Category Archives: Obavijesti

Obavijest

Doc. dr. sc. Danijela Lucić će konzultacije umjesto u srijedu 11. srpnja, održati u ponedjeljak 9. srpnja 2018. od 09:30 do 10:30.

Obavijest

Povjerenstvo Odsjeka za sociologiju za prosudbu etičnosti istraživanja zaprima prijave do kraja ljetnog ispitnog roka, 13. srpnja 2018.

Povjerenstvo će početi ponovo zaprimati prijave s početkom jesenskog ispitnog roka, 27. kolovoza 2018.

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada Katarine Škvorc pod naslovom “Sociologija kao nastavni predmet u hrvatskom i njemačkom školskom sustavu: usporedba sadržaja javnih planova i programa” održat će se u utorak, 3. srpnja 2018. s početkom u 11.00h u prostoriji A-228.

Odsjek za sociologiju
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU
NAGRADE ‘KREŠIMIR KUFRIN’

Propozicije natječaja:
• Nagrada “Krešimir Kufrin” je godišnja nagrada koja se dodjeljuje studentima sociologije za najbolji studentski rad
• Pravo natjecanja za nagradu imaju studenti/studentice preddiplomskog, dodiplomskog i diplomskog studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koji imaju studentska prava zaključno s 31. 9. 2018. godine.
• U slučaju koautorstva, svi koautori/koautorice moraju biti studenti/studentice preddiplomskog, dodiplomskog ili diplomskog studija, a barem jedan od koautora mora biti student/studentica sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
• Student/studentica se može natjecati za nagradu sa samo jednim radom.
• Isti rad ne može biti prijavljen više puta.
• Nagrada se dodjeljuje samo za neobjavljeni rad koji istodobno nije prijavljen za neku drugu nagradu, niti je u postupku recenzije u nekom stručnom ili znanstvenom časopisu.
• Radovi trebaju biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku, u formi znanstvenog ili stručnog članka veličine do 5000 riječi i pisan sukladno APA stilu.
• Prijave se predaju u tajništvo Odsjeka za sociologiju. Prijava se sastoji od tri tiskana primjerka rada, elektronske verzije rada na CD–u i zatvorene omotnice sa podacima o autoru/ici i šifrom. Radovi se predaju pod šifrom (bez imena autora/autorice). Uz rad se u zatvorenoj omotnici prilaže šifra koja se nalazi na radu umjesto imena. Uz šifru se navodi naslov rada te ime i prezime, adresa, telefonski broj i adresa elektroničke pošte autora/autorice.
• Nagrada se u pravilu dodjeljuje jednom radu. Iznimno, ocijeni li Povjerenstvo za dodjelu nagrade da nagradu u jednakoj mjeri zaslužuje više radova, može se dodijeliti više jednakovrijednih nagrada.
• Povjerenstvo može odlučiti ne dodijeliti nagradu ako ocijeni da nijedan od prijavljenih radova ne zadovoljava kriterije vrednovanja.
• Prilikom vrednovanja uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji: inovativnost/originalnost, društvena i stručna relevantnost, jasnoća definiranih ciljeva rada, kvaliteta interpretacije, relevantnost korištene literature, razina teorijske elaboracije, jasnoća i argumentiranost teza, kvaliteta zaključaka te u slučaju empirijskih istraživanja kvaliteta prikupljenih podataka i obrade podataka.
• Povjerenstvo za ocjenu radova čine tri člana/članice Odsjeka za sociologiju

Nagrada:
• Nagrada se sastoji od Plakete i novčane nagrade u iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna.
• U slučaju koautorstva ili dodjele više jednakovrijednih nagrada, svi autori/koautori dobivaju Plaketu, a novčana nagrada dijeli se na jednake iznose.

Rok prijave:
• 3. rujan 2018. godine do 12.00 sati

Obavijest

Doc. dr. sc. Jana Vukić otkazuje konzultacije u utorak 26.6.2018. i 3.7. zbog službenog puta. Umjesto navedenih termina konzultacije će biti održane u srijedu 4.7. od 11-13h ili prema dogovoru.

Obavijest

Zbog službene spriječenosti prof.dr.sc. Jasminka Lažnjak održat će konzultacije u utorak, 19. lipnja od 9 do 10:30 sati!

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada Mirne Gaberšnik pod naslovom “Uloga društvene povezanosti u odnosu između društvenih i zdravstvenih nejednakosti” održat će se u utorak, 26. lipnja 2018. s početkom u 17.00h u prostoriji A-228.