ISPITI I PRIJAVA ISPITA

PRIJAVA ISPITA:
Prijave za ispit uzimat će se u obzir SAMO u sljedećim slučajevima:

  • Prijava putem studomata (ISVU)
  • Ako se student, iz nekog razloga, ne uspije prijaviti putem sustava ISVU u roku koji je određen samim sustavom, obavezan je prijaviti ispit predmetnom nastavniku elektroničkom poštom najkasnije tri dana prije ispita (npr. za ispit koji se održava 9. u mjesecu, student elektroničkom poštom mora prijaviti ispit najkasnije do 6. u ponoć).

Ispit iz turskog jezika na svim se godinama sastoji od dva dijela, od kojih je jedan lektorski. Student koji je položio lektorski dio ispita, a drugi dio nije, pri sljedećem izlasku na ispit ne mora ponovno polagati lektorski dio (i obratno). Ipak, ocjena iz položenog dijela vrijedi samo do kraja aktualne akademske godine, a izlazak na svaki od djelova računa se kao ponovni izlazak na cijeli ispit, tj. kao iskorišten ispitni rok.

VAŽNE NAPOMENE:

Prema članku 46. Pravilnika o studiranju FF-a (http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/pravilnici/2015/07/01/pravilnik-o-studiranju/) student u jednoj akademskoj godini može izaći četiri (4) puta na ispit iz istog predmeta. Student koji četiri puta nije položio ispit iz nekog predmeta, a stekao je pravo izlaska na ispit, nije obavezan ponovo upisati taj predmet i ima pravo još četiri puta polagati isti ispit u propisanom trajanju studija.

Prema članku 42. istog Pravilnika, student može jednom odbiti pozitivnu ocjenu iz ispita na istom predmetu.

Ako je student prijavio ispit, nije se na njemu pojavio, a prethodno isti ispit nije odjavio, ispit se računa kao nepoložen, a ispitni rok kao iskorišten.