Novi termini ispitnih rokova za treću godinu preddiplomskog studija

Dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, docent

Jesenski ispitni rok: 1. rujna / 14. rujna / 21. rujna 2020.u 9:00 sati. Potrebno je da se student prethodno dva dana unaprijed najavi e-mailom, a ispit se odvija usmeno preko BigBlueButton unutar e-kolegija.

Igor Hofman, doktorand, vanjski suradnik
Židovska književnost na drugimjezicima
Holokaust u kulturi

Jesenski ispitni rok: 7. rujna / 14. rujna / 21. rujna 2020.