Category Archives: Obavijesti

NATJEČAJ ODSJEKA ZA NAJBOLJI STUDENTSKI RAD – NAGRADA ‘KREŠIMIR KUFRIN’

Odsjek za sociologiju
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU
NAGRADE ‘KREŠIMIR KUFRIN’

Propozicije natječaja:
• Nagrada “Krešimir Kufrin” je godišnja nagrada koja se dodjeljuje studentima sociologije za najbolji studentski rad
• Pravo natjecanja za nagradu imaju studenti/studentice preddiplomskog, dodiplomskog i diplomskog studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koji imaju studentska prava zaključno s 30. 9. 2020. godine.
• U slučaju koautorstva, svi koautori/koautorice moraju biti studenti/studentice preddiplomskog, dodiplomskog ili diplomskog studija, a barem jedan od koautora mora biti student/studentica sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
• Student/studentica se može natjecati za nagradu sa samo jednim radom.
• Isti rad ne može biti prijavljen više puta.
• Nagrada se dodjeljuje samo za neobjavljeni rad koji istodobno nije prijavljen za neku drugu nagradu, niti je u postupku recenzije u nekom stručnom ili znanstvenom časopisu.
• Radovi trebaju biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku, u formi znanstvenog ili stručnog članka veličine do 5000 riječi i pisan sukladno APA stilu.
• Prijave se predaju u tajništvo Odsjeka za sociologiju. Prijava se sastoji od tri tiskana primjerka rada, elektroničke verzije rada na CD–u i zatvorene omotnice sa podacima o autoru/ici i šifrom. Radovi se predaju pod šifrom (bez imena autora/autorice). Uz rad se u zatvorenoj omotnici prilaže šifra koja se nalazi na radu umjesto imena. Uz šifru se navodi naslov rada te ime i prezime, adresa, telefonski broj i adresa elektroničke pošte autora/autorice.
• Nagrada se u pravilu dodjeljuje jednom radu. Iznimno, ocijeni li Povjerenstvo za dodjelu nagrade da nagradu u jednakoj mjeri zaslužuje više radova, može se dodijeliti više jednakovrijednih nagrada.
• Povjerenstvo može odlučiti ne dodijeliti nagradu ako ocijeni da nijedan od prijavljenih radova ne zadovoljava kriterije vrednovanja.
• Prilikom vrednovanja uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji: inovativnost/originalnost, društvena i stručna relevantnost, jasnoća definiranih ciljeva rada, kvaliteta interpretacije, relevantnost korištene literature, razina teorijske elaboracije, jasnoća i argumentiranost teza, kvaliteta zaključaka te u slučaju empirijskih istraživanja kvaliteta prikupljenih podataka i obrade podataka.
• Povjerenstvo za ocjenu radova čine tri člana/članice Odsjeka za sociologiju

Nagrada:
• Nagrada se sastoji od Plakete i novčane nagrade u iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna.
• U slučaju koautorstva ili dodjele više jednakovrijednih nagrada, svi autori/koautori dobivaju Plaketu, a novčana nagrada dijeli se na jednake iznose.

Rok prijave:
• 31. listopada 2020. godine do 12.00 sati

Poziv na košarkaški turnir ”Kako si?” u sjećanje na Emila Šćukaneca

U sklopu Europskog tjedna sporta,  koji se održava od 23. do 30. rujna 2020., održat će se  košarkaški turnir  “KAKO SI?” u sjećanje na Emila Š. u organizaciji Sportske udruge Filozofskog fakulteta, udruge studenata psihologije kako si? i udruge mladih i za mlade Forum za održivi razvoj Zeleni prozor.

Pozivamo vas da podržite  ovaj značajan događaj. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u sportskim aktivnostima ili ponuđenim radionicama.  Iako je događaj na otvorenom, maske i dezificijensi su osigurani.

Više o događaju pročitajte na poveznici:

https://web2020.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2020/09/Kosarkaski_turnir-_kako_si_u-sjecanje-na-Emila_S.pdf

Obavijest brucošicama i brucošima

Uvaženi i dragi studenti i studentice 1. godine, dobrodošli na studij sociologije!

Uvodni sastanak s brucošicama i brucošima održat će se u srijedu 7. listopada 2020. godine u dvorani 3 prema sljedećem rasporedu:

1. grupa u 9:30 h

Ime studenta Prezime studenta
Domenica Beronić
Majana Brčić Kostić
Petra Brkljač
Ivana Ćaleta
Marin Dević
Juraj Dobrota
Anamarija Farkaš
Helena Glogoški
Dominik Ivanković
Zrinka Ivanković
Filip Jakovljević
Lara Jelaković
Vilim Jureković
Lucija Kolak
Tamara Krešić
Antonio Krnić
Hana Mikas
Nina Milojević
Lucija Mirt
Sven Mišković
Jurica Mučoli
Tara Obradović
Tara Rački
Matea Radnić
Lana Samac

 

2. grupa u 11 h

Ime studenta Prezime studenta
Lora Sedmak
Petar-Krešimir Sokolović
Antonela Šarić
Mia Šulentić
Marta Teofilović
Sara Turk
Antonella Velić
Anja Vrdoljak
Viktorija Abramović
Anja Baričević
Jelena Bistrović
Kiša Bizović Grgas
Roko Blažičko
Andrea Bortulić
Dioklecijan Brečić – Jakovčević
Lara Coen
Josip Dobrić
Ivana Gašparić
Kristina Guteša
Ivan Hadeljan
Nikolina Hadžić
Klara Hostić
Frane Jadrijević
Jelena Jambrošić Barnjak
Sunčana Jantolek

3. grupa u 14:15 h

Ime studenta Prezime studenta
Dorotea Juričko
Irma Kezele
Lana Krajinović
Ana Križanić
Klaudio Krstić
Tomas Kurbanović
Natali Lešić
Lorena Magić
Mirela Major
Marta Mikacinić
Ivan Miloglav
Laura Orač
Bruno Pavlenić
Dejan Yvon Pekić
Matej Petran
Ana Lucija Runjić
Dino Softić
Sven Srkoč
Asja Svitlić
Magnar Šeba
Karla Škrlec
Rafael Vlašić
Lea Vukmanić
Tea Žeželić

Molimo poštivati epidemiološke preporuke i mjere.

Želimo vam ugodan boravak i uspjeh na studiju sociologije!

U ime Odsjeka za sociologiju,
prof. dr. sc. Mirko Bilandžić, pročelnik

Obrane diplomskih radova

­Obrana diplomskog rada studentice Lucije Duk pod naslovom “Primjena konstruktivističkog poučavanja u srednjoškolskoj nastavi sociologije: projektna nastava na temu vršnjačkog nasilja” održat će se u ponedjeljak  28. rujna 2020. s početkom u 18 h, putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studenta Pavla Butigana pod naslovom “Umrežavanje u civilnoj sferi u Zagrebu” održat će se u utorak 29. rujna 2020. u 10h putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studentice Adne Herak pod naslovom “Prikaz integracijske i migracijske politike u Švedskoj – specifičnosti zadnjeg vala migracije” održat će se u srijedu 30. rujna 2020. s početkom u 9:30, putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studentice Nikoline Babić pod naslovom “Stjecanje iskustava i prilika za posao djelovanjem u studentskim udrugama” održat će se u utorak 29. rujna 2020. s početkom u 12h, putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studentice Petre Filar pod naslovom “Film u nastavi sociologije: didaktičko-metodička obrada filma Učini pravu stvar” održat će se u utorak 29. 9. 2020. u 16.45h putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studenta Filipa Zadre pod naslovom “Filmska reprezentacija nacionalnog identiteta” održat će se u ponedjeljak 28. rujna 2020. u 10h putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studenta Juraja Perkovića pod naslovom “Poredbena raščlamba nove razvojne paradigme države Butan s teorijom modernizacije i teorijom zavisnosti” održat će se u utorak 29. rujna 2020. u 14h putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada Hrvoja Petrinjaka pod naslovom “Utjecaj virtualnog identiteta na stvarni identitet – prezentacija pojedinaca na Instagramu” održat će se u ponedjeljak 28.09.2020. u 11.00h na BBB na Omegi.

