Ispitni rokovi

Bagić 51311 Klasične sociološke teorije 2 27.1.2022 10:00 C-221
Bagić 51311 Klasične sociološke teorije 2 3.2.2022 10:00 C-221
Bagić 51311 Klasične sociološke teorije 2 10.2.2022 10:00 C-221
Bagić 51311 Klasične sociološke teorije 2 23.6.2022 10:00 C-221
Bagić 51311 Klasične sociološke teorije 2 30.6.2022 10:00 C-221
Bagić 51311 Klasične sociološke teorije 2 7.7.2022 10:00 C-221
Bagić 51311 Klasične sociološke teorije 2 1.9.2022 10:00 C-221
Bagić 51311 Klasične sociološke teorije 2 8.9.2022 10:00 C-221
Bagić 51311 Klasične sociološke teorije 2 15.9.2022 10:00 C-221
Bagić 226887 Primijenjena sociologija 27.1.2022 9:00 C-221
Bagić 226887 Primijenjena sociologija 3.2.2022 9:00 C-221
Bagić 226887 Primijenjena sociologija 10.2.2022 9:00 C-221
Bagić 226887 Primijenjena sociologija 23.6.2022 9:00 C-221
Bagić 226887 Primijenjena sociologija 30.6.2022 9:00 C-221
Bagić 226887 Primijenjena sociologija 7.7.2022 9:00 C-221
Bagić 226887 Primijenjena sociologija 1.9.2022 9:00 C-221
Bagić 226887 Primijenjena sociologija 8.9.2022 9:00 C-221
Bagić 226887 Primijenjena sociologija 15.9.2022 9:00 C-221
Bagić 125558 Sociologija politike 27.1.2022 13:00 C-221
Bagić 125558 Sociologija politike 3.2.2022 13:00 C-221
Bagić 125558 Sociologija politike 10.2.2022 13:00 C-221
Bagić 125558 Sociologija politike 23.6.2022 13:00 C-221
Bagić 125558 Sociologija politike 30.6.2022 13:00 C-221
Bagić 125558 Sociologija politike 7.7.2022 13:00 C-221
Bagić 125558 Sociologija politike 1.9.2022 13:00 C-221
Bagić 125558 Sociologija politike 8.9.2022 13:00 C-221
Bagić 125558 Sociologija politike 15.9.2022 13:00 C-221
Bilandžić 118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti 25.1.2022 12:00 C-010
Bilandžić 118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti 8.2.2022 12:00 C-010
Bilandžić 118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti 15.2.2022 12:00 C-010
Bilandžić 118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti 14.6.2022 12:00 C-010
Bilandžić 118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti 21.6.2022 12:00 C-010
Bilandžić 118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti 5.7.2022 12:00 C-010
Bilandžić 118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti 6.9.2022 10:00 C-010
Bilandžić 118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti 13.9.2022 10:00 C-010
Bilandžić 118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti 20.9.2022 10:00 C-010
Bilandžić 36882 Sociologija vojske i rata 25.1.2022 10:00 C-010
Bilandžić 36882 Sociologija vojske i rata 8.2.2022 10:00 C-010
Bilandžić 36882 Sociologija vojske i rata 15.2.2022 10:00 C-010
Bilandžić 36882 Sociologija vojske i rata 14.6.2022 10:00 C-010
Bilandžić 36882 Sociologija vojske i rata 21.6.2022 10:00 C-010
Bilandžić 36882 Sociologija vojske i rata 5.7.2022 10:00 C-010
Bilandžić 36882 Sociologija vojske i rata 6.9.2022 10:00 C-010
Bilandžić 36882 Sociologija vojske i rata 13.9.2022 10:00 C-010
Bilandžić 36882 Sociologija vojske i rata 20.9.2022 10:00 C-010
Bilandžić 51332 Terorizam i društvo 4.2.2022 11:00 C-010
Bilandžić 51332 Terorizam i društvo 11.2.2022 11:00 C-010
Bilandžić 51332 Terorizam i društvo 18.2.2022 11:00 C-010
Bilandžić 51332 Terorizam i društvo 17.6.2022 11:00 C-010
Bilandžić 51332 Terorizam i društvo 1.7.2022 11:00 C-010
Bilandžić 51332 Terorizam i društvo 8.7.2022 11:00 C-010
Bilandžić 51332 Terorizam i društvo 9.9.2022 11:00 C-010
Bilandžić 51332 Terorizam i društvo 16.9.2022 11:00 C-010
Bilandžić 51332 Terorizam i društvo 23.9.2022 11:00 C-010
Bošnjak 124490 Metodika nastave sociologije 26.1.2022 18:00 A-220
Bošnjak 124490 Metodika nastave sociologije 2.2.2022 18:00 A-220
Bošnjak 124490 Metodika nastave sociologije 9.2.2022 18:00 A-220
Bošnjak 124490 Metodika nastave sociologije 15.6.2022 18:00 A-220
Bošnjak 124490 Metodika nastave sociologije 29.6.2022 18:00 A-220
Bošnjak 124490 Metodika nastave sociologije 6.7.2022 18:00 A-220
Bošnjak 124490 Metodika nastave sociologije 31.8.2022 18:00 A-220
Bošnjak 124490 Metodika nastave sociologije 7.9.2022 18:00 A-220
Bošnjak 124490 Metodika nastave sociologije 14.9.2022 18:00 A-220
Bošnjak 124491 Praksa nastave sociologije 26.1.2022 18:00 A-220
Bošnjak 124491 Praksa nastave sociologije 2.2.2022 18:00 A-220
Bošnjak 124491 Praksa nastave sociologije 9.2.2022 18:00 A-220
Bošnjak 124491 Praksa nastave sociologije 15.6.2022 18:00 A-220
Bošnjak 124491 Praksa nastave sociologije 29.6.2022 18:00 A-220
Bošnjak 124491 Praksa nastave sociologije 6.7.2022 18:00 A-220
Bošnjak 124491 Praksa nastave sociologije 31.8.2022 18:00 A-220
Bošnjak 124491 Praksa nastave sociologije 7.9.2022 18:00 A-220
Bošnjak 124491 Praksa nastave sociologije 14.9.2022 18:00 A-220
Božić 170910 Civilno društvo u Hrvatskoj 25.1.2022 8:30 A-220
Božić 170910 Civilno društvo u Hrvatskoj 1.2.2022 8:30 A-220
Božić 170910 Civilno društvo u Hrvatskoj 8.2.2022 8:30 A-220
Božić 170910 Civilno društvo u Hrvatskoj 14.6.2022 8:30 A-220
Božić 170910 Civilno društvo u Hrvatskoj 21.6.2022 8:30 A-220
Božić 170910 Civilno društvo u Hrvatskoj 28.6.2022 8:30 A-220
Božić 170910 Civilno društvo u Hrvatskoj 6.9.2022 8:30 A-220
Božić 170910 Civilno društvo u Hrvatskoj 13.9.2022 8:30 A-220
Božić 170910 Civilno društvo u Hrvatskoj 20.9.2022 8:30 A-220
Božić 36005 Povijesni uvod u sociologiju 25.1.2022 8:30 A-220
Božić 36005 Povijesni uvod u sociologiju 1.2.2022 8:30 A-220
