjerenstva: Izvor Rukavina

Studentica: Klaudia Jurić
Naslov rada: Sociokulturna analiza revitalizacije grada i građanskog aktivizma u suvremenoj Latviji na primjeru projekta “Free Riga“
Mentorica : doc. dr. sc. Tihana Rubić
Komentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Tea Rak
Naslov rada: Prednosti i nedostaci života u ruralnim naseljima Velike Gorice
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: prof. emeritus dr. sc. Ognjen Čaldarović

Studentica: Jadranka Bojić
Naslov rada: Emancipacija ili objektivizacija: analiza sadržaja najgledanijih pornografskih kategorija među hrvatskim korisnicima stranice Pornhub
Mentor: doc. dr. sc. Ivan Landripet
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer

Studentica: Ana Vučić
Naslov rada: Upotreba audio-vizualnih sredstava u nastavi sociologije
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

Studentica: Marija Valečić
Naslov rada: Primjena etnološkog istraživanja u nastavi sociologije na primjeru kulturno – sportske manifestacije ,,Maraton lađa na Neretvi”
Mentor: dr. sc. Goran Pavel Šantek
Komentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak

Studentica: Tatjana Car
Naslov rada: Socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj: dugoročnost i održivost na primjeru ACT Grupe
Mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Chiara Bilić
Naslov rada: Utjecaj lokalne politike na kvalitetu života stanovništva Pule
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Student: Safwan El Zubair
Naslov rada: Analiza korištenja polarizirajućih izraza u člancima odabranih hrvatskih web portala tijekom prosvjeda hrvatskih ratnih veterana
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

Studentica: Mia Durbek
Naslov rada: Nastava sociologije za 21. stoljeće. Stavovi učenika i nastavnika zagrebačkih gimnazija o nastavnom predmetu sociologije
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Barbara Benčić
Naslov rada: Utjecaj judeo-kršćanske tradicije na konstrukciju društvenih vrijednosti u Hrvatskoj danas
Mentorica: prof. dr. sc. Davorka Matić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Anita Sabljak
Naslov rada: Predrasude studenata prema imigrantima: povezanost predrasuda i socijalne distance
Mentor: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić

Studentica: Antonia Jaman
Naslov rada: Položaj osoba s invaliditetom u sustavu zapošljavanja u Republici Hrvatskoj
Mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Lucija Duk
Naslov rada: Konstruktivistički pristup nastavi sociologije
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

5. rujna 2018.

Promjena teme diplomskog rada:
Studentica: Đurđica Degač
Naslov rada: Stručna praksa kao okvir za stjecanje kompetencija u obrazovanju. Primjer učenika i studenata koji su sudjelovali u programu Erasmus+
Naslov rada na engleskom jeziku: Professional Practice as a Framework for Competence Development in Education: Analysis of Pupil and Student Participation in the Erasmus+ Programme
Mentor: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Promjena naslova:
Studentica: Magdalena Klarić Jelenski
Naslov rada: Kvaliteta života starije populacije u novozagrebačkom naselju Travno kroz aspekt korištenja javnih zelenih površina
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Promjena naslova:
Student: Leonard Jurić
Naslov rada: Teorije demokracije u vrijeme krize demokracije na primjeru rada Iana Shapira
Naslov rada na engleskom jeziku: Theories of democracy at the time of crisis of democracy in reference to the work of Ian Shapiro
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Anja Vulinec
Naslov rada: Kreativna ekonomija i promjene u strukturi rada: analiza načina rada IT radnika
Naslov rada na engleskom jeziku: Creative economy and changes in work structure: analysis of working standards in the IT workforce
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Studentica: Nikolina Babić
Naslov rada: Stjecanje iskustva i prilika za posao – usporedba uloge studentskih udruga u razvoju radnih kompetencija studenata
Naslov rada na engleskom jeziku: Gaining Experience and Job Opportunities – Comparison of Student Organizations’ Role in the Development of Work Competencies
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Nina Maštruko
Naslov rada: Kristalna kugla jedinica i nula. Uloga big date, algoritama i prediktivne analitike u konstrukciji zbilje
Naslov rada na engleskom jeziku: The Digital Crystal Ball. The Role of Big Data, Algorithms and Predictive Analytics in the Construction of Reality
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić

Student: Andrej Ivan Nuredinović
Naslov rada: Simboličko označavanje teritorija navijačke skupine
Naslov rada na engleskom jeziku: The Symbolic Marking of the Ultras’ Group Territory
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Lara Mitraković
Naslov rada: Erotika – golotinja kao put u (ne)slobodu
Naslov rada na engleskom jeziku: Erotica – nudity as a path towards (un)emancipation
Mentorica: doc. dr. sc. Maša Kolanović
Komentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer

Studentica: Suzana Badrov
Naslov rada: Jednakost kao moralna norma u kontekstu zootičnog individualizma Petera Singera
Naslov rada na engleskom jeziku: Equality as a moral norm in the context of Peter Singer’s zootic individualism
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

Studentica: Irina Heruc
Naslov rada: Sloboda govora i govor mržnje u građanskim inicijativama na medijskim portalima
Naslov rada na engleskom jeziku: Freedom of Speech and Hate Speech in Civic Initiatives on Media Portals
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

Student: Nedjeljko Miloslavić
Naslov rada: Koncepcije društva u sociologiji – od atomizma do holizma
Naslov rada na engleskom jeziku: Conceptions of society in sociology – from atomism to holism
Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić

Studentica: Dorotea Feketić
Naslov rada: Zadovoljstvo slijepih osoba kvalitetom života i dostupnosti javnih zelenih prostora u gradu Zagrebu
Naslov rada na engleskom jeziku: Satisfaction of blind persons with the quality of life and the accessibility of public green areas in city of Zagreb
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović

Student: Svan Hlača
Naslov rada: Kibernetička sigurnost u hrvatskim medijima: između normativnog i empirijskog
Naslov rada na engleskom jeziku: Cybernetic security in Croatian media: between normative and empirical
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Studentica: Maša Borović
Naslov rada: POKRET „HRANA, A NE ORUŽJE“: ZAGREBAČKI KOLEKTIV KAO PRIMJER TRANSNACIONALNE ANARHISTIČKE PRAKSE
Mentorica: doc. dr. sc. Sanja Potkonjak
Komentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Student: Vanja Dević
Naslov rada: Pritisci braniteljskih i konzervativnih građanskih udruga na kulturne manifestacije kao primjeri postratnih tendencija hrvatskog nacionalizma
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Ana Plevko
Naslov rada: Tanatopolitika u Hrvatskoj. Simbolička upotreba smrti na području Republike Hrvatske
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Adna Herak
Naslov rada: Prikaz integracijske i migracijske politike u Švedskoj – specifičnosti zadnjeg vala migracije
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Drago Župarić Iljić

Studentica: Barbara Barišić
Naslov rada: Kriteriji vrednovanja kvalitete javnog prostora
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Član povjerenstva: Izvor Rukavina

27. lipnja 2018.

Studentica: Mia Felić
Naslov rada: Životinjsko pitanje i kritička animalistika – preispitivanje uloge ne-ljudi u društvenim znanostima
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Komentor: prof. dr. sc. Tomislav Pletenac
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Marija Zelić
Naslov rada: EMOTIKONI – PREMA KIBORGIZACIJI DRUŠTVA?
Mentorica: doc. dr. sc. Marija Selak
Komentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Studentica: Mateja Milinković
Naslov rada: Jan Palach i „Žive baklje“ kao protest protiv sovjetske okupacije Čehoslovačke
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Komentorica: doc. dr. sc. Suzana Kos
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer

Studentica: Gracija Rezić
Naslov rada: KVALITETA ŽIVOTA ŽENA ŽRTAVA MOBINGA – KVALITATIVNI DOPRINOS
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić

Studentica: Miroslava Jurković
Naslov rada: Film kao nastavno sredstvo za učenje i poučavanje o kulturnim razlikama. Didaktizacija filma Almanya. Willkommen in Deutschland
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

Studentica: Vanna Vandekar
Naslov rada: ANALIZA KVALITETE ŽIVOTA NA ŽUMBERKU. Sadašnjost i budućnost života u ruralnoj sredini
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

Studentica: Ana Miličević
Naslov rada: Zero waste pokret i pitanje identiteta kao instrumenta mobilizacije
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Maja Meczner
Naslov rada: Društvo kroz vizuru obitelji Posljednjih Stipančića
Mentorica: doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec
Komentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak

6. lipnja 2018.

Studentica: Ana Previšić
Naslov rada: Uloga grafičkih organizatora u nastavi sociologije
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentor: dr. sc. Ivan Markić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Karolina Zelenika
Naslov rada: Žene i terorizam u teorijskom diskursu: rod kao analitička kategorija
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Komentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

Student: Filip Stanić
Naslov rada: Stereotipizacija žena u televizijskim reklamama
Mentor: doc. dr. sc. Ivan Landripet
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Studentica: Lea Radaković
Naslov rada: Sociologija književnosti: superjunački strip i marginalni identitet
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Komentor: prof. dr. sc. Dean Duda
Predsjednik povjerenstva: dr. sc. Krešimir Žažar

Student: Luka Lozo
Naslov rada: Deliberativna demokracija i Habermasova teorija komunikacijske racionalnosti: strukturni preduvjeti implementacije
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Komentor: doc. dr. sc. Raul Raunić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Student: Ante Skakelja
Naslov rada: Kršćanski anarhizam kao suvremena politička ideologija
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić

Studentica: Lejla Ghazzawi
Naslov rada: Društvene implikacije razvitka umjetne inteligencije
Mentor: dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić

Student: Andrija Raguž
Naslov rada: Društvene determinante kockanja – pogled iz perspektive neposredno uključenih aktera
Mentor: dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ozren Žunec
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

2. svibnja 2018.

Studentica: Emanuela Međan
Naslov rada: Komunikacijski deficit Europske unije: analiza stavova i praksi studenata Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Ljubljani
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Ivan Landripet

Studentica: Katarina Škvorc
Naslov rada: Sociologija kao nastavni predmet u hrvatskom i njemačkom školskom sustavu:
usporedba sadržaja javnih planova i programa
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: doc. dr. sc. Marija Lütze-Miculinić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Student: Ivan Ružić
Naslov rada: Vrijednosti kao kriterij pripadanja organizacija civilnom društvu
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Saša Štulhofer
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Adriana Pavić
Naslov rada: Javna diplomacija Kraljevine Norveške – promoviranje identiteta u Republici Hrvatskoj
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Magdalena Klarić
Naslov rada: Kvaliteta života starije populacije u novozagrebačkim naseljima Travno i Dugave
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Mirna Lučić
Naslov rada: Stavovi mladih o stanovanju na području Dubrovnika
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

4. travnja 2018.

Studentica: Lidija Horvatek
Naslov rada: Grad kao turistička atrakcija. Utjecaj turističke aktivnosti na svakodnevni život građana na primjeru dviju gradskih četvrti u središtu Zagreba
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović

Student: Mislav Herceg
Naslov rada: Smrt: luksuz ili pravo
Mentor: prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić
Komentor: prof. dr. sc. Dar ko Polšek
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

promjena članova povjerenstva:
Studentica: Mirna Gaberšnik
Naslov rada: Uloga društvene povezanosti u odnosu između društvenih i zdravstvenih nejednakosti
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Ivan Landripet
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Dragan Bagić

28. veljače 2018.

Studentica: Katarina Petrović
Naslov rada: Muzej kao mjesto formalnog učenja za osnovnu i srednju školu – primjer srednjoškolske nastave sociologije u Etnografskom muzeju u Zagrebu
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: dr. sc. Željka Miklošević
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Anton Vukelić

10. siječnja 2018.

Studentica: Valentina Rukavina
Naslov rada: Društveni utjecaj socijalnih zadruga u Hrvatskoj: studija slučaja zadruge Humana Nova
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. Jasminka Lažnjak
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

8. studenoga 2017.

Student: Ivon Pavlović
Naslov rada: Sinergija privatnog i civilnog upravljanja javnim prostorom: studija slučaja „Art Park“
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. Jana Šarinić
Član povjerenstva: dr. sc. Krešimir Žažar

29. rujna 2017.

Studentica: Mia Pokos
Naslov rada: Mobilizacija aktera oko teme zakonske regulacije pobačaja
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Romana Lakuš
Naslov rada: ULOGA MIGRANTSKIH MREŽA –PRIMJER NJEMAČKE
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Marija Jukić
Naslov rada: Je li liberalni feminizam loš za žene? Sociološka kritika liberalnog feminizma i pitanje budućnosti feminizma
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Andrea Zekić
Naslov rada: Socijalna konstrukcija kolektivnog prisjećanja na Domovinski rat: analiza proslave Dana dubrovačkih branitelja u Dubrovniku
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ozren Žunec

Studentica: Tajana Radulović
Naslov rada: Sociokulturne prepreke razvoju palijativne skrbi u Hrvatskoj: studija slučaja interdisciplinarnog tima u Puli
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Studentica: Marina Tomić
Naslov rada: Društvena (ne)odgovornost poduzeća u Hrvatskoj
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Matea Marić
Naslov rada: Programi smanjenja štete na zagrebačkoj trance sceni: pogledi i iskustva korisnika psihoaktivnih supstanci
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Petra Rodik

Studentica: Sarah Dogan
Naslov rada: Uloga odgoja u deradikalizaciji: primjeri islamskih terorističkih grupa u europskim zemljama
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Komentor: prof. dr. sc. Neven Hrvatić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

Student: Fran Gardašanić
Naslov rada: Istraživanje ovisnosti o igrama na sreću u Republici Hrvatskoj
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Benjamin Čulig

Studentica: Sara Zoretić
Naslov rada: Ekonomska dimenzija nacionalne sigurnosti: usporedna analiza Republike Hrvatske i skandinavskih zemalja
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Katarina Šaravanja
Naslov rada: Poslovno znanje u upravljanju ljudskim resursima: studija slučaja Zara
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Student: Juraj Perković
Naslov rada: Fenomen klanskog udruživanja unutar World of Warcraft virtualnog svijeta
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Benjamin Čulig

8. rujna 2017.

Studentica: Mirna Gaberšnik
Naslov rada: Uloga društvene povezanosti u odnosu između društvenih i zdravstvenih nejednakosti
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Petra Rodik

Studentica: Silvija Đonlagić
Naslov rada: Kvalitativna evaluacija inkluzivnog potencijala osoba s invaliditetom u tercijarnom obrazovanju
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Tamara Bosnar-Musija
Naslov rada: Metode poučavanja u nastavi sociologije: kvalitativna analiza postojećih metodičkih praksi u zagrebačkim gimnazijama i srednjim školama
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Jelena Glavan
Naslov rada: Nasilje u intimnim vezama mladih: definiranje, percepcija i razumijevanje nasilja u vezama
Mentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Kristina Mikulić
Naslov rada: Redefiniranje koncepta vrijednosti kroz prizmu odnosa korupcije i nacionalne sigurnosti
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Komentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Student: Ivan Roško
Naslov rada: Populizam u američkim predsjedničkim izborima – usporedba 1930-ih i 2010-ih
Mentor: prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina
Komentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Doris Ilić
Naslov rada: PRIMJENA GLAZBE U NASTAVI SOCIOLOGIJE. Korištenje simboličkih materijala za podučavanje društvenih činjenica
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Petra Hudoletnjak
Naslov rada: Iskustvo roditeljstva unutar udomiteljskih obitelji u suvremenom društvu
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Paulina Pašuld
Naslov rada: Prisutnost rodnih stereotipa u televizijskim reklamama u Hrvatskoj. Analiza reklama hrane i pića
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Student: Matej Petković
Naslov rada: Konstrukcija moralne panike povodom nasilnih navijačkih akata
Mentorica: doc. dr. sc. Petra Rodik
Komentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Student: Darko Petanjak
Naslov rada: Ekonomski interesi kao komponenta humanitarnog intervencionizma
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Anamaria Mandalinić
Naslov rada: Uspješnost integracije djece s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi – primjeri dobre prakse
Mentorica: dr. sc. Ana Blažević Simić
Komentor: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

Studentica: Paula Damaška
Naslov rada: Analiza stavova mladih o e-glasovanju
Mentor: izv. prof. dr.sc. Dragan Bagić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Ana Vlajčević
Naslov rada: Metodički potencijal životnih priča u nastavi sociologije na primjeru maloljetničke delinkvencije
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Sunčica Ježić
Naslov rada: Socijalno poduzetništvo i marginalizirane društvene skupine
Mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Petra Alviž
Naslov rada: Rodne razlike u stilovima vodstva
Mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

6. srpnja 2017.

