Postupak završne ovjere indeksa na Odsjeku za sociologiju

1. Po ispunjenju svih nastavnih i ispitnih obaveza, odnosno prije obrane završnog rada (diplomskog ili magistarskog), studenti/ce  preddiplomskog i diplomskog studija sociologije trebaju Odsjeku (u Tajništvo)* predati indeks na provjeru ispunjavanja programom predviđenih uvjeta za završetak studija.

Studenti/ce diplomskog studija popunjavaju i indeksu prilažu Potvrdu odsjeka o svim položenim ispitima.

Studenti/ce preddiplomskog studija popunjavaju i indeksu prilažu Molbu za izdavanje svjedodžbe koju nakon ovjere s ostalim dokumentima predaju u Studensku službu.

2. Poslije obrane diplomskog rada, studenti/ce dodiplomskog i diplomskog studija sociologije trebaju predati Odsjeku (u Tajništvo*) indeks, Molbu za izdavanje diplome, diplomski rad u elektroničkome obliku (poslati na sociologija@ffzg.hr) i Izjavu o pohrani diplomskoga rada u digitalni repozitorij. Studenti/ce nastavničkog smjera ovjeravaju indeks i Molbu i u tajništvu CZON-a.

3. Nakon ovjere na Odsjeku, indeks, Potvrda odsjeka o svim položenim ispitima, i Molba za izdavanje diplome s ostalim dokumentima (opširnije) predaju se u Studentsku službu najkasnije 8 dana nakon ispunjenja svih studijskih obveza.

*Neovisno o vrsti studija i tipu ovjere, indeks i ispunjene obrasce treba predati u tajništvo Odsjeka tijekom vremena predviđenog za primanje studenata, gdje se ovjereni dokumenti kasnije i preuzimaju. Postupak obično traje nekoliko dana, nerijetko svega jedan dan, no studentima savjetujemo da dokumente predaju barem tjedan dana prije nego će im ovjereni trebati za daljnje procedure (obrana diplomskog rada, rješavanje administrativnih pitanja na drugom odsjeku ili u studentskoj referati i slično), osobito u srpnju i rujnu. Studenti se o statusu svojih dokumenata mogu osobno ili telefonski informirati u Tajništvu.