Poziv za prisustvovanje kolokviju u okviru Poslijediplomskoga doktorskog studija sociologije; petak/subota 26. i 27. 10. 2018.

Poštovane/i kolegice i kolege,

u petak 26. i subotu 27. listopada 2018., u prostoriji A-228 (na drugom katu zgrade Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), u sklopu obligatornih nastavnih aktivnosti u okviru Poslijediplomskoga doktorskog studija sociologije (PDSS-a) održat će se semestralni kolokvij. Program kolokvija uključuje sljedeća izlaganja odnosno stavke:

PETAK 26. listopada 2018.

15.30 Pozdravna riječ voditelja PDSS-a / otvaranje kolokvija

15.35-17.05

 • Juraj JURLINA: Komore jeke na internetu
 • Marko MARELIĆ: Problematika privatnosti na društvenim mrežama
 • Goran KOLETIĆ: Uloga roditeljskog nadzora u razvojnim putanjama uporabe pornografije među adolescentima

17.05-17.45

Pauza uz osvježenje

17.45

Zaključenje prvoga radnog dan

 

SUBOTA 27. listopada 2018.

09.30-11.30

 • Valentina PANDURIĆ: Percepcija migranata: primjeri Grčke i Litve
 • Ljiljana PINTARIĆ: Migracije liječnika iz Hrvatske
 • Petra DRAŽIĆ: Normativni i institucionalni okvir psihoterapijskih praksi u Hrvatskoj
 • Vjera DUIĆ: Iskustva pacijenata i stigmatizacija medicinski potpomognute oplodnje

11.30-12.00

Pauza uz osvježenje

12.00-13.30

 • Dino VUKUŠIĆ: Pregled dosadašnjih istraživanja na polju sociologije supkultura
 • Valentina PANDURIĆ: Mladi i percepcija rizika
 • Goran KOLETIĆ: Povezanost uporabe seksualno eksplicitnih sadržaja i rizičnih seksualnih ponašanja među adolescentima – višerazinska longitudinalna analiza

13.30-14.00

Pauza uz osvježenje

14.00-15.30

 • Mateja ČEHULIĆ: Teorijski okvir doktorske disertacije – koncept pravne kulture utemeljen na strukturalnom funkcionalizmu
 • Josip JEŽOVITA: Tematiziranje metodoloških aspekata disertacije
 • Karolina LEAKOVIĆ: Rad u novinarstvu – nesiguran, potplaćen, zamjenjiv: slučaj Hrvatske

15.30-16.00

Pauza uz osvježenje

16.00

Evaluacija predstavljenih radova / zatvaranje kolokvija

Veselimo se Vašem dolasku!

Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem, voditelj PDSS-a

Doc. dr. sc. Krešimir Žažar, zamjenik voditelja PDSS-a