Studentica: Maja Marin
Naslov rada: Seksualno nasilje u javnom prostoru
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Petra Rodik

Studentica: Đurđica Dulić Matišić
Naslov rada: Odnos Republike Hrvatske prema Hrvatima u Srbiji: primjer područja obrazovanja
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Dora Sorić
Naslov rada: Odrednice upotrebe švedske rodnoneutralne zamjenice hen među izvornim govornicama i govornicima
Mentorica: doc. dr. sc. Anita Skelin Horvat
Komentori: doc. dr. sc. Ivan Landripet; Sara Profeta, lektorica

Studentica: Matea Koller
Naslov rada: Uloga pomoćnika u nastavi u integraciji učenika s posebnim potrebama
Mentor: mr. sc. Petar Smontara
Komentor: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

Promjena teme:
Studentica: Dora Levačić
Naslov rada: Prediktori stavova hrvatskog stanovništva o socijalnoj državi
Mentorica: doc. dr. sc. Petra Rodik
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Andrea Saik
Naslov rada: Socijalni darvinizam – od „opstanka najjačih“ do eugenike
Mentor: dr. sc. Krešimir Žažar, znan. novak/poslijedok.
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Studentica: Zrinka Sovulj
Naslov rada: Integracija azilanata u hrvatsko društvo i njihovo učenje hrvatskoga kao stranoga jezika
Mentorica: prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
Komentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić

Promjena teme:
Student: Antun Krljan
Naslov rada: Analiza dominantnih shvaćanja autoetnografije kao znanstvene metode
Mentor: doc. dr. sc. Sanja Potkonjak
Komentorica: doc. dr. sc. Petra Rodik

Promjena naslova diplomskog rada:
Studentica: Lucija Šikuten
Stari naslov: Reakcija neokonzervativnih struja na obrazovanje u Hrvatskoj: analiza slučaja Cjelovite kurikularne reforme
Novi naslov: Neokonzervativizam i obrazovanje u Hrvatskoj: analiza slučaja Cjelovite kurikularne reforme
Mentorica: dr. sc. Ana Širanović
Komentor: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

12. lipnja 2017.

Student: Filip Fila
Naslov rada: Čovjek 2.0: neke odrednice osobne sklonosti transhumanističkim praksama
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Komentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Benjamin Čulig

Studentica: Ida Galić
Naslov rada: Javni prostor i slobodno vrijeme na primjeru novouređenog javnog prostora u gradu Sisku
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Komentorica: dr. sc. Sandra Car
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović

Studentica: Jelena Pantić
Naslov rada: Provedba kombinirane socijalne politike spram osoba s invaliditetom na primjeru udruga za osobe s cerebralnom paralizom u Hrvatskoj
Mentorica doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer

Studentica: Lucija Šikuten
Naslov rada: Reakcija neokonzervativnih struja na obrazovanje u Hrvatskoj: analiza slučaja Cjelovite kurikularne reforme
Mentorica: dr. sc. Ana Širanović
Komentor: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Student: Dominik Matučec
Naslov rada: Sociološki aspekti načina provođenja slobodnog vremena populacije mladih u Gradu Varaždinu
Mentor: dr. sc. Krešimir Žažar, znan. novak/poslijedok.
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Ana Pilipović
Naslov rada: YouTube kao posao: fenomen identiteta beauty vloggerica
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Student: Mislav Škacan
Naslov rada: Zajedno u ratu, zajedno u miru. Karakteristike veteranskih udruga u Republici Hrvatskoj
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ozren Žunec

Studentica: Vanda Borelli
Naslov rada: Uloga suvremene kritičke sociologije u Hrvatskoj: mogućnosti iniciranja društvenih promjena i potencijali primjene metodologije akcijskih istraživanja
Mentor: dr. sc. Krešimir Žažar, znan. novak/poslijedok.
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Student: Jerko Stjepanović
Naslov rada: Čimbenici i poticaji za održivi razvoj u Hrvatskoj. Analiza dobrih praksi lokalnih samouprava
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

17. svibnja 2017.

Student: Danijel Pleša
Naslov rada: Post-WW 2 decline of the American city: racial tensions and suburbanization
(Propadanje američkog grada poslije Drugog svjetskog rata: rasne tenzije i suburbanizacija)
Mentorica: prof. dr. sc. Jelena Šesnić
Komentor: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović

Student: Filip Trbojević
Naslov rada: Prihvatljivost induciranog pobačaja, smrtne kazne i pasivne eutanazije: analiza stavova studenata Sveučilišta u Zagrebu
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Katarina Antolković
Naslov rada: Socijalizacijske implikacije premještanja uspostavljanja intimnih odnosa
mladih u online sferu
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Komentor: doc. dr. sc. Zvonimir Komar
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer

molba za promjenu teme;
Studentica: Anna Kapetanović
Naslov rada: Korištenje audiovizualnih sredstava tijekom nastave i stupanj usvojenosti gradiva- eksperimentalna provjera
Mentor: doc. dr. sc. Anton Vukelić
Komentor: doc. dr. sc. Zvonimir Komar
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Ivan Landripet

Student: Fran Regina
Naslov rada: Kolektivno djelovanje ratnih veterana u hrvatskim poduzećima
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Komentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ozren Žunec

12. travnja 2017.

Studentica: Ana Ciprić
Naslov rada: Fenomen samo-objektivizacije kod mladića: longitudinalna studija utjecaja seksualno eksplicitnih materijala na samo-objektivizaciju adolescenata
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Komentor: prof. dr. sc. Darko Polšek
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Ivan Landripet

Molba za promjenu teme;
Studentica: Ana Bešker
Naslov rada: Obrasci društvenosti i neformalna socijalna podrška među studentima
Mentor: prof. dr. sc. Benjamin Čulig
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Anton Vukelić

Student: Bruno Šimac
Naslov rada: Mjerenje suvremenih oblika seksizma: razvoj nove skale
Mentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Petra Čačić
Naslov rada: Sudioničko upravljanje u društveno-kulturnim centrima u Hrvatskoj
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Komentorica: doc. dr. sc. Sanja Potkonjak
Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Jana Šarinić

8. ožujka 2017
Studentica: Lucija Bošnjak
Naslov rada: Uloga organizacija civilnog društva u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Komentorica: dr. sc. Ana Širanović (Odsjek za pedagogiju)
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Tena Ponoš
Naslov rada: Reproduktivna prava žena u europskim zemljama – usporedba stanja u Hrvatskoj, Irskoj i Poljskoj
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Promjena teme;
Studentica: Svjetlana Liersch
Naslov rada: Analiza programa, kurikuluma i statusa srednjoškolske nastave sociologije – usporedba Hrvatske i Njemačke
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: dr. sc. Jana Šarinić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Anton Vukelić

20. veljače 2017.

Studentica: Dania Roža
Naslov rada: Pučka religioznost i konstrukcija kolektivnog identiteta. Svečanost Krista od Čudesa na otoku São Miguel i hvarska procesija Za križen
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Komentorica: dr. sc. Majada Bojić (Odsjek za romanistiku)
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

18. siječnja 2017.

Studentica: Katarina Petrović
Naslov rada: Odgojni aspekt kao neiskorišteni potencijal srednjoškolske nastave sociologije
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: dr. sc. Jana Šarinić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Tajana Sisgoreo
Naslov rada: Integracija iz perspektive azilanata
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

7. prosinca 2016.

Studentica: Nina Kovačić
Naslov rada: Građanski odgoj i obrazovanje u post-socijalističkim zemljama Europe
Mentor: doc. dr. sc. Anton Vukelić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

26. listopada 2016.

Studentica: Irena Hihlik
Naslov rada: Usporedba iskustava beskućništva u Zagrebu i Osijeku
Mentorica: doc. dr. sc. Petra Rodik
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović

Student: Juraj Belošević
Naslov rada: Uloga žena u Doctor Whou i društvene promjene u Velikoj Britaniji tijekom 1970-tih godina
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

7. rujna 2016.

Studentica: Barbara Palčić
Naslov rada: Unutarnja sigurnost Europske unije: transformirana uloga policije u europskim integracijama
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Student: Manuel Manzin
Naslov rada: The Effect of Anglicisation on the Shaping of Public Space in the City of Pula
(Utjecaj anglizacije na oblikovanje javnog prostora grada Pule)
Mentor: izv. prof. dr. sc. Anđel Starčević
Komentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Domina Vusio
Naslov rada: Mrežna analiza mobilnosti hrvatskih visokih učilišta u okviru programa Erasmus+
Mentorica: dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Petra Rodik

Student: Jure Mudronja Pleša
Naslov rada: Energetske strategije Hrvatske i Italije za održivi razvoj Jadranskog mora i priobalja
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Student: Antun Krljan
Naslov rada: Uloga grupa za pritisak u oblikovanju javnih politika za mlade: primjer Mreže mladih Hrvatske
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Komentor: izv. prof. dr. sc. Tomislav Pletenac
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Antonija Sučić
Naslov rada: Razvodi brakova u Hrvatskoj od 1985.-2015.: sociološka analiza faktora utjecaja
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Đurđica Degač
Naslov rada: Budućnost i perspektive srednjoškolskog strukovnog obrazovanja. Učenici tehničkih škola između tržišta rada i visokog obrazovanja
Mentorica: dr. sc. Ksenija Klasnić
Komentor: doc. dr. sc. Anton Vukelić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

Studentica: Tamara Lipnjak
Naslov rada: Autonomija sveučilišta i kompetencijski pristup obrazovanju u kontekstu društva znanja
Mentor: doc. dr. sc. Zvonimir Komar
Komentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Helena Horvat
Naslov rada: Neki socijalni aspekti heavy metal supkuture
Mentor: dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Suzana Đenadija
Naslov rada: Analiza političkih vrijednosti libertarijanskih zajednica u Hrvatskoj
Mentor: dr. sc. Duško Petrović
Komentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić

Student: Filip Kanižaj
Naslov rada: Suvremeno iseljavanje iz Hrvatske u Švedsku: uloga migrantskih mreža
Mentorica: doc. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta
Komentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Diana Dokmanović
Naslov rada: Od grada u klasičnom smislu do ˝pametnog grada˝
Mentor: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović
Komentor: doc. dr. sc. Emil Heršak
Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Jana Šarinić

Studentica: Ivana Šnidaršić
Naslov rada: Komparativna analiza položaja dominantnih religijskih institucija u Hrvatskoj i Švedskoj
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Studentica: Ivana Marinčić
Naslov rada: Žene u sivoj ekonomiji. Osvrt na Hrvatsku
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Anton Vukelić

Student: Branimir Seletković
Naslov rada: Medijski prikazi sirijske izbjegličke krize: komparativna analiza odabranih hrvatskih Internet portala
Mentorica: doc. dr. sc. Petra Rodik
Komentor: doc. dr. sc. Hajrudin Hromadžić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Ivona Zec
Naslov rada: Grupno financiranje kao novi oblik društvene solidarnosti
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Petra Rodik

Student: Filip Lončar
Naslov rada: Stigma heroinskih ovisnika kao prepreka njihovoj rehabilitaciji i resocijalizaciji
Mentorica: doc. dr. sc. Petra Rodik
Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Ivana Pavić
Naslov rada: Socijalno oblikovanje tehnologije u kontekstu suvremenih online platformi
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Marta Lučić-Jozak
Naslov rada: Analiza sadržaja neprofitnih web-portala primatelja podrške Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Petra Rodik

Studentica: Svjetlana Liersch
Naslov rada: Kako učenici procjenjuju smisao i ciljeve sociologije nakon jednogodišnje nastave u gimnaziji
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: dr. sc. Jana Šarinić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Marija Marković
Naslov rada: Utjecaj pornografije na žensku seksualnost
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer

Studentica: Ana Podrug
Naslov rada: Sociološka analiza nekih temeljnih aspekata privatnog poduzetništva žena
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Student: Matija Cerinski
Naslov rada: Čovjek i životinje: teorijski pristupi od Descartesa do suvremenih autora
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Jana Šarinić

29. lipnja 2016.

Student: Marko Marelić
Naslov rada: Socijalni kapital i online identitet. Povezanost socijalnog kapitala i samopredstavljanja u kibernetičkom prostoru
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Mihaela Latinac
Naslov rada: Konstrukcija i evaluacije skale stava prema beskućnicima
Mentorica: dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Petra Rodik

Student: Vladimir Ivanović
Naslov rada: Percepcija ekoloških problema među studentima Sveučilišta u Zagrebu
Mentor: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ivan Cifrić

Studentica: Anamarija Pozojević
Naslov rada: Trolling kao primjer internetske (ne)kulture
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić

Studentica: Paula Greiner
Naslov rada: Tijelo u neoliberalnom kontekstu: analiza praksi samo-praćenja putem mobilnih aplikacija
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Komentorica: prof. dr. sc. Sanja Špoljar Vržina
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Student: Jurica Zečević
Naslov rada: Egalitarni sindrom i razvoj socijalnog kapitala hrvatskog društva
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Student: Luka Pavić
Naslov rada: O mikrosociološkim temeljima makrosociologije
Mentor: dr. sc. Krešimir Žažar, znan. novak/poslijedok.
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Katarina Jaklin
Naslov rada: Utjecaj pokrivenosti kolektivnim ugovorima na raširenost nestandardnih oblika zapošljavanja u Hrvatskoj
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Ksenija Lončarić
Naslov rada: Postoji li konzervativni pokret u Hrvatskoj? Analiza djelovanja konzervativnih obiteljskih udruga u Hrvatskoj
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Tanja Štampar
Naslov rada: Prikaz izbjegličke krize u Hrvatskoj u hrvatskim tiskanim medijima
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić

Student: Andrej Smojvir
Naslov rada: Stvaranje “dvojnoga grada” – primjer Istočnog Harlema
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jelena Šesnić
Komentor: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović

8. lipnja 2016.

Studentica: Tea Cafuta
Naslov rada: Aktivno učenje u nastavi sociologije
Mentor: doc. dr. sc. Ante Kolak
Komentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak

Studentica: Sanja Prekratić
Naslov rada: Sociološka analiza alkoholizma – sociografski pristup
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Nikol Butina
Naslov rada: Sociološki aspekti rodnog nasilja u adolescentskim vezama
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Teja Knežević
Naslov rada: Seksizam u videoigrama
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Benjamin Čulig

Studentica: Ela Lugarić
Naslov rada: Sociologija – znanost unutar akademskih granica i/ili aplikativna znanost u službi društva?
Mentor: dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Studentica: Deana Vincelj
Naslov rada: Socioekonomski i sociodemografski profil zaduženih kućanstva u hrvatskom društvu
Mentorica: doc. dr. sc. Petra Rodik
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Ana Marija Kaurin
Naslov rada: Normalizacija sportskog klađenja u društvu kroz aspekt reklamiranja kladionica u medijima
Mentorica: doc. dr. sc. Petra Rodik
Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Ksenija Klasnić

Student: Juraj Jurlina
Naslov rada: Facebook i učenje. Analiza korištenja Facebooka kao pomagala u učenju kod studenata Sveučilista u Zagrebu
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

Student: Armin Protulipac
Naslov rada: Suvremeni krizni narativi u sociologiji
Mentorica: prof. dr. sc. Davorka Matić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Petra Rodik

Studentica: Lara Janić
Naslov rada: Društveno angažirani teatar na zagrebačkoj umjetničkoj sceni
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Ivana Živčić
Naslov rada: Fenomen urbanog vrtlarenja u Zagrebu: primjer urbanih vrtova Sopot i EkoEkipa Prečko
Mentor: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović
Komentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Jana Šarinić