Izvještaj: Prvi riječki interdisciplinarni kongres

Napisali: Josip Cmrečnjak i Nikolina Ćavar

usfIz ideje i želje da se studentske udruge koje djeluju pri Filozofskom fakultetu u Rijeci udruže u zajedničkom projektu, nastao je Riječki interdisciplinarni kongres (u daljnjem tekstu: RIK). Radom Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Udruge studenata filozofije „FURIJA“, Udruge studenata povijesti „MALLEUS“, Udruge studenata povijesti umjetnosti „SPUM“, Udruge studenata psihologije „PSIRIJUS“ i Udruge studenata kroatistike „IDIOM“ organiziran je prvi RIK, a održan je na Filozofskom fakultetu u Rijeci od 23.… Read more

Studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Mostaru

Piše: Zorana Krstičević iz Mostara

Filozofski fakultet Mostar filozofija    foto:ffmo.ba

Na Filozofskom se fakultetu Sveučilišta u Mostaru studij filozofije izvodi od akademske godine 1999/2000, i to dvopredmetno. Studij se izvodi po Bolonjskom procesu, po sistemu 3+2. Sadržajno, studij je filozofije orijentiran prema kontinentalnoj filozofiji. Tek se na diplomskome studiju slušaju kolegiji nastavničkog usmjerenja, no i tada su generalno najviše zastupljeni oni filozofski.… Read more

Studij filozofije na Hrvatskim studijima

Piše: Leona Slatković Harčević

Studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu relativno je mlad studijski program, osnovan 1992. godine kao dvosemestralni sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Danas, 21 godinu poslije, studij filozofije evoluirao je na razinu trogodišnjeg preddiplomskog i dvogodišnjeg diplomskog studija, s mogućnošću postdiplomskog studija u trajanju od tri godine.… Read more

O studiju filozofije u Nišu

Piše: Milica Rašić iz Niša

Milica RašićS obzirom na predmet studiranja, studij filozofije svojim konceptom pruža velik izbor metoda po kojima se provodi. Ograđujući se i od najmanje indikacije moga shvaćanja filozofije, ili pokušaja njezina definiranja, reći ću tek da je ono što se smatra filozofijom koja se može studirati nužno povijesno uokvireno te veoma široko područje koje je nemoguće obuhvatiti jednim studijskim programom.… Read more

O ljudima i brojevima

S

*Piše: Miroslav Galić iz Banje Luke

Sarajevu su se 1. srpnja završili protesti građana pred zgradom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji su započeli 6. lipnja. Bili su to prvi masovni protesti u Bosni iHercegovini čiji je povod u potpunosti bio lišen nacionalne retorike i čija je oštrica bila usmjerena protiv bahatosti i otuđenosti političkih elita – time potpuno različiti od svih dosadašnjih „protestâ“ koji su uglavnom bili inicirani i podstrekavani od tih istih elita s ciljem produbljivanja jaza imeđu „nas“ i „njih“.… Read more

Kad birokratizam jede svoju djecu

Piše: Đulija Aćimović iz Banje Luke

Đulija AćimovićJedan od aktualnijih problema koji je posljednjih nekoliko tjedana mučio i muči građane/ke Bosne i Hercegovine problem je egzistencije, i to ne samo u smislu odsustva materijalno-kulturnih dobara ili frommovske bačenosti u neodređenost i nesigurnost gdje se izvjesnošću smatraju samo prošlost i smrt te sl.… Read more