Studenski predstavnici

Studenski predstavnici za akademsku godinu 2021./22.

1. godina preddiplomskog
Ela Domuzin, predstavnica, ela2003201@gmail.com
Nikolina Nikolić, zamjenica, nikolinanikolic.nn@gmail.com

2. godina preddiplomskog
Karla Škrlec, predstavnica, kaskrlec@m.ffzg.hr
Kristina Guteša, zamjenica, gutesa.kristina@gmail.com

3. godina preddiplomskog
Luka Mađer, predstavnik, lukamadjer12@gmail.com
Lana Ivanovski, zamjenica, lana13ivanovski@gmail.com

1. godina diplomskog
Iva Ćosić, predstavnica, iva.cosic@hotmail.com
Maja Osmančević, zamjenica, maja.osmancevic.mo@gmail.com

2. godina diplomskog
Aurora Rakić, predstavnica, rakic.aurora@gmail.com
Antun Dulibić, zamjenik, antun.dulibic@gmail.com