Raspored nastave

Raspored

POČETAK NASTAVE
Naziv kolegija datum vrijeme dvorana Napomena
PREDDIPLOMSKI STUDIJ
OBAVEZNI KOLEGIJI
Hrvatsko društvo 1 (51333) ponedjeljak, 10. 10. 09:00 A220 uvodno upoznavanje s načinom rada i obvezama na kolegiju tijekom semestra
Klasične sociološke teorije 1 (51308) četvrtak 6.10. 9:30 D3
Kvalitativne metode istraživanja (51337) utorak, 4.10. 9.30 D3 uvodno
Kvantitativne metode istraživanja (51334)
Osnove sociološke statistike (66156)
Osnove sociološke statistike 1 (36003) četvrtak 06.10. 17:00 A220 uvodno predavanje i dogovor oko rada tijekom semestra
Osnovni pojmovi sociologije (36002) četvrtak 13.10 11:00 D3
Suvremene sociološke teorije 1 (97280) četvrtak 06.10. 14:00 D3 uvodno predavanje i dogovor oko rada tijekom semestra
Uvod u akademski studij sociologije (160834) četvrtak 6.10. 08:00 D3
uvodno predavanje i dogovor oko seminara koji se NEĆE izvoditi u prvom tjednu nastave
 IZBORNI KOLEGIJI
Društvo i tehnologija (37087) petak 07.10. 12:30 A228 uvodno predavanje i dogovor oko rada tijekom semestra
Etika okoliša (103117) utorak 11.10.
Mediji i društvo (36885) srijeda, 12.10. 17.00 A220 uvod
Metoda ankete (51340) pon. 03.10. 11:00 A220 samo 45 min početnih dogovora
Metoda ankete (51316) pon. 03.10. 11:00 A220 samo 45 min početnih dogovora
Obrazovanje i društvo (51317) srijeda 12. 10. 09:00 A220 uvodno upoznavanje s načinom rada i obvezama na kolegiju tijekom semestra
Osnove socijalne psihologije (51329) srijeda 5. 10. 08:45 A228
Socijalna ekologija (51325) srijeda 12.10. 12:30 A220
Sociologija grada (36881) srijeda 5.10. 11:00 D3
Sociologija migracija (51319) utorak 11.10. 14:00 A228
Sociologija religije (51323) pon. 10.10. 12:30 D3 uvodno predavanje i dogovor oko rada tijekom semestra
Sociologija roda (51330) četvrtak 13. 10. 12:30 D3 Uvodno predavanje i dogovor oko rada tijekom semestra
Sociologija spolnosti (36884) srijeda 5. 10. 14:00 A-220
DIPLOMSKI STUDIJ
Civilno društvo u Hrvatskoj (170910) utorak 4. 10. 09:00 A228 uvodno predavanje i dogovor oko rada tijekom semestra
Epistemology of Social Practice (198921) sri/wed 12. 10. 12:30 A228
Feminističke teorije i pokreti (118203) pon. 10. 10. 09:30 D3 Uvodno predavanje i dogovor oko rada tijekom semestra
Industrijski odnosi i radnička participacija (235656) četvrtak 6.10. 11:00 A228 Uvodni sastanak i dogovor o načinu rada
Istraživački projekt (118205) srijeda 12.10. 17:00 A228
Održivi urbani razvoj – participativni pristupi i metode pon. 10.10. 12:30 A220
Primijenjena sociologija (226887) 2235658 petak 7.10. 14:00 A220 Uvodni sastanak i dogovor o načinu rada
Practical and Ethical Challenges of Qualitative Research petak 14.10. 10:15 A220 Upoznavanje i dogovor o načinu rada
Sociologija cyber kulture (118209) srijeda 12.10. 15:30 D3 uvodno predavanje i dogovor oko rada tijekom semestra
Sociologija etničkih odnosa (51318) utorak 11.10. 17:00 A228
Sociologija kulture (118210) četvrtak 6. 10. 08:15 A228
Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti (118211) petak 14.10. 12:30 D3
Sociologija poslovnog odlučivanja (125559) utorak 11.10. 11:45 A220
Teorije svakodnevice (118213) utorak, 11.10. 15:30 D-3
Uvod u analitičku sociologiju (118214) pon. 3. 10. 17:00 A220
Vizualna sociologija pon. 10.10. 15:30 A220