Božić 36005 Povijesni uvod u sociologiju 8.2.2022 8:30 A-220
Božić 36005 Povijesni uvod u sociologiju 14.6.2022 8:30 A-220
Božić 36005 Povijesni uvod u sociologiju 21.6.2022 8:30 A-220
Božić 36005 Povijesni uvod u sociologiju 28.6.2022 8:30 A-220
Božić 36005 Povijesni uvod u sociologiju 6.9.2022 8:30 A-220
Božić 36005 Povijesni uvod u sociologiju 13.9.2022 8:30 A-220
Božić 36005 Povijesni uvod u sociologiju 20.9.2022 8:30 A-220
Božić 118210 Sociologija kulture 25.1.2022 8:30 A-220
Božić 118210 Sociologija kulture 1.2.2022 8:30 A-220
Božić 118210 Sociologija kulture 8.2.2022 8:30 A-220
Božić 118210 Sociologija kulture 14.6.2022 8:30 A-220
Božić 118210 Sociologija kulture 21.6.2022 8:30 A-220
Božić 118210 Sociologija kulture 28.6.2022 8:30 A-220
Božić 118210 Sociologija kulture 6.9.2022 8:30 A-220
Božić 118210 Sociologija kulture 13.9.2022 8:30 A-220
Božić 118210 Sociologija kulture 20.9.2022 8:30 A-220
Galić 118203 Feminističke teorije i pokreti 24.1.2022 12:00 C-207 ili Omega
Galić 118203 Feminističke teorije i pokreti 31.1.2022 12:00 C-207 ili Omega
Galić 118203 Feminističke teorije i pokreti 7.2.2022 12:00 C-207 ili Omega
Galić 118203 Feminističke teorije i pokreti 20.6.2022 12:00 C-207 ili Omega
Galić 118203 Feminističke teorije i pokreti 27.6.2022 12:00 C-207 ili Omega
Galić 118203 Feminističke teorije i pokreti 4.7.2022 12:00 C-207 ili Omega
Galić 118203 Feminističke teorije i pokreti 5.9.2022 12:00 C-207 ili Omega
Galić 118203 Feminističke teorije i pokreti 12.9.2022 12:00 C-207 ili Omega
Galić 118203 Feminističke teorije i pokreti 19.9.2022 12:00 C-207 ili Omega
Galić 51322 Sociologija porodice 24.1.2022 14:00 A-228 ili Omega
Galić 51322 Sociologija porodice 31.1.2022 14:00 A-228 ili Omega
Galić 51322 Sociologija porodice 7.2.2022 14:00 A-228 ili Omega
Galić 51322 Sociologija porodice 20.6.2022 14:00 A-228 ili Omega
Galić 51322 Sociologija porodice 27.6.2022 14:00 A-228 ili Omega
Galić 51322 Sociologija porodice 4.7.2022 14:00 A-228 ili Omega
Galić 51322 Sociologija porodice 5.9.2022 14:00 A-228 ili Omega
Galić 51322 Sociologija porodice 12.9.2022 14:00 A-228 ili Omega
Galić 51322 Sociologija porodice 19.9.2022 14:00 A-228 ili Omega
Galić 51330 Sociologija roda 24.1.2022 10:00 C-207 ili Omega
Galić 51330 Sociologija roda 31.1.2022 10:00 C-207 ili Omega
Galić 51330 Sociologija roda 7.2.2022 10:00 C-207 ili Omega
Galić 51330 Sociologija roda 20.6.2022 10:00 C-207 ili Omega
Galić 51330 Sociologija roda 27.6.2022 10:00 C-207 ili Omega
Galić 51330 Sociologija roda 4.7.2022 10:00 C-207 ili Omega
Galić 51330 Sociologija roda 5.9.2022 10:00 C-207 ili Omega
Galić 51330 Sociologija roda 12.9.2022 10:00 C-207 ili Omega
Galić 51330 Sociologija roda 19.9.2022 10:00 C-207 ili Omega
Hromadžić 118213 Teorije svakodnevice 25.1.2022 14:30 C-220 usmeni ispit
Hromadžić 118213 Teorije svakodnevice 1.2.2022 14:30 C-220 usmeni ispit
Hromadžić 118213 Teorije svakodnevice 8.2.2022 14:30 C-220 usmeni ispit
Hromadžić 118213 Teorije svakodnevice 14.6.2022 14:30 C-220 usmeni ispit
Hromadžić 118213 Teorije svakodnevice 21.6.2022 14:30 C-220 usmeni ispit
Hromadžić 118213 Teorije svakodnevice 28.6.2022 14:30 C-220 usmeni ispit
Hromadžić 118213 Teorije svakodnevice 9.9.2022 14:30 C-220 usmeni ispit
Hromadžić 118213 Teorije svakodnevice 16.9.2022 14:30 C-220 usmeni ispit
Hromadžić 118213 Teorije svakodnevice 23.9.2022 14:30 C-220 usmeni ispit
Jelić 51329 Osnove socijalne psihologije 4.2.2022 11:00 A-229
Jelić 51329 Osnove socijalne psihologije 11.2.2022 11:00 A-229
Jelić 51329 Osnove socijalne psihologije 18.2.2022 11:00 A-229
Jelić 51329 Osnove socijalne psihologije 24.6.2022 11:00 A-229
Jelić 51329 Osnove socijalne psihologije 1.7.2022 11:00 A-229
Jelić 51329 Osnove socijalne psihologije 8.7.2022 11:00 A-229
Jelić 51329 Osnove socijalne psihologije 2.9.2022 11:00 A-229
Jelić 51329 Osnove socijalne psihologije 9.9.2022 11:00 A-229
Jelić 51329 Osnove socijalne psihologije 16.9.2022 11:00 A-229
Karajić 51333 Hrvatsko društvo 1 26.1.2022 10:30 Omega
Karajić 51333 Hrvatsko društvo 1 2.2.2022 10:30 Omega
Karajić 51333 Hrvatsko društvo 1 9.2.2022 10:30 Omega
Karajić 51333 Hrvatsko društvo 1 15.6.2022 10:30 A-220
Karajić 51333 Hrvatsko društvo 1 29.6.2022 10:30 A-220
Karajić 51333 Hrvatsko društvo 1 6.7.2022 10:30 A-220
Karajić 51333 Hrvatsko društvo 1 7.9.2022 10:30 A-220
Karajić 51333 Hrvatsko društvo 1 14.9.2022 10:30 A-220
Karajić 51333 Hrvatsko društvo 1 21.9.2022 10:30 A-220
Karajić 51335 Hrvatsko društvo 2 26.1.2022 11.00 C-019
Karajić 51335 Hrvatsko društvo 2 2.2.2022 11.00 C-019
Karajić 51335 Hrvatsko društvo 2 9.2.2022 11.00 C-019
Karajić 51335 Hrvatsko društvo 2 15.6.2022 11.00 C-019
Karajić 51335 Hrvatsko društvo 2 29.6.2022 11.00 C-019
Karajić 51335 Hrvatsko društvo 2 6.7.2022 11.00 C-019
Karajić 51335 Hrvatsko društvo 2 7.9.2022 11.00 C-019
Karajić 51335 Hrvatsko društvo 2 14.9.2022 11.00 C-019
Karajić 51335 Hrvatsko društvo 2 21.9.2022 11.00 C-019
Karajić 51317 Obrazovanje i društvo 26.1.2022 10.00 Omega
Karajić 51317 Obrazovanje i društvo 2.2.2022 10.00 Omega
Karajić 51317 Obrazovanje i društvo 9.2.2022 10.00 Omega
Karajić 51317 Obrazovanje i društvo 15.6.2022 10.00 A-220
Karajić 51317 Obrazovanje i društvo 29.6.2022 10.00 A-220
Karajić 51317 Obrazovanje i društvo 6.7.2022 10.00 A-220
Karajić 51317 Obrazovanje i društvo 7.9.2022 10.00 A-220
Karajić 51317 Obrazovanje i društvo 14.9.2022 10.00 A-220
Karajić 51317 Obrazovanje i društvo 21.9.2022 10.00 A-220
Kardov 51315 Socijalna povijest ideja 31.1.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Kardov 51315 Socijalna povijest ideja 7.2.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Kardov 51315 Socijalna povijest ideja 14.2.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Kardov 51315 Socijalna povijest ideja 20.6.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Kardov 51315 Socijalna povijest ideja 27.6.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Kardov 51315 Socijalna povijest ideja 4.7.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Kardov 51315 Socijalna povijest ideja 29.8.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Kardov 51315 Socijalna povijest ideja 5.9.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Kardov 51315 Socijalna povijest ideja 12.9.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Kardov 125557 Sociologija društvenih pokreta 31.1.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Kardov 125557 Sociologija društvenih pokreta 7.2.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Kardov 125557 Sociologija društvenih pokreta 14.2.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Kardov 125557 Sociologija društvenih pokreta 20.6.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Kardov 125557 Sociologija društvenih pokreta 27.6.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Kardov 125557 Sociologija društvenih pokreta 4.7.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Kardov 125557 Sociologija društvenih pokreta 29.8.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Kardov 125557 Sociologija društvenih pokreta 5.9.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Kardov 125557 Sociologija društvenih pokreta 12.9.2022 12:00 Omega e-mail umjesto omege za prethodne generacije
Klasnić 51316
51340
Metoda ankete 26.1.2022 12:00 Omega Predaja nacrta istraživanja putem Omege
Klasnić 51316
51340
Metoda ankete 2.2.2022 12:00 Omega Predaja nacrta istraživanja putem Omege
Klasnić 51316
51340
Metoda ankete 9.2.2022 12:00 Omega Predaja nacrta istraživanja putem Omege
Klasnić 51316
51340
Metoda ankete 23.6.2022 12:00 Omega Predaja nacrta istraživanja putem Omege
Klasnić 51316
51340
Metoda ankete 29.6.2022 12:00 Omega Predaja nacrta istraživanja putem Omege
Klasnić 51316
51340
Metoda ankete 6.7.2022 12:00 Omega Predaja nacrta istraživanja putem Omege
Klasnić 51316
51340
Metoda ankete 31.8.2022 12:00 Omega Predaja nacrta istraživanja putem Omege
Klasnić 51316
51340
Metoda ankete 7.9.2022 12:00 Omega Predaja nacrta istraživanja putem Omege
Klasnić 51316
51340
Metoda ankete 14.9.2022 12:00 Omega Predaja nacrta istraživanja putem Omege
Klasnić 51336 Obrada i analiza podataka 24.1.2022 11:30 Računalna učionica u knjižnici
Klasnić 51336 Obrada i analiza podataka 31.1.2022 9:30 Računalna učionica u knjižnici
Klasnić 51336 Obrada i analiza podataka 7.2.2022 9:30 Računalna učionica u knjižnici
Klasnić 51336 Obrada i analiza podataka 13.6.2022 9:30 Računalna učionica u knjižnici
Klasnić 51336 Obrada i analiza podataka 27.6.2022 9:30 Računalna učionica u knjižnici
Klasnić 51336 Obrada i analiza podataka 4.7.2022 9:30 Računalna učionica u knjižnici
Klasnić 51336 Obrada i analiza podataka 5.9.2022 9:30 Računalna učionica u knjižnici
Klasnić 51336 Obrada i analiza podataka 12.9.2022 9:30 Računalna učionica u knjižnici
Klasnić 51336 Obrada i analiza podataka 19.9.2022 9:30 Računalna učionica u knjižnici
Klasnić 36003 Osnove sociološke statistike 1 27.1.2022 10:00 A-220
Klasnić 36003 Osnove sociološke statistike 1 3.2.2022 10:00 A-220
Klasnić 36003 Osnove sociološke statistike 1 10.2.2022 10:00 A-220
Klasnić 36003 Osnove sociološke statistike 1 23.6.2022 10:00 A-220
Klasnić 36003 Osnove sociološke statistike 1 30.6.2022 10:00 A-220
Klasnić 36003 Osnove sociološke statistike 1 7.7.2022 10:00 A-220
Klasnić 36003 Osnove sociološke statistike 1 8.9.2022 10:00 A-220
Klasnić 36003 Osnove sociološke statistike 1 15.9.2022 10:00 A-220
Klasnić 36003 Osnove sociološke statistike 1 22.9.2022 10:00 A-220
Klasnić 36006 Osnove sociološke statistike 2 27.1.2022 10:00 A-220
Klasnić 36006 Osnove sociološke statistike 2 3.2.2022 10:00 A-220
Klasnić 36006 Osnove sociološke statistike 2 10.2.2022 10:00 A-220
Klasnić 36006 Osnove sociološke statistike 2 23.6.2022 10:00 A-220
Klasnić 36006 Osnove sociološke statistike 2 30.6.2022 10:00 A-220
Klasnić 36006 Osnove sociološke statistike 2 7.7.2022 10:00 A-220
Klasnić 36006 Osnove sociološke statistike 2 8.9.2022 10:00 A-220
Klasnić 36006 Osnove sociološke statistike 2 15.9.2022 10:00 A-220
Klasnić 36006 Osnove sociološke statistike 2 22.9.2022 10:00 A-220
Klasnić
Lucić
225517 Mješovita metodologija u sociološkim istraživanjima 23.6.2022 12:00 Omega Predaja istraživačkog izvještaja putem Omege
Klasnić
Lucić
225517 Mješovita metodologija u sociološkim istraživanjima 29.6.2022 12:00 Omega Predaja istraživačkog izvještaja putem Omege
Klasnić
Lucić
225517 Mješovita metodologija u sociološkim istraživanjima 6.7.2022 12:00 Omega Predaja istraživačkog izvještaja putem Omege
Klasnić
Lucić
225517 Mješovita metodologija u sociološkim istraživanjima 31.8.2022 12:00 Omega Predaja istraživačkog izvještaja putem Omege
Klasnić
Lucić
225517 Mješovita metodologija u sociološkim istraživanjima 7.9.2022 12:00 Omega Predaja istraživačkog izvještaja putem Omege
Klasnić
Lucić
225517 Mješovita metodologija u sociološkim istraživanjima 14.9.2022 12:00 Omega Predaja istraživačkog izvještaja putem Omege
Landripet 51334 Kvantitativne metode istraživanja 27.1.2022 13:00 A-220
Landripet 51334 Kvantitativne metode istraživanja 10.2.2022 13:00 A-220
Landripet 51334 Kvantitativne metode istraživanja 17.2.2022 13:00 A-220
Landripet 51334 Kvantitativne metode istraživanja 15.6.2022 15:00 A-220
Landripet 51334 Kvantitativne metode istraživanja 30.6.2022 15:00 A-220
Landripet 51334 Kvantitativne metode istraživanja 14.7.2022 15:00 A-220
Landripet 51334 Kvantitativne metode istraživanja 1.9.2022 15:00 A-220
Landripet 51334 Kvantitativne metode istraživanja 8.9.2022 15:00 A-220
Landripet 51334 Kvantitativne metode istraživanja 22.9.2022 15:00 A-220
Landripet 66156 Osnove sociološke statistike 27.1.2022 15:00 A-220
Landripet 66156 Osnove sociološke statistike 10.2.2022 15:00 A-220
Landripet 66156 Osnove sociološke statistike 17.2.2022 15:00 A-220
Landripet 66156 Osnove sociološke statistike 15.6.2022 15:00 A-220
Landripet 66156 Osnove sociološke statistike 30.6.2022 15:00 A-220
Landripet 66156 Osnove sociološke statistike 14.7.2022 15:00 A-220
Landripet 66156 Osnove sociološke statistike 1.9.2022 15:00 A-220
Landripet 66156 Osnove sociološke statistike 8.9.2022 15:00 A-220
Landripet 66156 Osnove sociološke statistike 22.9.2022 15:00 A-220
Landripet 132047 Uvod u metodologiju društvenih istraživanja 27.1.2022 13:00 A-220
Landripet 132047 Uvod u metodologiju društvenih istraživanja 10.2.2022 13:00 A-220
Landripet 132047 Uvod u metodologiju društvenih istraživanja 17.2.2022 13:00 A-220
Landripet 132047 Uvod u metodologiju društvenih istraživanja 15.6.2022 13:00 A-220
Landripet 132047 Uvod u metodologiju društvenih istraživanja 30.6.2022 13:00 A-220
Landripet 132047 Uvod u metodologiju društvenih istraživanja 14.7.2022 13:00 A-220
Landripet 132047 Uvod u metodologiju društvenih istraživanja 1.9.2022 13:00 A-220
Landripet 132047 Uvod u metodologiju društvenih istraživanja 8.9.2022 13:00 A-220
Landripet 132047 Uvod u metodologiju društvenih istraživanja 22.9.2022 13:00 A-220
Lažnjak 37087 Društvo i tehnologija 3.2.2022 12:00 A-228
Lažnjak 37087 Društvo i tehnologija 10.2.2022 12:00 A-228
Lažnjak 37087 Društvo i tehnologija 17.2.2022 12:00 A-228
Lažnjak 37087 Društvo i tehnologija 30.6.2022 12:00 A-228
Lažnjak 37087 Društvo i tehnologija 7.7.2022 12:00 A-228
Lažnjak 37087 Društvo i tehnologija 14.7.2022 12:00 A-228
Lažnjak 37087 Društvo i tehnologija 8.9.2022 12:00 A-228
Lažnjak 37087 Društvo i tehnologija 15.9.2022 12:00 A-228
Lažnjak 37087 Društvo i tehnologija 22.9.2022 12:00 A-228
Lažnjak 59771 Ekonomska sociologija 3.2.2022 13:00 A-228
Lažnjak 59771 Ekonomska sociologija 10.2.2022 13:00 A-228
Lažnjak 59771 Ekonomska sociologija 17.2.2022 13:00 A-228
Lažnjak 59771 Ekonomska sociologija 30.6.2022 13:00 A-228
Lažnjak 59771 Ekonomska sociologija 7.7.2022 13:00 A-228
Lažnjak 59771 Ekonomska sociologija 14.7.2022 13:00 A-228
Lažnjak 59771 Ekonomska sociologija 8.9.2022 13:00 A-228
Lažnjak 59771 Ekonomska sociologija 15.9.2022 13:00 A-228
Lažnjak 59771 Ekonomska sociologija 22.9.2022 13:00 A-228
Lažnjak 51320 Sociologija rada i organizacije 3.2.2022 11:00 A-228
Lažnjak 51320 Sociologija rada i organizacije 10.2.2022 11:00 A-228
Lažnjak 51320 Sociologija rada i organizacije 17.2.2022 11:00 A-228
Lažnjak 51320 Sociologija rada i organizacije 30.6.2022 11:00 A-228
Lažnjak 51320 Sociologija rada i organizacije 7.7.2022 11:00 A-228
Lažnjak 51320 Sociologija rada i organizacije 14.7.2022 11:00 A-228
Lažnjak 51320 Sociologija rada i organizacije 8.9.2022 11:00 A-228
Lažnjak 51320 Sociologija rada i organizacije 15.9.2022 11:00 A-228
Lažnjak 51320 Sociologija rada i organizacije 22.9.2022 11:00 A-228
Lucić 125559 Sociologija poslovnog odlučivanja 24.1.2022 10:00 C-010
Lucić 125559 Sociologija poslovnog odlučivanja 31.1.2022 10:00 C-010
Lucić 125559 Sociologija poslovnog odlučivanja 7.2.2022 10:00 C-010
Lucić 125559 Sociologija poslovnog odlučivanja 13.6.2022 10:00 C-010
Lucić 125559 Sociologija poslovnog odlučivanja 20.6.2022 10:00 C-010
Lucić 125559 Sociologija poslovnog odlučivanja 27.6.2022 10:00 C-010
Lucić 125559 Sociologija poslovnog odlučivanja 5.9.2022 10:00 C-010
Lucić 125559 Sociologija poslovnog odlučivanja 12.9.2022 10:00 C-010
Lucić 125559 Sociologija poslovnog odlučivanja 19.9.2022 10:00 C-010
Matić 36002 Osnovni pojmovi sociologije 25.1.2022 10:00 D-3
Matić 36002 Osnovni pojmovi sociologije 1.2.2022 10:00 D-3
Matić 36002 Osnovni pojmovi sociologije 15.2.2022 10:00 D-3
Matić 36002 Osnovni pojmovi sociologije 14.6.2022 10:00 D-3
Matić 36002 Osnovni pojmovi sociologije 30.6.2022 10:00 D-3
Matić 36002 Osnovni pojmovi sociologije 5.7.2022 10:00 D-3
Matić 36002 Osnovni pojmovi sociologije 6.9.2022 10:00 D-3
Matić 36002 Osnovni pojmovi sociologije 13.9.2022 10:00 D-3
Matić 36002 Osnovni pojmovi sociologije 20.9.2022 10:00 D-3
Matić 125562 Sociologija znanja i znanosti 25.1.2022 8:00 e-mail
Matić 125562 Sociologija znanja i znanosti 1.2.2022 8:00 e-mail
Matić 125562 Sociologija znanja i znanosti 15.2.2022 8:00 e-mail
Matić 125562 Sociologija znanja i znanosti 14.6.2022 8:00 e-mail
Matić 125562 Sociologija znanja i znanosti 30.6.2022 8:00 e-mail
Matić 125562 Sociologija znanja i znanosti 5.7.2022 8:00 e-mail
Matić 125562 Sociologija znanja i znanosti 6.9.2022 8:00 e-mail
