O Triplex Confiniumu
Istraživački tim
Ciljevi, pristupi, metode

Istraživački pod-projekti 

            > Kula Jankovića

            > Podravska višegraničja

            >Titius

            >Banovac

Centar za komparativno-

historijske i interkulturne studije

Publikacije

Karte i baze podataka
Konferencije, kolokviji, ... 
Medijska predstavljanja
Rasprave Istraživačkog tima
Sudionici Projekta (1996-)
Donatori, sponzori, izdavači
Kontakt

 

 

 

 

Kontakt

 

Međunarodni istraživački projekt

Triplex Confinium

 

Zavod za hrvatsku povijest

Odsjek za povijest

Filozofski fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

 

E-mail adrese

 

Prof. dr. sc. Drago Roksandić: drago.roksandic@ffzg.hr 

Dr. sc. Zrinka Blažević: zblazevi@ffzg.hr

Mr. sc. Tea Mayhew: vidagents@inet.hr

Mr. sc. Hrvoje Petrić: h.petric@inet.hr

Mr. sc. Marko Šarić: marko.saric2@zg.htnet.hr

Dr. sc. Nataša Štefanec: natasa.stefanec@zg.htnet.hr

Tel:

 

+385-1-6120-153

+385-1-6002-368

+385-1-6002-370

 

Fax:

 

+385-1-6156-879

<< home page

 


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec