O Triplex Confiniumu
Istraživački tim
Ciljevi, pristupi, metode 

Istraživački pod-projekti 

            > Kula Jankovića

            > Podravska višegraničja

            >Titius

            >Banovac

Centar za komparativno-

historijske i interkulturne studije

Publikacije

Karte i baze podataka
Konferencije, kolokviji, ... 
Medijska predstavljanja
Rasprave Istraživačkog tima
Sudionici Projekta (1996-)
Donatori, sponzori, izdavači
Kontakt

 

 

 

 

 

Ciljevi, pristupi, metode

<< home page

 

Najljepše Vas molimo da do objave novog, rekonceptualiziranog teksta o ciljevima, pristupima i metodama Projekta Triplex Confinium, pogledate englesku verziju projektnih ciljeva iz 1998. godine.

Za englesku verziju kliknuti ovdje

Goals-engleski

 


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec