Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada pod naslovom „Konceptualan i empirijski doprinos sociološkom proučavanju mobinga nad ženama” studentice Gracije Rezić održat će se 27. listopada 2021. u kabinetu C-220 u 12 sati, pred povjerenstvom: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
(predsjednica povjerenstva), doc. dr. sc. Danijela Lucić (članica
povjerenstva) te prof. dr. sc. Branka Galić (mentorica).