Studenski predstavnici

1. godina preddiplomskog studija:
predstavnica Anica Bagarić (anicabagaric98@gmail.com)
zamjenik Pjer Ptiček (pjer.pticek@gmail.com)

2. godina preddiplomskog studija:
predstavnik Antun Dulibić (antun.dulibic@gmail.com)
zamjenik Tino Vela (tino.vela@yahoo.com)

3. godina preddiplomskog studija:
predstavnik Matko Jurković (mattt.j485@gmail.com)
zamjenik Andrija Golub (andrija.golub97@gmail.com)

1. godina diplomskog studija:
predstavnik Karlo Karija (kkarija09@gmail.com)
zamjenik Tin Tustić (ttustic@gmail.com)

2. godina diplomskog studija:
predstavnik Mladen Mirat (mladenmirat@gmail.com)
zamjenica Dora Markolović (dora.markolovic.ffzg@gmail.com)