Odobrene teme diplomskih radova

27. lipnja 2018.

Studentica: Mia Felić
Naslov rada: Životinjsko pitanje i kritička animalistika – preispitivanje uloge ne-ljudi u društvenim znanostima
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Komentor: prof. dr. sc. Tomislav Pletenac

Studentica: Marija Zelić
Naslov rada: EMOTIKONI – PREMA KIBORGIZACIJI DRUŠTVA?
Mentorica: doc. dr. sc. Marija Selak
Komentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Studentica: Mateja Milinković
Naslov rada: Jan Palach i „Žive baklje“ kao protest protiv sovjetske okupacije Čehoslovačke
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Komentorica: doc. dr. sc. Suzana Kos

Studentica: Gracija Rezić
Naslov rada: KVALITETA ŽIVOTA ŽENA ŽRTAVA MOBINGA – KVALITATIVNI DOPRINOS
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Miroslava Jurković
Naslov rada: Film kao nastavno sredstvo za učenje i poučavanje o kulturnim razlikama. Didaktizacija filma Almanya.Willkommen in Deutschland
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak

Studentica: Vanna Vandekar
Naslov rada: ANALIZA KVALITETE ŽIVOTA NA ŽUMBERKU. Sadašnjost i budućnost života u ruralnoj sredini
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Ana Miličević
Naslov rada: Zero waste pokret i pitanje identiteta kao instrumenta mobilizacije
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Maja Meczner
Naslov rada: Društvo kroz vizuru obitelji Posljednjih Stipančića
Mentorica: doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec
Komentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak

6. lipnja 2018.

Studentica: Ana Previšić
Naslov rada: Uloga grafičkih organizatora u nastavi sociologije
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentor: dr. sc. Ivan Markić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Karolina Zelenika
Naslov rada: Žene i terorizam u teorijskom diskursu: rod kao analitička kategorija
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Komentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jana Vukić

Student: Filip Stanić
Naslov rada: Stereotipizacija žena u televizijskim reklamama
Mentor: doc. dr. sc. Ivan Landripet
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Studentica: Lea Radaković
Naslov rada: Sociologija književnosti: superjunački strip i marginalni identitet
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Komentor: prof. dr. sc. Dean Duda
Predsjednik povjerenstva: dr. sc. Krešimir Žažar

Student: Luka Lozo
Naslov rada: Deliberativna demokracija i Habermasova teorija komunikacijske racionalnosti: strukturni preduvjeti implementacije
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Komentor: doc. dr. sc. Raul Raunić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Student: Ante Skakelja
Naslov rada: Kršćanski anarhizam kao suvremena politička ideologija
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić

Studentica: Lejla Ghazzawi
Naslov rada: Društvene implikacije razvitka umjetne inteligencije
Mentor: dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić

Student: Andrija Raguž
Naslov rada: Društvene determinante kockanja – pogled iz perspektive neposredno uključenih aktera
Mentor: dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ozren Žunec
Članica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić
2. svibnja 2018.

Studentica: Emanuela Međan
Naslov rada: Komunikacijski deficit Europske unije: analiza stavova i praksi studenata Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Ljubljani
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Ivan Landripet

Studentica: Katarina Škvorc
Naslov rada: Sociologija kao nastavni predmet u hrvatskom i njemačkom školskom sustavu:
usporedba sadržaja javnih planova i programa
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: doc. dr. sc. Marija Lütze-Miculinić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Student: Ivan Ružić
Naslov rada: Vrijednosti kao kriterij pripadanja organizacija civilnom društvu
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Saša Štulhofer
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Adriana Pavić
Naslov rada: Javna diplomacija Kraljevine Norveške – promoviranje identiteta u Republici Hrvatskoj
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Danijela Lucić
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Magdalena Klarić
Naslov rada: Kvaliteta života starije populacije u novozagrebačkim naseljima Travno i Dugave
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Mirna Lučić
Naslov rada: Stavovi mladih o stanovanju na području Dubrovnika
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

4. travnja 2018.

Studentica: Lidija Horvatek
Naslov rada: Grad kao turistička atrakcija. Utjecaj turističke aktivnosti na svakodnevni život građana na primjeru dviju gradskih četvrti u središtu Zagreba
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Član povjerenstva: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović

Student: Mislav Herceg
Naslov rada: Smrt: luksuz ili pravo
Mentor: prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić
Komentor: prof. dr. sc. Dar ko Polšek
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

promjena članova povjerenstva:
Studentica: Mirna Gaberšnik
Naslov rada: Uloga društvene povezanosti u odnosu između društvenih i zdravstvenih nejednakosti
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Ivan Landripet
Član povjerenstva: doc. dr. sc. Dragan Bagić

28. veljače 2018.

Studentica: Katarina Petrović
Naslov rada: Muzej kao mjesto formalnog učenja za osnovnu i srednju školu – primjer srednjoškolske nastave sociologije u Etnografskom muzeju u Zagrebu
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: dr. sc. Željka Miklošević
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Anton Vukelić

10. siječnja 2018.

Studentica: Valentina Rukavina
Naslov rada: Društveni utjecaj socijalnih zadruga u Hrvatskoj: studija slučaja zadruge Humana Nova
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. Jasminka Lažnjak
Član povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

8. studenoga 2017.

Student: Ivon Pavlović
Naslov rada: Sinergija privatnog i civilnog upravljanja javnim prostorom: studija slučaja „Art Park“
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. Jana Šarinić
Član povjerenstva: dr. sc. Krešimir Žažar

29. rujna 2017.

Studentica: Mia Pokos
Naslov rada: Mobilizacija aktera oko teme zakonske regulacije pobačaja
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Romana Lakuš
Naslov rada: ULOGA MIGRANTSKIH MREŽA –PRIMJER NJEMAČKE
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Marija Jukić
Naslov rada: Je li liberalni feminizam loš za žene? Sociološka kritika liberalnog feminizma i pitanje budućnosti feminizma
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Andrea Zekić
Naslov rada: Socijalna konstrukcija kolektivnog prisjećanja na Domovinski rat: analiza proslave Dana dubrovačkih branitelja u Dubrovniku
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ozren Žunec

Studentica: Tajana Radulović
Naslov rada: Sociokulturne prepreke razvoju palijativne skrbi u Hrvatskoj: studija slučaja interdisciplinarnog tima u Puli
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Studentica: Marina Tomić
Naslov rada: Društvena (ne)odgovornost poduzeća u Hrvatskoj
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Matea Marić
Naslov rada: Programi smanjenja štete na zagrebačkoj trance sceni: pogledi i iskustva korisnika psihoaktivnih supstanci
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Petra Rodik

Studentica: Sarah Dogan
Naslov rada: Uloga odgoja u deradikalizaciji: primjeri islamskih terorističkih grupa u europskim zemljama
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Komentor: prof. dr. sc. Neven Hrvatić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

Student: Fran Gardašanić
Naslov rada: Istraživanje ovisnosti o igrama na sreću u Republici Hrvatskoj
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Benjamin Čulig

Studentica: Sara Zoretić
Naslov rada: Ekonomska dimenzija nacionalne sigurnosti: usporedna analiza Republike Hrvatske i skandinavskih zemalja
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Katarina Šaravanja
Naslov rada: Poslovno znanje u upravljanju ljudskim resursima: studija slučaja Zara
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Juraj Perković
Naslov rada: Fenomen klanskog udruživanja unutar World of Warcraft virtualnog svijeta
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Benjamin Čulig

8. rujna 2017.

Studentica: Mirna Gaberšnik
Naslov rada: Uloga društvene povezanosti u odnosu između društvenih i zdravstvenih nejednakosti
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Petra Rodik

Studentica: Silvija Đonlagić
Naslov rada: Kvalitativna evaluacija inkluzivnog potencijala osoba s invaliditetom u tercijarnom obrazovanju
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Tamara Bosnar-Musija
Naslov rada: Metode poučavanja u nastavi sociologije: kvalitativna analiza postojećih metodičkih praksi u zagrebačkim gimnazijama i srednjim školama
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Jelena Glavan
Naslov rada: Nasilje u intimnim vezama mladih: definiranje, percepcija i razumijevanje nasilja u vezama
Mentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Kristina Mikulić
Naslov rada: Redefiniranje koncepta vrijednosti kroz prizmu odnosa korupcije i nacionalne sigurnosti
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Komentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Student: Ivan Roško
Naslov rada: Populizam u američkim predsjedničkim izborima – usporedba 1930-ih i 2010-ih
Mentor: prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina
Komentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Doris Ilić
Naslov rada: PRIMJENA GLAZBE U NASTAVI SOCIOLOGIJE. Korištenje simboličkih materijala za podučavanje društvenih činjenica
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Petra Hudoletnjak
Naslov rada: Iskustvo roditeljstva unutar udomiteljskih obitelji u suvremenom društvu
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Paulina Pašuld
Naslov rada: Prisutnost rodnih stereotipa u televizijskim reklamama u Hrvatskoj. Analiza reklama hrane i pića
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Student: Matej Petković
Naslov rada: Konstrukcija moralne panike povodom nasilnih navijačkih akata
Mentorica: doc. dr. sc. Petra Rodik
Komentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Student: Darko Petanjak
Naslov rada: Ekonomski interesi kao komponenta humanitarnog intervencionizma
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Anamaria Mandalinić
Naslov rada: Uspješnost integracije djece s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi – primjeri dobre prakse
Mentorica: dr. sc. Ana Blažević Simić
Komentor: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

Studentica: Paula Damaška
Naslov rada: Analiza stavova mladih o e-glasovanju
Mentor: izv. prof. dr.sc. Dragan Bagić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Ana Vlajčević
Naslov rada: Metodički potencijal životnih priča u nastavi sociologije na primjeru maloljetničke delinkvencije
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Sunčica Ježić
Naslov rada: Socijalno poduzetništvo i marginalizirane društvene skupine
Mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Petra Alviž
Naslov rada: Rodne razlike u stilovima vodstva
Mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

6. srpnja 2017.

Studentica: Maja Marin
Naslov rada: Seksualno nasilje u javnom prostoru
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Đurđica Dulić Matišić
Naslov rada: Odnos Republike Hrvatske prema Hrvatima u Srbiji: primjer područja obrazovanja
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Dora Sorić
Naslov rada: Odrednice upotrebe švedske rodnoneutralne zamjenice hen među izvornim govornicama i govornicima
Mentorica: doc. dr. sc. Anita Skelin Horvat
Komentori: doc. dr. sc. Ivan Landripet; Sara Profeta, lektorica

Studentica: Matea Koller
Naslov rada: Uloga pomoćnika u nastavi u integraciji učenika s posebnim potrebama
Mentor: mr. sc. Petar Smontara
Komentor: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

Molba za odobrenje promjene teme;
Studentica: Dora Levačić
Naslov rada: Prediktori stavova hrvatskog stanovništva o socijalnoj državi
Mentorica: doc. dr. sc. Petra Rodik

Studentica: Andrea Saik
Naslov rada: Socijalni darvinizam – od „opstanka najjačih“ do eugenike
Mentor: dr. sc. Krešimir Žažar, znan. novak/poslijedok.

Studentica: Zrinka Sovulj
Naslov rada: Integracija azilanata u hrvatsko društvo i njihovo učenje hrvatskoga kao stranoga jezika
Mentorica: prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
Komentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić

Molba za odobrenje promjene teme;
Student: Antun Krljan
Naslov rada: Analiza dominantnih shvaćanja autoetnografije kao znanstvene metode
Mentor: doc. dr. sc. Sanja Potkonjak
Komentorica: doc. dr. sc. Petra Rodik

Promjena naslova diplomskog rada;
Studentica: Lucija Šikuten
Stari naslov: Reakcija neokonzervativnih struja na obrazovanje u Hrvatskoj: analiza slučaja Cjelovite kurikularne reforme
Novi naslov: Neokonzervativizam i obrazovanje u Hrvatskoj: analiza slučaja Cjelovite kurikularne reforme
Mentorica: dr. sc. Ana Širanović
Komentor: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

12. lipnja 2017.

Student: Filip Fila
Naslov rada: Čovjek 2.0: neke odrednice osobne sklonosti transhumanističkim praksama
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Komentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Benjamin Čulig

Studentica: Ida Galić
Naslov rada: Javni prostor i slobodno vrijeme na primjeru novouređenog javnog prostora u gradu Sisku
Mentorica: doc. dr. sc. Jana Vukić
Komentorica: dr. sc. Sandra Car
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović

Studentica: Jelena Pantić
Naslov rada: Provedba kombinirane socijalne politike spram osoba s invaliditetom na primjeru udruga za osobe s cerebralnom paralizom u Hrvatskoj
Mentorica doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer

Studentica: Lucija Šikuten
Naslov rada: Reakcija neokonzervativnih struja na obrazovanje u Hrvatskoj: analiza slučaja Cjelovite kurikularne reforme
Mentorica: dr. sc. Ana Širanović
Komentor: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Student: Dominik Matučec
Naslov rada: Sociološki aspekti načina provođenja slobodnog vremena populacije mladih u Gradu Varaždinu
Mentor: dr. sc. Krešimir Žažar, znan. novak/poslijedok.
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Ana Pilipović
Naslov rada: YouTube kao posao: fenomen identiteta beauty vloggerica
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Članica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Student: Mislav Škacan
Naslov rada: Zajedno u ratu, zajedno u miru. Karakteristike veteranskih udruga u Republici Hrvatskoj
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ozren Žunec

Studentica: Vanda Borelli
Naslov rada: Uloga suvremene kritičke sociologije u Hrvatskoj: mogućnosti iniciranja društvenih promjena i potencijali primjene metodologije akcijskih istraživanja
Mentor: dr. sc. Krešimir Žažar, znan. novak/poslijedok.
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Student: Jerko Stjepanović
Naslov rada: Čimbenici i poticaji za održivi razvoj u Hrvatskoj. Analiza dobrih praksi lokalnih samouprava
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

17. svibnja 2017.
Student: Danijel Pleša
Naslov rada: Post-WW 2 decline of the American city: racial tensions and suburbanization
(Propadanje američkog grada poslije Drugog svjetskog rata: rasne tenzije i suburbanizacija)
Mentorica: prof. dr. sc. Jelena Šesnić
Komentor: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović

Student: Filip Trbojević
Naslov rada: Prihvatljivost induciranog pobačaja, smrtne kazne i pasivne eutanazije: analiza stavova studenata Sveučilišta u Zagrebu
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Katarina Antolković
Naslov rada: Socijalizacijske implikacije premještanja uspostavljanja intimnih odnosa
mladih u online sferu
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Komentor: doc. dr. sc. Zvonimir Komar
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer

molba za promjenu teme;
Studentica: Anna Kapetanović
Naslov rada: Korištenje audiovizualnih sredstava tijekom nastave i stupanj usvojenosti gradiva- eksperimentalna provjera
Mentor: doc. dr. sc. Anton Vukelić
Komentor: doc. dr. sc. Zvonimir Komar
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Ivan Landripet

Student: Fran Regina
Naslov rada: Kolektivno djelovanje ratnih veterana u hrvatskim poduzećima
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Komentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ozren Žunec

12. travnja 2017.
Studentica: Ana Ciprić
Naslov rada: Fenomen samo-objektivizacije kod mladića: longitudinalna studija utjecaja seksualno eksplicitnih materijala na samo-objektivizaciju adolescenata
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Komentor: prof. dr. sc. Darko Polšek
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Ivan Landripet

Molba za promjenu teme;
Studentica: Ana Bešker
Naslov rada: Obrasci društvenosti i neformalna socijalna podrška među studentima
Mentor: prof. dr. sc. Benjamin Čulig
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Anton Vukelić

Student: Bruno Šimac
Naslov rada: Mjerenje suvremenih oblika seksizma: razvoj nove skale
Mentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Petra Čačić
Naslov rada: Sudioničko upravljanje u društveno-kulturnim centrima u Hrvatskoj
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov
Komentorica: doc. dr. sc. Sanja Potkonjak
Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Jana Šarinić

8. ožujka 2017
Studentica: Lucija Bošnjak
Naslov rada: Uloga organizacija civilnog društva u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Komentorica: dr. sc. Ana Širanović (Odsjek za pedagogiju)
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Tena Ponoš
Naslov rada: Reproduktivna prava žena u europskim zemljama – usporedba stanja u Hrvatskoj, Irskoj i Poljskoj
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Molba za promjenu teme;
Studentica: Svjetlana Liersch
Naslov rada: Analiza programa, kurikuluma i statusa srednjoškolske nastave sociologije – usporedba Hrvatske i Njemačke
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: dr. sc. Jana Šarinić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Anton Vukelić

20. veljače 2017.
Studentica: Dania Roža
Naslov rada: Pučka religioznost i konstrukcija kolektivnog identiteta. Svečanost Krista od Čudesa na otoku São Miguel i hvarska procesija Za križen
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Komentorica: dr. sc. Majada Bojić (Odsjek za romanistiku)
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

18. siječnja 2017.
Studentica: Katarina Petrović
Naslov rada: Odgojni aspekt kao neiskorišteni potencijal srednjoškolske nastave sociologije
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: dr. sc. Jana Šarinić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Tajana Sisgoreo
Naslov rada: Integracija iz perspektive azilanata
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

