Studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Ljubljani

Napisala: Alenka Ambrož iz Ljubljane

filozofska-fakultetaMoje iskustvo studija na Filozofskom fakultetu u Ljubljani nije reprezentativno za današnje doba, jer pripadam posljednjoj generaciji koja je imala mogućnost studiranja po takozvanom »starom programu«, odnosno programu prije bolonjske reforme. Unatoč nekim prednostima koje pruža zaposlenicima Fakulteta te studentima na našem Odsjeku, ta reforma još uvijek predstavlja izvor jakog nezadovoljstva, jer podrazumijeva slušanje povećega broja predmeta u jednom semestru, a studiranje se svodi na lov na ECTS bodove u sizifovskom pokušaju da se studij filozofije prilagodi zahtjevima učinkovitosti na tržištu rada.… Read more

Studiji filozofije na Filozofskom fakultetu u Rijeci

ffriPišu: Luana Ivošević, Luka Mikec, Viktor Ivanković i Viktor Vojnić

Odsjek za filozofiju u Rijeci vuče korijene u sastancima koji su se neformalno održavali petkom navečer još od sredine osamdesetih. Na sastancima su prisustvovali profesori od kojih su mnogi i danas aktivni na Odsjeku: Nenad Mišćević, Elvio Baccarini, Boran Berčić, Snježana Prijić-Samaržija, Nenad Smokrović i Majda Trobok.… Read more

Studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Mostaru

Piše: Zorana Krstičević iz Mostara

Filozofski fakultet Mostar filozofija    foto:ffmo.ba

Na Filozofskom se fakultetu Sveučilišta u Mostaru studij filozofije izvodi od akademske godine 1999/2000, i to dvopredmetno. Studij se izvodi po Bolonjskom procesu, po sistemu 3+2. Sadržajno, studij je filozofije orijentiran prema kontinentalnoj filozofiji. Tek se na diplomskome studiju slušaju kolegiji nastavničkog usmjerenja, no i tada su generalno najviše zastupljeni oni filozofski.… Read more

Studij filozofije na Hrvatskim studijima

Piše: Leona Slatković Harčević

Studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu relativno je mlad studijski program, osnovan 1992. godine kao dvosemestralni sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Danas, 21 godinu poslije, studij filozofije evoluirao je na razinu trogodišnjeg preddiplomskog i dvogodišnjeg diplomskog studija, s mogućnošću postdiplomskog studija u trajanju od tri godine.… Read more

O studiju filozofije u Nišu

Piše: Milica Rašić iz Niša

Milica RašićS obzirom na predmet studiranja, studij filozofije svojim konceptom pruža velik izbor metoda po kojima se provodi. Ograđujući se i od najmanje indikacije moga shvaćanja filozofije, ili pokušaja njezina definiranja, reći ću tek da je ono što se smatra filozofijom koja se može studirati nužno povijesno uokvireno te veoma široko područje koje je nemoguće obuhvatiti jednim studijskim programom.… Read more

Studirati u provinciji

*Piše: Miroslav Galić iz Banje Luke

SKad je 2007. godine u Bosni i Hercegovini provedena reforma visokog obrazovanja po tzv. bolonjskim principima, ona nije zaobišla ni studij filozofije. Na Univerzitetu je u Banjoj Luci dotadašnji četverogodišnji dvopredmetni studij filozofije i sociologije transformiran u dva jednopredmetna studija po sistemu 3+2.… Read more

Studij filozofije – problemi, prijedlozi, budućnost

Piše: Karlo Jurak

CSC_0014Sada, u toku ljetnih praznikâ, s pravom se može reći da smo u „sezoni kiselih krastavaca“ što se tiče informacijâ i zainteresiranosti za problematiku bilo koje vrste. To nije nipošto loše, ako traje čak i mjesec dana, ali problemi nastaju onda kada se treba vratiti u „radnu kolotečinu“ – opet promjena navikâ (dapače, zaoštravanje životnoga ritma), zasipanost informacijama, ponovno poniranje u probleme potisnute za vrijeme tih dosadnih ljetnih praznikâ itd.… Read more