Studenski predstavnici

Studenski predstavnici za akademsku godinu 2020./21.

1. godina preddiplomskog
Kristina Guteša, predstavnica, gutesa.kristina@gmail.com
Ivana Ćaleta, zamjenica, ivanacaleta13@gmail.com

2. godina preddiplomskog
Jakov Kalajžić, predstavnik, jakov.kalajzic.jk@gmail.com
Nikola Pleše, zamjenik, nikolaplese@gmail.com

3. godina preddiplomskog
Iva Ćosić, predstavnica, iva.cosic@hotmail.com
Pjer Ptiček, zamjenik, pjer.pticek@gmail.com

1. godina diplomskog
Antun Dulibić, predstavnik, antun.dulibic@gmail.com
Aurora Rakić, zamjenica, rakic.aurora@gmail.com

2. godina diplomskog
Ana Depope, predstavnica, ana.depope259@gmail.com
Sara Dodigović, zamjenica, dodigovics@gmail.com