Stipendije programa Fulbright za 2020./2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe EU-a i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH objavljuju natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2020./2021.:
1. Stipendije za POSTDOKTORSKA istraživanja u trajanju od jednog ili dva semestra (5 ili 9 mjeseci);
2. Stipendije za PREDDOKTORSKA istraživanja u trajanju od dva semestra (9 mjeseci; uvjet: akademski naziv magistra znanosti ili upisan doktorski studij u RH).
Rok: 10. svibnja 2019.

Promocija knjige “Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj”

Nedavno objavljena monografija “Islamska arhitektura i umjetnost u
Hrvatskoj – osmanska i suvremena baština / Islamic Architecture and Art in
Croatia – Ottoman and Contemporary Heritage” autora Zlatka Karača i Alena
Žunića, bit će predstavljena u Oris Kući arhitekture (Kralja Držislava 3),
u četvrtak, 14. 3. 2019, u 19 h.
Uz predavanje autora, knjigu će prezentirati akademik Mladen Obad Šćitaroci.

Ispiti i prijava ispita

PRIJAVA ISPITA:
Prijave za ispit uzimat će se u obzir SAMO u sljedećim slučajevima:

  • Prijava putem studomata (ISVU)
  • Ako se student, iz nekog razloga, ne uspije prijaviti putem sustava ISVU u roku koji je određen samim sustavom, u istom je roku obavezan prijaviti ispit predmetnom nastavniku elektroničkom poštom

Pismeni ispit iz turskog jezika na nižim se godinama (od 1. do 5. semestra preddiplomskog studija) sastoji od dva dijela: prijevodni i lektorski. Student koji je položio lektorski dio ispita, a prijevodni nije, pri sljedećem izlasku na ispit ne mora ponovno polagati lektorski dio (i obratno). Na višim se godinama (od 6. semestra preddiplomskog do kraja diplomskog studija) ispit sastoji od tri dijela (dva prijevodna i jedan lektorski). I njih je od akademske godine 2018./2019. moguće polagati u dijelovima. Ipak, ocjena iz položenog dijela vrijedi samo do kraja aktualne akademske godine, a izlazak na svaki od dijelova mora se prijaviti i računa se kao ponovni izlazak na cijeli ispit, tj. kao iskorišten ispitni rok.

Lektira na višim godinama turskog jezika, uključujući i Čitanku, može se polagati tijekom godine (npr. na konzultacijama). Ako se ne položi unaprijed, postaje sastavnim dijelom usmenog ispita na ispitnom roku na kojemu je student položio pismeni dio i ne može se odgađati za sljedeće rokove.

VAŽNE NAPOMENE:

Prema članku 46. Pravilnika o studiranju FF-a (http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/pravilnici/2015/07/01/pravilnik-o-studiranju/) student u jednoj akademskoj godini može izaći četiri (4) puta na ispit iz istog predmeta. Student koji četiri puta nije položio ispit iz nekog predmeta, a stekao je pravo izlaska na ispit (ispunio sve obaveze), nije obavezan ponovo upisati taj predmet i ima pravo još četiri puta polagati isti ispit u propisanom trajanju studija. Kada se isti predmet polaže osmi put, polaže se pred komisijom. Na zahtjev studenta, i četvrti put može biti komisijski.

Prema članku 42. istog Pravilnika, student može jednom odbiti pozitivnu ocjenu iz ispita na istom predmetu.

Ako je student prijavio ispit, nije se na njemu pojavio, a prethodno isti ispit nije odjavio, ispit se računa kao nepoložen, a ispitni rok kao iskorišten.

Predstavljanje nove knjige prof. Čauševića

Pozivamo vas na predstavljanje nove knjige prof. dr. sc. Ekrema Čauševića pod nazivom Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju koje će se održati u utorak, 15. siječnja 2019., u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića (Preradovićeva 5, Zagreb) s početkom u 18.00 sati. O knjizi će, uz autora Ekrema Čauševića, govoriti Sabina Bakšić, Barbara Kerovec i, u ime izdavača, Krešimir Krnic.

Nakon predstavljanja knjiga će se moći kupiti po promotivnoj cijeni.

Pozivnica: