HODOGRAM ZA ZAVRŠETAK PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Kada student/ica položi sve ispite propisane studijskim programom na svom studiju (na jednoj ili obje studijske grupe), preda završne radove na onim studijima koji to zahtijevaju i stekne minimalno 90 ECTS bodova na svakoj od dvopredmetnih studijskih grupa, odnosno 180 bodova na jednopredmetnoj studijskoj grupi, mora:

Dolazak u Studentsku službu*

Potvrdu o vraćanju knjiga (gore pod 2) i uplatnicu i/ili potvrdu o uplati 200,00 kn za troškove izdavanja diplome (pod 3), student/ica donosi u Studentsku službu. Studentska služba će:

  • 4: izdati potvrdu o završetku preddiplomskog studija koja se preuzima osobno u Studentskoj službi.
    Diploma i dopunska isprava preddiplomskog studija izdaju se naknadno
  • 5: ponuditi studentu/ici obrazac anonimne ankete o zadovoljstvu preddiplomskim studijem koju treba ubaciti u za to predviđenu zatvorenu kutiju u Studentskoj službi

* UMJESTO DOLASKA, POTVRDE SE ŠALJU MAILOM NA ZAVRSETAK@FFZG.HR