Obrana diplomskog rada studentice Anamarie Macanović pod naslovom “Integracija djece izbjeglica starijih od 14 godina kroz odgojno-obrazovni sustav” održat će se u ponedjeljak 28. rujna 2020. u 14 h putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studentice Leae Radaković pod naslovom “Sociologija kniževnosti: superjunački strip i marginalni identitet” održat će se u petak 25.09.2020. od 11.00h u A-228.

Obrana diplomskog rada studentice Anamarije Hanžek pod naslovom “Uloga Instagrama u izgradnji identiteta mladih” održat će se u utorak 29.09.2020. od 11.00h na BBB na Omegi.

Najava obrane združenog diplomskog rada pod nazivom: “Literarna djelatnost i oblikovanje kulturnog identiteta Hrvata u Čileu” studentice Sare Večeralo. Rad je izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Andree Zlatar i komentorstvom doc. dr. sc. Jane Vukić. Obrana će se održati  22.09.2020. u 10h putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studentice Ane Kartalije pod naslovom “Komparativna sociološka analiza položaja žena u nacionalnim parlamentima Hrvatske i Srbije od 1990. do 2016. godine” održat će se u ponedjeljak 28. rujna 2020. u 11:30h  putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studentice Doris Ilić pod naslovom “Primjena glazbe u nastavi sociologije. Korištenje simboličkih materijala za poučavanje društvenih činjenica” održat će se u ponedjeljak 28. rujna u 13h putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studentice Tihane Kuzmić pod naslovom “Za ili protiv života na selu? Stavovi visokoobrazovanih mladih ljudi o životu na hrvatskim selima”  održat će se u utorak 29. rujna u 13h putem sustava Omega. Studenti koji žele prisustvovati javnoj obrani diplomskog rada mogu se javiti mentorici na ttrako@ffzg.hr kako bi dobili poveznicu za pristup.

Obrana diplomskog rada studentice Tene Mašić pod naslovom “Korištenje dokumentarnih filmskih materijala u nastavi sociologije. Metodička obrada kratkog dokumentarnog filma Black Sheep.” održat će se u ponedjeljak 21. rujna 2020. godine s početkom u 9:30 h putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studenta Roberta Kapeš pod naslovom “Korištenje društvenih mreža u svrhu učenja i poučavanja sociologije (izgradnja obrazovnog modela)” održat će se u srijedu 23. rujna u 16.45 h putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada “Ostarjeti u Zagrebu. Kvaliteta života stanovnika starije životne dobi” studentice Marine Šepović održati će se 28. 9. 2020. u 9h preko sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studentice Martine Čavlović pod naslovom “Komparativna analiza Nacionalnih strategija održivog razvoja Republike Hrvatske i srednjoeuropskih zemalja članica Europske unije” održat će se u četvrtak 29. rujna 2020. godine s početkom u 11h putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studentice Matee Šostarić po naslovom “Utjecaj spolnog uznemiravanja na neke aspekte radne produktivnosti medicinskih sestara” održat će se u četvrtak 17. rujna 2020. godine s početkom u 13h putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studenta Filipa Kramarića pod naslovom “Lokalna ili virtualna scena: istraživanje alternativnih rock bendova u Zagrebu” održat će se u utorak 29. rujna u 12 sati putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studentice Sare Lalić  pod naslovom “Diskriminacija pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine u Hrvatskoj: pregled istraživanja u periodu od 2009. do 2017. godine” održat će se u petak 18. rujna 2020. u 14 sati u A-220.

Obrana diplomskog rada studentice Helene Pupak pod naslovom “Iskustva mladih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstvenika (OPG-ovaca) u Bjelovarsko-bilogorskoj i Požeško-slavonskoj županiji” održat će se u srijedu 9. 9. 2020. u 11h putem sustava Omega. Svi koji žele prisustvovati obrani trebaju poslati email na ttrako@ffzg.hr kako bi dobili link za pristup.

Obrana diplomskog rada studentice Magdalene Klarić Jelenski pod naslovom “Kvaliteta života starije populacije u novozagrebačkom naselju Travno kroz aspekt korištenja javnih zelenih površina” održat će se u srijedu 9. 9. 2020. u 9:30h putem sustava Omega.

Obavijest

Doc. dr. sc. Kruno Kardov otkazuje redovne konzultacije u kabinetu predviđene za 17. rujna zbog bolesti nastavnika. Konzultacije će se održati online, a  sukladno uputama na e-kolegijima u sustavu Omega.

Dokumentacija za molbe

Mole se studenti da dokumentaciju za molbe šalju na sljedeće adrese:

  • Molbe za mirovanje studija: stuslu@ffzg.hr (uz molbu priložiti i dokumentaciju)
  • Molbe za naknadni upis/ispis kolegija: stuslu@ffzg.hr (uz molbu priložiti suglasnost pročelnika matičnog odsjeka ili predmetnog nastavnika)*
  • Molbe za prijelaz na jednopredmetni studij: bbracic@ffzg.hr
  • Molbe za prebacivanje upisanih predmeta s jedne na drugu studijsku grupu: bbracic@ffzg.hr
  • Molbe za izdavanje potvrda i/ili prijepis ocjena: stuslu@ffzg.hr

Do daljnjeg nije moguće zatražiti potvrde preko Studomata, potvrde se mogu preuzeti i preko sustava e-Građani.

preuzeto s web stranice FFZG-a:
https://web2020.ffzg.unizg.hr/blog/2020/09/03/dokumentacija-za-molbe/

* Molbe za naknadni ispis kolegija šalju se prvo pročelniku (mbilandz@ffzg.hr) ili predmetnom nastavniku i obavezno na sociologija@ffzg.hr

Obavijest

Na sjednici Vijeća Odsjeka održanoj 2. rujna 2020. odobrene su sve  pristigle teme diplomskih radova.

U rujnu će se održati još jedna sjednica Vijeća odsjeka a prijavu teme je potrebno poslati do 25. rujna 2020.

Ispiti na daljinu – Sociologija sela, Socijalna ekologija i Etika okoliša

Dragi studentice i studenti,

Kako biste izašli na završni (usmeni) ispit iz kolegija Socijalna ekologija, Sociologija sela i Etika okoliša “na daljinu” trebate obavezno prijaviti jedan od redovnih ispitnih rokova putem ISVU sustava (jesenski rokovi su u pon. 7.9., 14.9. i 21.9. u 10h) te barem 5 minuta prije 10h pristupiti ispitu tako da se ulogirate na kolegij na Omegi i kliknete USMENI ISPITI s oznakom BBB (Big Blue Button) te se prijavite s ikonom mikrofona kako bi vas mogla čuti (kameru trebate uključiti samo na početku da potvrdim vaš identitet). Ako imate problema s prijavom ispita preko ISVU-a odmah mi se javite na email. Ako imate problema s pristupom ispitu odmah mi se javite na email na kojem ću biti dostupna tijekom trajanja ispita ili mi pošaljite poruku putem PORUKE na CHATU na Omegi.

SEMINARSKI RAD: Podsjećam da studenti koji nisu predali seminarski rad ili je on bio ocijenjen ocjenom nedovoljan, a nisu ga korigirali, ne mogu pristupiti ispitu, odnosno dobiti završnu ocjenu.