Izvještaj: Prvi riječki interdisciplinarni kongres

Napisali: Josip Cmrečnjak i Nikolina Ćavar

usfIz ideje i želje da se studentske udruge koje djeluju pri Filozofskom fakultetu u Rijeci udruže u zajedničkom projektu, nastao je Riječki interdisciplinarni kongres (u daljnjem tekstu: RIK). Radom Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Udruge studenata filozofije „FURIJA“, Udruge studenata povijesti „MALLEUS“, Udruge studenata povijesti umjetnosti „SPUM“, Udruge studenata psihologije „PSIRIJUS“ i Udruge studenata kroatistike „IDIOM“ organiziran je prvi RIK, a održan je na Filozofskom fakultetu u Rijeci od 23. do 26. listopada 2013. godine. Continue reading

2,262 total views, 1 views today

Facebook Twitter Email Reddit Stumbleupon Tumblr

Studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Mostaru

Piše: Zorana Krstičević iz Mostara

Filozofski fakultet Mostar filozofija    foto:ffmo.ba

Na Filozofskom se fakultetu Sveučilišta u Mostaru studij filozofije izvodi od akademske godine 1999/2000, i to dvopredmetno. Studij se izvodi po Bolonjskom procesu, po sistemu 3+2. Sadržajno, studij je filozofije orijentiran prema kontinentalnoj filozofiji. Tek se na diplomskome studiju slušaju kolegiji nastavničkog usmjerenja, no i tada su generalno najviše zastupljeni oni filozofski. Zamišljajući studij filozofije svima pada na pamet stjecanje prikladnih spoznaja vezanih uz filozofske pravce: povijest filozofije, estetiku, etiku, teoriju spoznaje, metafiziku, logiku. U samoj teoriji studij filozofije teži osposobljenju studenata za dublje shvaćanje čovjeka, njegova života i smisla postojanja, kao i svijeta u kojem živi. Voljela bih reći da je u praksi isto tako, no nažalost nije. Continue reading

3,826 total views, no views today

Facebook Twitter Email Reddit Stumbleupon Tumblr

Etnička zatvorenost i (među)kulturna smrt Bosne i Hercegovine

Piše: Đulija Aćimović iz Banje Luke

Đulija AćimovićBosna i Hercegovina jedina je zemlja u svijetu koja je uređena kao republika, a tako niti funkcionira niti se takvom definira. Ona predstavlja mrežu veoma kompleksnih kako pravno-političkih tako i kulturnih normi. Sastavljena od dvaju entiteta (Republike Srpske i Federacije BiH) i triju tzv. konstituivnih naroda (Srba, Bošnjaka i Hrvata), manifestira obilno povijesno i kulturno nasljeđe. Sama konstrukcija države daje naznake prisutnosti najmanje triju različitih vjera pa je, pored Jeruzalema, Sarajevo jedini grad koji ima džamiju, pravoslavnu i katoličku crkvu te sinagogu u rasponu od svega 100m. Kultura shvaćena u kontekstu fluidnog društvenog produkta trebala bi u Bosni i Hercegovini biti bogat i oplemenjujući segment života svakog subjekta, uslijed bliskoga prisutstva različitosti. Continue reading

2,896 total views, no views today

Facebook Twitter Email Reddit Stumbleupon Tumblr

Studij filozofije na Hrvatskim studijima

Piše: Leona Slatković Harčević

Studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu relativno je mlad studijski program, osnovan 1992. godine kao dvosemestralni sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Danas, 21 godinu poslije, studij filozofije evoluirao je na razinu trogodišnjeg preddiplomskog i dvogodišnjeg diplomskog studija, s mogućnošću postdiplomskog studija u trajanju od tri godine. Filozofiju na preddiplomskom studiju moguće je studirati samo u kombinaciji s drugim studijskim programom, dakle isključena je mogućnost jednopredmetnog studija, što je jedan od prvih problema za mnoge studente koji bi se htjeli posvetiti isključivo proučavanju filozofije. Continue reading

4,947 total views, no views today

Facebook Twitter Email Reddit Stumbleupon Tumblr

O studiju filozofije u Nišu

Piše: Milica Rašić iz Niša

Milica RašićS obzirom na predmet studiranja, studij filozofije svojim konceptom pruža velik izbor metoda po kojima se provodi. Ograđujući se i od najmanje indikacije moga shvaćanja filozofije, ili pokušaja njezina definiranja, reći ću tek da je ono što se smatra filozofijom koja se može studirati nužno povijesno uokvireno te veoma široko područje koje je nemoguće obuhvatiti jednim studijskim programom. Pritom s obzirom na širinu toga područja, metoda obuhvaćanja mora težiti postajanju lukavim ukrotiteljem. Continue reading

1,072 total views, no views today

Facebook Twitter Email Reddit Stumbleupon Tumblr

O ljudima i brojevima

S

*Piše: Miroslav Galić iz Banje Luke

Sarajevu su se 1. srpnja završili protesti građana pred zgradom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji su započeli 6. lipnja. Bili su to prvi masovni protesti u Bosni iHercegovini čiji je povod u potpunosti bio lišen nacionalne retorike i čija je oštrica bila usmjerena protiv bahatosti i otuđenosti političkih elita – time potpuno različiti od svih dosadašnjih „protestâ“ koji su uglavnom bili inicirani i podstrekavani od tih istih elita s ciljem produbljivanja jaza imeđu „nas“ i „njih“. Continue reading

1,154 total views, no views today

Facebook Twitter Email Reddit Stumbleupon Tumblr

Kad birokratizam jede svoju djecu

Piše: Đulija Aćimović iz Banje Luke

Đulija AćimovićJedan od aktualnijih problema koji je posljednjih nekoliko tjedana mučio i muči građane/ke Bosne i Hercegovine problem je egzistencije, i to ne samo u smislu odsustva materijalno-kulturnih dobara ili frommovske bačenosti u neodređenost i nesigurnost gdje se izvjesnošću smatraju samo prošlost i smrt te sl. Naime ukoliko ste došli na svijet na teritoriju BiH nakon 12.2., vi za tu istu Bosnu i Hercegovinu formalno ne postojite, čime su na najizravniji način uskraćena sva vaša prava. Nadležni organi su obećali da će pronaći rješenje koje će svima odgovarati, ali to obećanje nisu održali do danas. Razlaz mišljenja u bosanskohercegovačkih političara te pravni kaos koji su svojim neradom i neusklađivanjem zakona sa Ustavom proizveli bit će plaćen nevinim životom, koji za njih uistinu nije ni postojao uzevši u obzir da se nitko od dotičnih nije udostojao niti izjaviti sućut obitelji umrle djevojčice. Continue reading

934 total views, no views today

Facebook Twitter Email Reddit Stumbleupon Tumblr