Matić 125562 Sociologija znanja i znanosti 13.9.2022 8:00 e-mail
Matić 125562 Sociologija znanja i znanosti 20.9.2022 8:00 e-mail
Nikodem 118209 Sociologija cyber kulture 24.1.2022 9:00 A-228
Nikodem 118209 Sociologija cyber kulture 31.1.2022 9:00 A-228
Nikodem 118209 Sociologija cyber kulture 14.2.2022 9:00 A-228
Nikodem 118209 Sociologija cyber kulture 20.6.2022 9:00 A-228
Nikodem 118209 Sociologija cyber kulture 27.6.2022 9:00 A-228
Nikodem 118209 Sociologija cyber kulture 11.7.2022 9:00 A-228
Nikodem 118209 Sociologija cyber kulture 5.9.2022 9:00 A-228
Nikodem 118209 Sociologija cyber kulture 12.9.2022 9:00 A-228
Nikodem 118209 Sociologija cyber kulture 19.9.2022 9:00 A-228
Nikodem 51323 Sociologija religije 24.1.2022 11:00 A-228
Nikodem 51323 Sociologija religije 31.1.2022 11:00 A-228
Nikodem 51323 Sociologija religije 14.2.2022 11:00 A-228
Nikodem 51323 Sociologija religije 20.6.2022 11:00 A-228
Nikodem 51323 Sociologija religije 27.6.2022 11:00 A-228
Nikodem 51323 Sociologija religije 11.7.2022 11:00 A-228
Nikodem 51323 Sociologija religije 5.9.2022 11:00 A-228
Nikodem 51323 Sociologija religije 12.9.2022 11:00 A-228
Nikodem 51323 Sociologija religije 19.9.2022 11:00 A-228
Nikodem 97280 Suvremene sociološke teorije 1 24.1.2022 10:00 A-228
Nikodem 97280 Suvremene sociološke teorije 1 31.1.2022 10:00 A-228
Nikodem 97280 Suvremene sociološke teorije 1 14.2.2022 10:00 A-228
Nikodem 97280 Suvremene sociološke teorije 1 20.6.2022 10:00 A-228
Nikodem 97280 Suvremene sociološke teorije 1 27.6.2022 10:00 A-228
Nikodem 97280 Suvremene sociološke teorije 1 11.7.2022 10:00 A-228
Nikodem 97280 Suvremene sociološke teorije 1 5.9.2022 10:00 A-228
Nikodem 97280 Suvremene sociološke teorije 1 12.9.2022 10:00 A-228
Nikodem 97280 Suvremene sociološke teorije 1 19.9.2022 10:00 A-228
Popović 51337 Kvalitativne metode istraživanja 25.1.2022 13:00 C-011
Popović 51337 Kvalitativne metode istraživanja 1.2.2022 13:00
Popović 51337 Kvalitativne metode istraživanja 8.2.2022 13:00
Popović 51337 Kvalitativne metode istraživanja 14.6.2022 13:00
Popović 51337 Kvalitativne metode istraživanja 21.6.2022 13:00
Popović 51337 Kvalitativne metode istraživanja 28.6.2022 13:00
Popović 51337 Kvalitativne metode istraživanja 6.9.2022 13:00
Popović 51337 Kvalitativne metode istraživanja 13.9.2022 13:00
Popović 51337 Kvalitativne metode istraživanja 20.9.2022 13:00
Popović 36885 Mediji i društvo 26.1.2022 16:00
Popović 36885 Mediji i društvo 2.2.2022 16:00 C-011
Popović 36885 Mediji i društvo 9.2.2022 16:00 C-011
Popović 36885 Mediji i društvo 15.6.2022 16:00 C-011
Popović 36885 Mediji i društvo 21.6.2022 16:00 C-011
Popović 36885 Mediji i društvo 29.6.2022 16:00 C-011
Popović 36885 Mediji i društvo 7.9.2022 16:00 C-011
Popović 36885 Mediji i društvo 14.9.2022 16:00 C-011
Popović 36885 Mediji i društvo 21.9.2022 16:00 C-011
Popović 131637 Odabrana poglavlja kvalitativne analize 25.1.2022 Omega
Popović 131637 Odabrana poglavlja kvalitativne analize 1.2.2022 Omega
Popović 131637 Odabrana poglavlja kvalitativne analize 8.2.2022 Omega
Popović 131637 Odabrana poglavlja kvalitativne analize 14.6.2022 Omega
Popović 131637 Odabrana poglavlja kvalitativne analize 21.6.2022 Omega
Popović 131637 Odabrana poglavlja kvalitativne analize 28.6.2022 Omega
Popović 131637 Odabrana poglavlja kvalitativne analize 6.9.2022 Omega
Popović 131637 Odabrana poglavlja kvalitativne analize 13.9.2022 Omega
Popović 131637 Odabrana poglavlja kvalitativne analize 20.9.2022 Omega
Rukavina 118205 Istraživački projekt 26.1.2022 17:00 Omega
Rukavina 118205 Istraživački projekt 2.2.2022 17:00 Omega
Rukavina 118205 Istraživački projekt 9.2.2022 17:00 Omega
Rukavina 118205 Istraživački projekt 23.6.2022 17:00 Omega
Rukavina 118205 Istraživački projekt 29.6.2022 17:00 Omega
Rukavina 118205 Istraživački projekt 6.7.2022 17:00 Omega
Rukavina 118205 Istraživački projekt 7.9.2022 17:00 Omega
Rukavina 118205 Istraživački projekt 14.9.2022 17:00 Omega
Rukavina 118205 Istraživački projekt 21.9.2022 17:00 Omega
Rukavina 66158
66162
Odabrana poglavlja statističke analize 27.1.2022 12:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Rukavina 66158
66162
Odabrana poglavlja statističke analize 3.2.2022 12:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Rukavina 66158
66162
Odabrana poglavlja statističke analize 10.2.2022 12:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Rukavina 66158
66162
Odabrana poglavlja statističke analize 23.6.2022 12:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Rukavina 66158
66162
Odabrana poglavlja statističke analize 30.6.2022 12:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Rukavina 66158
66162
Odabrana poglavlja statističke analize 7.7.2022 12:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Rukavina 66158
66162
Odabrana poglavlja statističke analize 8.9.2022 12:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Rukavina 66158
66162
Odabrana poglavlja statističke analize 15.9.2022 12:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Rukavina 66158
66162
