Uvjeti za upis reformiranog prijediplomskog studija

Uvjeti za upis na dvopredmetni (upisna kvota 40; na studiju sociologije stječe se 90 ECTS bodova) i jednopredmetni (upisna kvota 35; na studiju sociologije stječe se svih 180 ECTS bodova) trogodišnji prijediplomski sveučilišni studij*:         

https://www.postani-student.hr/  ->Studijski programi ->Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
(->Područje: društveno) ->Polje: sociologija

  • završena četverogodišnja srednja škola i položena državna matura
  • prosjek svih ocjena iz srednje škole (nosi 20% ukupnih bodova);
  • hrvatski jezik (razina A) na državnoj maturi (nosi 25% ukupnih bodova);
  • matematika (razina B) na državnoj maturi (nosi 25% ukupnih bodova);
  • strani jezik (razina A) na državnoj maturi (nosi 20% ukupnih bodova);
  • Izborni dio državne mature (nosi 5% ukupnih bodova), obavezno nešto od sljedećeg: Informatika ili Kemija ili Biologija ili Fizika ili Geografija ili Grčki jezik ili Latinski jezik ili Povijest ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija ili Glazbena umjetnost ili Likovna umjetnost ili Drugi strani jezik;
  • rezultati natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća (nosi do 5% ukupnih bodova); Izravan upis za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima u bilo kojem razredu srednje škole iz sljedećih disciplina: biologija, filozofija, fizika, geografija, hrvatski jezik, informatika, kemija, logika, matematika, povijest ili strani jezik.

Sve potrebne i autorizirane informacije o razredbenom postupku na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bit će objavljene na poveznici: http://upisi.ffzg.unizg.hr/

*bez mogućnosti studiranja na daljinu i bez mogućnosti izvanrednog studija; izvodi se na hrvatskom jeziku osim u slučaju pojedinih izbornih kolegija;