7. prosinca 2016.
Studentica: Nina Kovačić
Naslov rada: Građanski odgoj i obrazovanje u post-socijalističkim zemljama Europe
Mentor: doc. dr. sc. Anton Vukelić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

26. listopada 2016.
Studentica: Irena Hihlik
Naslov rada: Usporedba iskustava beskućništva u Zagrebu i Osijeku
Mentorica: doc. dr. sc. Petra Rodik
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović

Student: Juraj Belošević
Naslov rada: Uloga žena u Doctor Whou i društvene promjene u Velikoj Britaniji tijekom 1970-tih godina
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

7. rujna 2016.

Studentica: Barbara Palčić
Naslov rada: Unutarnja sigurnost Europske unije: transformirana uloga policije u europskim integracijama
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Student: Manuel Manzin
Naslov rada: The Effect of Anglicisation on the Shaping of Public Space in the City of Pula
(Utjecaj anglizacije na oblikovanje javnog prostora grada Pule)
Mentor: izv. prof. dr. sc. Anđel Starčević
Komentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Domina Vusio
Naslov rada: Mrežna analiza mobilnosti hrvatskih visokih učilišta u okviru programa Erasmus+
Mentorica: dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Petra Rodik

Student: Jure Mudronja Pleša
Naslov rada: Energetske strategije Hrvatske i Italije za održivi razvoj Jadranskog mora i priobalja
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Student: Antun Krljan
Naslov rada: Uloga grupa za pritisak u oblikovanju javnih politika za mlade: primjer Mreže mladih Hrvatske
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Komentor: izv. prof. dr. sc. Tomislav Pletenac
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Antonija Sučić
Naslov rada: Razvodi brakova u Hrvatskoj od 1985.-2015.: sociološka analiza faktora utjecaja
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Đurđica Degač
Naslov rada: Budućnost i perspektive srednjoškolskog strukovnog obrazovanja. Učenici tehničkih škola između tržišta rada i visokog obrazovanja
Mentorica: dr. sc. Ksenija Klasnić
Komentor: doc. dr. sc. Anton Vukelić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

Studentica: Tamara Lipnjak
Naslov rada: Autonomija sveučilišta i kompetencijski pristup obrazovanju u kontekstu društva znanja
Mentor: doc. dr. sc. Zvonimir Komar
Komentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Helena Horvat
Naslov rada: Neki socijalni aspekti heavy metal supkuture
Mentor: dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Suzana Đenadija
Naslov rada: Analiza političkih vrijednosti libertarijanskih zajednica u Hrvatskoj
Mentor: dr. sc. Duško Petrović
Komentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić

Student: Filip Kanižaj
Naslov rada: Suvremeno iseljavanje iz Hrvatske u Švedsku: uloga migrantskih mreža
Mentorica: doc. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta
Komentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Diana Dokmanović
Naslov rada: Od grada u klasičnom smislu do ˝pametnog grada˝
Mentor: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović
Komentor: doc. dr. sc. Emil Heršak
Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Jana Šarinić

Studentica: Ivana Šnidaršić
Naslov rada: Komparativna analiza položaja dominantnih religijskih institucija u Hrvatskoj i Švedskoj
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Studentica: Ivana Marinčić
Naslov rada: Žene u sivoj ekonomiji. Osvrt na Hrvatsku
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Anton Vukelić

Student: Branimir Seletković
Naslov rada: Medijski prikazi sirijske izbjegličke krize: komparativna analiza odabranih hrvatskih Internet portala
Mentorica: doc. dr. sc. Petra Rodik
Komentor: doc. dr. sc. Hajrudin Hromadžić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Ivona Zec
Naslov rada: Grupno financiranje kao novi oblik društvene solidarnosti
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Petra Rodik

Student: Filip Lončar
Naslov rada: Stigma heroinskih ovisnika kao prepreka njihovoj rehabilitaciji i resocijalizaciji
Mentorica: doc. dr. sc. Petra Rodik
Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Ivana Pavić
Naslov rada: Socijalno oblikovanje tehnologije u kontekstu suvremenih online platformi
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Marta Lučić-Jozak
Naslov rada: Analiza sadržaja neprofitnih web-portala primatelja podrške Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Petra Rodik

Studentica: Svjetlana Liersch
Naslov rada: Kako učenici procjenjuju smisao i ciljeve sociologije nakon jednogodišnje nastave u gimnaziji
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: dr. sc. Jana Šarinić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Marija Marković
Naslov rada: Utjecaj pornografije na žensku seksualnost
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer

Studentica: Ana Podrug
Naslov rada: Sociološka analiza nekih temeljnih aspekata privatnog poduzetništva žena
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Student: Matija Cerinski
Naslov rada: Čovjek i životinje: teorijski pristupi od Descartesa do suvremenih autora
Mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Jana Šarinić

29. lipnja 2016.