Odabrana poglavlja statističke analize 22.9.2022 12:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Rukavina 36007 Uvod u znanstveno istraživanje 27.1.2022 14:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Rukavina 36007 Uvod u znanstveno istraživanje 3.2.2022 14:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Rukavina 36007 Uvod u znanstveno istraživanje 10.2.2022 14:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Rukavina 36007 Uvod u znanstveno istraživanje 23.6.2022 14:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Rukavina 36007 Uvod u znanstveno istraživanje 30.6.2022 14:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Rukavina 36007 Uvod u znanstveno istraživanje 7.7.2022 14:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Rukavina 36007 Uvod u znanstveno istraživanje 8.9.2022 14:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Rukavina 36007 Uvod u znanstveno istraživanje 15.9.2022 14:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Rukavina 36007 Uvod u znanstveno istraživanje 22.9.2022 14:00 C-021 ili Omega uz najavu na izrukavi@ffzg.hr
Štulhofer 36884 Sociologija spolnosti 31.1.2022 11:00 Online
Štulhofer 36884 Sociologija spolnosti 7.2.2022 11:00 Online
Štulhofer 36884 Sociologija spolnosti 14.2.2022 11:00 Online
Štulhofer 36884 Sociologija spolnosti 27.6.2022 11:00 Online
Štulhofer 36884 Sociologija spolnosti 4.7.2022 11:00 Online
Štulhofer 36884 Sociologija spolnosti 11.7.2022 11:00 Online
Štulhofer 36884 Sociologija spolnosti 5.9.2022 11:00 Online
Štulhofer 36884 Sociologija spolnosti 12.9.2022 11:00 Online
Štulhofer 36884 Sociologija spolnosti 19.9.2022 11:00 Online
Štulhofer 131638 Sociologija zdravlja i bolesti 31.1.2022 12:00 Online
Štulhofer 131638 Sociologija zdravlja i bolesti 7.2.2022 12:00 Online
Štulhofer 131638 Sociologija zdravlja i bolesti 14.2.2022 12:00 Online
Štulhofer 131638 Sociologija zdravlja i bolesti 27.6.2022 12:00 Online
Štulhofer 131638 Sociologija zdravlja i bolesti 4.7.2022 12:00 Online
Štulhofer 131638 Sociologija zdravlja i bolesti 11.7.2022 12:00 Online
Štulhofer 131638 Sociologija zdravlja i bolesti 5.9.2022 12:00 Online
Štulhofer 131638 Sociologija zdravlja i bolesti 12.9.2022 12:00 Online
Štulhofer 131638 Sociologija zdravlja i bolesti 19.9.2022 12:00 Online
Štulhofer 118214 Uvod u analitičku sociologiju 31.1.2022 Studenti šalju završni pismeni rad u bilo kojem trenutku; ocjena se upisuje u najbliži ispitni rok
Štulhofer 118214 Uvod u analitičku sociologiju 7.2.2022
Štulhofer 118214 Uvod u analitičku sociologiju 14.2.2022
Štulhofer 118214 Uvod u analitičku sociologiju 27.6.2022
Štulhofer 118214 Uvod u analitičku sociologiju 4.7.2022
Štulhofer 118214 Uvod u analitičku sociologiju 11.7.2022
Štulhofer 118214 Uvod u analitičku sociologiju 5.9.2022
Štulhofer 118214 Uvod u analitičku sociologiju 12.9.2022
Štulhofer 118214 Uvod u analitičku sociologiju 19.9.2022
Trako Poljak 103117 Etika okoliša 24.1.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 103117 Etika okoliša 31.1.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 103117 Etika okoliša 7.2.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 103117 Etika okoliša 13.6.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 103117 Etika okoliša 20.6.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 103117 Etika okoliša 27.6.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 103117 Etika okoliša 5.9.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 103117 Etika okoliša 12.9.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 103117 Etika okoliša 19.9.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 51325 Socijalna ekologija 24.1.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 51325 Socijalna ekologija 31.1.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 51325 Socijalna ekologija 7.2.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 51325 Socijalna ekologija 13.6.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 51325 Socijalna ekologija 20.6.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 51325 Socijalna ekologija 27.6.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 51325 Socijalna ekologija 5.9.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 51325 Socijalna ekologija 12.9.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 51325 Socijalna ekologija 19.9.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 36880 Sociologija sela 24.1.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 36880 Sociologija sela 31.1.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 36880 Sociologija sela 7.2.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 36880 Sociologija sela 13.6.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 36880 Sociologija sela 20.6.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 36880 Sociologija sela 27.6.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 36880 Sociologija sela 5.9.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 36880 Sociologija sela 12.9.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 36880 Sociologija sela 19.9.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 38093 Uvod u socijalnu antropologiju 24.1.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 38093 Uvod u socijalnu antropologiju 31.1.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 38093 Uvod u socijalnu antropologiju 7.2.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 38093 Uvod u socijalnu antropologiju 13.6.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 38093 Uvod u socijalnu antropologiju 20.6.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 38093 Uvod u socijalnu antropologiju 27.6.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 38093 Uvod u socijalnu antropologiju 5.9.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 38093 Uvod u socijalnu antropologiju 12.9.2022 10:00 A-220
