Predavanje “Conversion to Islam in Ottoman Bosnia: A Quantitative Analysis” (Y. Arslantaş)

U utorak 5. 4. 2022. u A-128 s početkom u 13:30 sati doc. dr. Yasin Arslantaş sa Anadolu University (Eskişehir) održat će predavanje pod naslovom “Conversion to Islam in Ottoman Bosnia: A Quantitative Analysis” u sklopu kolegija “Kulturna povijest Osmanskog Carstva II.” Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane.