Diplomski rad

Upute za prijavu, izradu i obranu završnog rada na diplomskom studiju sociologije

Obrasci za prijavu teme diplomskog rada:

Sinopsis diplomskog rada – šaljete u pravilu pet dana prije Vijeća Odsjeka obavezno na mail sociologija@ffzg.hr i mentoru/ici (u cc).

Ako prijavljujete jedinstveni rad na dva odsjeka onda šaljete i Molbu za odobrenje teme jedinstvenog diplomskog rada (dostavljate potpisani original u tajništvo ili šaljete sken na mail).

RASPORED SJEDNICA VIJEĆA ODSJEKA ( 2023./2024.)
5. lipnja
3. srpnja
4. rujna

Povjerenstvo Odsjeka za sociologiju za prosudbu etičnosti istraživanja

Akademska čestitost – obaveza korištenja softvera za provjeru autentičnosti radova stupila je na snagu 29. travnja 2020.

HODOGRAM ZA ZAVRŠETAK DIPLOMSKOG STUDIJA