Trako Poljak 38093 Uvod u socijalnu antropologiju 19.9.2022 10:00 A-220
Vukelić 51312 Hrvatsko društvo 24.1.2022 14:00 D-4
Vukelić 51312 Hrvatsko društvo 31.1.2022 14:00 D-4
Vukelić 51312 Hrvatsko društvo 17.2.2022 14:00 D-4
Vukelić 51312 Hrvatsko društvo 13.6.2022 14:00 D-4
Vukelić 51312 Hrvatsko društvo 30.6.2022 14:00 D-4
Vukelić 51312 Hrvatsko društvo 7.7.2022 14:00 D-4
Vukelić 51312 Hrvatsko društvo 8.9.2022 14:00 D-4
Vukelić 51312 Hrvatsko društvo 15.9.2022 14:00 D-4
Vukelić 51312 Hrvatsko društvo 22.9.2022 14:00 D-4
Vukić 225518 Održivi urbani razvoj – participativni pristup 25.1.2021 12:00 C-208
Vukić 225518 Održivi urbani razvoj – participativni pristup 8.2.2021 12:00 C-208
Vukić 225518 Održivi urbani razvoj – participativni pristup 15.2.2021 12:00 C-208
Vukić 225518 Održivi urbani razvoj – participativni pristup 14.6.2022 12:00 C-208
Vukić 225518 Održivi urbani razvoj – participativni pristup 5.7.2022 12:00 C-208
Vukić 225518 Održivi urbani razvoj – participativni pristup 12.7.2022 12:00 C-208
Vukić 225518 Održivi urbani razvoj – participativni pristup 30.8.2022 12:00 C-208
Vukić 225518 Održivi urbani razvoj – participativni pristup 6.9.2022 12:00 C-208
Vukić 225518 Održivi urbani razvoj – participativni pristup 20.9.2022 12:00 C-208
Vukić 36881 Sociologija grada 25.1.2022 10:00 C-208
Vukić 36881 Sociologija grada 8.2.2022 10:00 C-208
Vukić 36881 Sociologija grada 15.2.2022 10:00 C-208
Vukić 36881 Sociologija grada 14.6.2022 10:00 C-208
Vukić 36881 Sociologija grada 5.7.2022 10:00 C-208
Vukić 36881 Sociologija grada 12.7.2022 10:00 C-208
Vukić 36881 Sociologija grada 30.8.2022 10:00 C-208
Vukić 36881 Sociologija grada 6.9.2022 10:00 C-208
Vukić 36881 Sociologija grada 20.9.2022 10:00 C-208
Vukić 198886 Sociologija vremena 25.1.2022 9:00 C-208
Vukić 198886 Sociologija vremena 8.2.2022 9:00 C-208
Vukić 198886 Sociologija vremena 15.2.2022 9:00 C-208
Vukić 198886 Sociologija vremena 14.6.2022 9:00 C-208
Vukić 198886 Sociologija vremena 5.7.2022 9:00 C-208
Vukić 198886 Sociologija vremena 12.7.2022 9:00 C-208
Vukić 198886 Sociologija vremena 30.8.2022 9:00 C-208
Vukić 198886 Sociologija vremena 6.9.2022 9:00 C-208
Vukić 198886 Sociologija vremena 20.9.2022 9:00 C-208
Vukić 125565 Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 25.1.2022 12:00 C-208
Vukić 125565 Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 8.2.2022 12:00 C-208
Vukić 125565 Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 15.2.2022 12:00 C-208
Vukić 125565 Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 14.6.2022 12:00 C-208
Vukić 125565 Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 5.7.2022 12:00 C-208
Vukić 125565 Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 12.7.2022 12:00 C-208
Vukić 125565 Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 30.8.2022 12:00 C-208
Vukić 125565 Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 6.9.2022 12:00 C-208
Vukić 125565 Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 20.9.2022 12:00 C-208
Vukić 118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi 26.1.2022 12:00 C-208
Vukić 118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi 9.2.2022 12:00 C-208
Vukić 118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi 16.2.2022 12:00 C-208
Vukić 118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi 15.6.2022 12:00 C-208
Vukić 118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi 6.7.2022 12:00 C-208
Vukić 118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi 13.7.2022 12:00 C-208
Vukić 118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi 31.8.2022 12:00 C-208
Vukić 118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi 7.9.2022 12:00 C-208
Vukić 118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi 21.9.2022 12:00 C-208
Vukić 102117 Suvremene sociološke teorije 2 26.1.2022 9:00 C-208
Vukić 102117 Suvremene sociološke teorije 2 9.2.2022 9:00 C-208
Vukić 102117 Suvremene sociološke teorije 2 16.2.2022 9:00 C-208
Vukić 102117 Suvremene sociološke teorije 2 15.6.2022 9:00 C-208
Vukić 102117 Suvremene sociološke teorije 2 6.7.2022 9:00 C-208
Vukić 102117 Suvremene sociološke teorije 2 13.7.2022 9:00 C-208
Vukić 102117 Suvremene sociološke teorije 2 31.8.2022 9:00 C-208
Vukić 102117 Suvremene sociološke teorije 2 7.9.2022 9:00 C-208
Vukić 102117 Suvremene sociološke teorije 2 21.9.2022 9:00 C-208
Žažar 198921 Epistemology of Social Practice 26.1.2022 11:00 C-216
Žažar 198921 Epistemology of Social Practice 9.2.2022 11:00 C-216
Žažar 198921 Epistemology of Social Practice 16.2.2022 11:00 C-216
Žažar 198921 Epistemology of Social Practice 29.6.2022 18:00 C-216
Žažar 198921 Epistemology of Social Practice 6.7.2022 18:00 C-216
Žažar 198921 Epistemology of Social Practice 13.7.2022 18:00 C-216
Žažar 198921 Epistemology of Social Practice 2.9.2022 18:00 C-216
Žažar 198921 Epistemology of Social Practice 16.9.2022 18:00 C-216
Žažar 198921 Epistemology of Social Practice 23.9.2022 18:00 C-216
Žažar 118206 Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti 26.1.2022 11:00 C-216
Žažar 118206 Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti 9.2.2022 11:00 C-216
Žažar 118206 Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti 16.2.2022 11:00 C-216