Student: Marko Marelić
Naslov rada: Socijalni kapital i online identitet. Povezanost socijalnog kapitala i samopredstavljanja u kibernetičkom prostoru
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Mihaela Latinac
Naslov rada: Konstrukcija i evaluacije skale stava prema beskućnicima
Mentorica: dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Petra Rodik

Student: Vladimir Ivanović
Naslov rada: Percepcija ekoloških problema među studentima Sveučilišta u Zagrebu
Mentor: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Ivan Cifrić

Studentica: Anamarija Pozojević
Naslov rada: Trolling kao primjer internetske (ne)kulture
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić

Studentica: Paula Greiner
Naslov rada: Tijelo u neoliberalnom kontekstu: analiza praksi samo-praćenja putem mobilnih aplikacija
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Komentorica: prof. dr. sc. Sanja Špoljar Vržina
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Student: Jurica Zečević
Naslov rada: Egalitarni sindrom i razvoj socijalnog kapitala hrvatskog društva
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Student: Luka Pavić
Naslov rada: O mikrosociološkim temeljima makrosociologije
Mentor: dr. sc. Krešimir Žažar, znan. novak/poslijedok.
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Katarina Jaklin
Naslov rada: Utjecaj pokrivenosti kolektivnim ugovorima na raširenost nestandardnih oblika zapošljavanja u Hrvatskoj
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Ksenija Lončarić
Naslov rada: Postoji li konzervativni pokret u Hrvatskoj? Analiza djelovanja konzervativnih obiteljskih udruga u Hrvatskoj
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Tanja Štampar
Naslov rada: Prikaz izbjegličke krize u Hrvatskoj u hrvatskim tiskanim medijima
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić

Student: Andrej Smojvir
Naslov rada: Stvaranje “dvojnoga grada” – primjer Istočnog Harlema
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jelena Šesnić
Komentor: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović

8. lipnja 2016.
Studentica: Tea Cafuta
Naslov rada: Aktivno učenje u nastavi sociologije
Mentor: doc. dr. sc. Ante Kolak
Komentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak

Studentica: Sanja Prekratić
Naslov rada: Sociološka analiza alkoholizma – sociografski pristup
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Nikol Butina
Naslov rada: Sociološki aspekti rodnog nasilja u adolescentskim vezama
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Teja Knežević
Naslov rada: Seksizam u videoigrama
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednik povjerenstva: prof. dr. sc. Benjamin Čulig

Studentica: Ela Lugarić
Naslov rada: Sociologija – znanost unutar akademskih granica i/ili aplikativna znanost u službi društva?
Mentor: dr. sc. Krešimir Žažar
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Davorka Matić

Studentica: Deana Vincelj
Naslov rada: Socioekonomski i sociodemografski profil zaduženih kućanstva u hrvatskom društvu
Mentorica: doc. dr. sc. Petra Rodik
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Ana Marija Kaurin
Naslov rada: Normalizacija sportskog klađenja u društvu kroz aspekt reklamiranja kladionica u medijima
Mentorica: doc. dr. sc. Petra Rodik
Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Ksenija Klasnić

Student: Juraj Jurlina
Naslov rada: Facebook i učenje. Analiza korištenja Facebooka kao pomagala u učenju kod studenata Sveučilista u Zagrebu
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

Student: Armin Protulipac
Naslov rada: Suvremeni krizni narativi u sociologiji
Mentorica: prof. dr. sc. Davorka Matić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Petra Rodik

Studentica: Lara Janić
Naslov rada: Društveno angažirani teatar na zagrebačkoj umjetničkoj sceni
Mentorica: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Predsjednik povjerenstva: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Ivana Živčić
Naslov rada: Fenomen urbanog vrtlarenja u Zagrebu: primjer urbanih vrtova Sopot i EkoEkipa Prečko
Mentor: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović
Komentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Jana Šarinić