Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studentice Nine Sivić-Cug pod naslovom “Samoprezentacija korisnika instagrama na temelju ekonomskog, kulturnog i socijalnog kapitala” održat će se u srijedu, 19.01.2022. godine, od 15.00h na bbb linku na Omegi.