Žažar 118206 Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti 29.6.2022 18:00 C-216
Žažar 118206 Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti 6.7.2022 18:00 C-216
Žažar 118206 Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti 13.7.2022 18:00 C-216
Žažar 118206 Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti 2.9.2022 18:00 C-216
Žažar 118206 Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti 16.9.2022 18:00 C-216
Žažar 118206 Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti 23.9.2022 18:00 C-216
Žažar 125556 Izgradnja modela u sociologiji 26.1.2022 10:00 A-228
Žažar 125556 Izgradnja modela u sociologiji 9.2.2022 10:00 A-228
Žažar 125556 Izgradnja modela u sociologiji 16.2.2022 10:00 A-228
Žažar 125556 Izgradnja modela u sociologiji 29.6.2022 12:00 A-220
Žažar 125556 Izgradnja modela u sociologiji 6.7.2022 12:00 A-220
Žažar 125556 Izgradnja modela u sociologiji 13.7.2022 12:00 A-220
Žažar 125556 Izgradnja modela u sociologiji 2.9.2022 12:00 A-220
Žažar 125556 Izgradnja modela u sociologiji 16.9.2022 12:00 A-220
Žažar 125556 Izgradnja modela u sociologiji 23.9.2022 12:00 A-220
Žažar 51339 Izgradnja teorije u sociologiji 26.1.2022 10:00 A-220
Žažar 51339 Izgradnja teorije u sociologiji 9.2.2022 10:00 A-220
Žažar 51339 Izgradnja teorije u sociologiji 16.2.2022 10:00 A-220
Žažar 51339 Izgradnja teorije u sociologiji 29.6.2022 12:00 A-220
Žažar 51339 Izgradnja teorije u sociologiji 6.7.2022 12:00 A-220
Žažar 51339 Izgradnja teorije u sociologiji 13.7.2022 12:00 A-220
Žažar 51339 Izgradnja teorije u sociologiji 2.9.2022 12:00 A-220
Žažar 51339 Izgradnja teorije u sociologiji 16.9.2022 12:00 A-220
Žažar 51308 Klasične sociološke teorije 1 26.1.2022 13:00 C-216
Žažar 51308 Klasične sociološke teorije 1 9.2.2022 13:00 C-216
Žažar 51308 Klasične sociološke teorije 1 16.2.2022 13:00 C-216
Žažar 51308 Klasične sociološke teorije 1 29.6.2022 17:00 C-216
Žažar 51308 Klasične sociološke teorije 1 6.7.2022 17:00 C-216
Žažar 51308 Klasične sociološke teorije 1 13.7.2022 17:00 C-216
Žažar 51308 Klasične sociološke teorije 1 2.9.2022 17:00 C-216
Žažar 51308 Klasične sociološke teorije 1 16.9.2022 17:00 C-216
Žažar 51308 Klasične sociološke teorije 1 23.9.2022 17:00 C-216
Žažar 215554 Modelling in Social Sciences 26.1.2022 10:00 A-220
Žažar 215554 Modelling in Social Sciences 9.2.2022 10:00 A-220
Žažar 215554 Modelling in Social Sciences 16.2.2022 10:00 A-220
Žažar 215554 Modelling in Social Sciences 29.6.2022 12:00 A-220
Žažar 215554 Modelling in Social Sciences 6.7.2022 12:00 A-220
Žažar 215554 Modelling in Social Sciences 13.7.2022 12:00 A-220
Žažar 215554 Modelling in Social Sciences 2.9.2022 12:00 A-220
Žažar 215554 Modelling in Social Sciences 16.9.2022 12:00 A-220
Žažar 215554 Modelling in Social Sciences 23.9.2022 12:00 A-220
Žažar 118208 Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti 26.1.2022 11:00 C-216
Žažar 118208 Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti 9.2.2022 11:00 C-216
Žažar 118208 Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti 16.2.2022 11:00 C-216
Žažar 118208 Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti 29.6.2022 18:00 C-216
Žažar 118208 Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti 6.7.2022 18:00 C-216
Žažar 118208 Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti 13.7.2022 18:00 C-216
Žažar 118208 Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti 2.9.2022 18:00 C-216
Žažar 118208 Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti 16.9.2022 18:00 C-216
Žažar 118208 Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti 23.9.2022 18:00 C-216
Župarić-Iljić 51318 Sociologija etničkih odnosa 24.1.2022 12:00 Omega
Župarić-Iljić 51318 Sociologija etničkih odnosa 7.2.2022 12:00 Omega
Župarić-Iljić 51318 Sociologija etničkih odnosa 14.2.2022 12:00 Omega
Župarić-Iljić 51318 Sociologija etničkih odnosa 13.6.2022 15:00 A-220
Župarić-Iljić 51318 Sociologija etničkih odnosa 27.6.2022 15:00 A-220
Župarić-Iljić 51318 Sociologija etničkih odnosa 4.7.2022 15:00 A-220
Župarić-Iljić 51318 Sociologija etničkih odnosa 29.8.2022 15:00 A-220
Župarić-Iljić 51318 Sociologija etničkih odnosa 5.9.2022 15:00 A-220
Župarić-Iljić 51318 Sociologija etničkih odnosa 12.9.2022 15:00 A-220
Župarić-Iljić 51319 Sociologija migracija 24.1.2022 13:00 Omega
Župarić-Iljić 51319 Sociologija migracija 7.2.2022 13:00 Omega
Župarić-Iljić 51319 Sociologija migracija 14.2.2022 13:00 Omega
Župarić-Iljić 51319 Sociologija migracija 13.6.2022 17:00 C-216
Župarić-Iljić 51319 Sociologija migracija 27.6.2022 17:00 C-216
Župarić-Iljić 51319 Sociologija migracija 4.7.2022 17:00 C-216
Župarić-Iljić 51319 Sociologija migracija 29.8.2022 17:00 C-216
Župarić-Iljić 51319 Sociologija migracija 5.9.2022 17:00 C-216
Župarić-Iljić 51319 Sociologija migracija 12.9.2022 17:00 C-216
Župarić-Iljić 131640 Uvod u sociodemografiju 24.1.2022 10:00 Omega
Župarić-Iljić 131640 Uvod u sociodemografiju 7.2.2022 10:00 Omega
Župarić-Iljić 131640 Uvod u sociodemografiju 14.2.2022 10:00 Omega
Župarić-Iljić 131640 Uvod u sociodemografiju 13.6.2022 13:00 A-220
Župarić-Iljić 131640 Uvod u sociodemografiju 27.6.2022 13:00 A-220
Župarić-Iljić 131640 Uvod u sociodemografiju 4.7.2022 13:00 A-220
Župarić-Iljić 131640 Uvod u sociodemografiju 29.8.2022 13:00 A-220
Župarić-Iljić 131640 Uvod u sociodemografiju 5.9.2022 13:00 A-220
Župarić-Iljić 131640 Uvod u sociodemografiju 12.9.2022 13:00 A-220