Katedre

Na Odsjeku za sociologiju postoji 11 katedri:

 • Katedra za opću i teorijsku sociologiju – predstojnica prof. dr. sc. Davorka Matić
 • Katedra za posebne sociologije – predstojnica prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
 • Katedra za metodologiju – predstojnik prof. dr. sc. Benjamin Čulig
 • Katedra za sociologiju obrazovanja – predstojnik izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić
 • Katedra za socijalnu antropologiju – predstojnik prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić
 • Katedra za socijalnu ekologiju – predstojnica doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
 • Katedra za vojnu sociologiju – predstojnik prof. dr. sc. Ozren Žunec
 • Katedra za seksologiju – predstojnik prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
 • Katedra za migracijske i etničke studije – predstojnik izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
 • Katedra za sociologiju roda – predstojnica prof. dr. sc. Branka Galić
 • Katedra za urbanu sociologiju – predstojnica doc. dr. sc. Jana Vukić