2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu ERASMUS+ STRUČNE PRAKSE u ak.god. 2021./2022.

Sveučilište je objavilo 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) za akademsku godinu 2021./2022.

Drugi krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 1. veljače 2022. do 1. kolovoza 2022. s time da mobilnosti mora završiti najkasnije 30. rujna 2022.

Krajnji rok za online prijave je 30. travnja 2022. u 12 sati (podne), ali postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava.