O Triplex Confiniumu
Istraživački tim
Ciljevi, pristupi, metode

Istraživački pod-projekti 

            > Kula Jankovića

            > Podravska višegraničja

            >Titius

            >Banovac

Centar za komparativno-

historijske i interkulturne studije

Publikacije

Karte i baze podataka
Konferencije, kolokviji, ... 
Medijska predstavljanja
Rasprave Istraživačkog tima
Sudionici Projekta (1996-)
Donatori, sponzori, izdavači
Kontakt

Medijska predstavljanja 
JAVNE RASPRAVE O PROJEKTNIM IZDANJIMA I DJELATNOSTIMA


 

19. ožujka 1999.

History Department, Central European University, Budimpešta 

 

U sklopu serije predavanja "History Department Faculty Meetings" na Central European University, prof. dr. Drago Roksandić održao je predavanje o postignućima, pristupima i metodama međunarodnog istraživačkog projekta "Triplex Confinium". U raspravi je sudjelovao niz profesora s istog Odsjeka. 24. travnja 2001.

Vijećnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Popis Like i Krbave 1712.: Računalna obrada povijesnih izvora i nove mogućnosti historijske interpretacije.

U sklopu Znanstvene tribine Zavoda za hrvatsku povijest održana je rasprava povodom završetka računalne obrade "Popisa Like i Krbave iz 1712. godine" obavljene na Odsjeku za jugoistočnoeuropsku povijest Sveučilišta u Grazu (Međunarodni istraživački projekt "Triplex Confinium"). Istraživanje su predstavili prof. dr. Karl Kaser, dr. Siegfried Gruber, dr. Hannes Grandits i prof. dr. Drago Roksandić.


 

12. studenog 2001.

Vijećnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu

 

Lokalna historija na višegraničnim područjima u dugom trajanju

Znanstvena tribina Zavoda za hrvatsku povijest povodom knjige Općina i župa Drnje prof. Hrvoja Petrića. Raspravu su uvodnim izlaganjima otvorili prof. dr. Mira Kolar, prof. dr. Dragutin Feletar, prof. dr. Drago Roksandić i prof. Hrvoje Petrić.


 

24. siječnja 2002. 

Vijećnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu

 

Kako pisati povijest plemićkih rodova?

Znanstvena tribina Zavoda za hrvatsku povijest povodom izlaska iz tiska knjige Nataše Štefanec,  Heretik Njegova Veličanstva. Povijest o Jurju IV. Zrinskom i njegovu rodu (Zagreb: Barbat, 2001, 316 str.). Uvodna izlaganja su održali dr. sc. Ivan Jurković (Pedagoški fakultet u Puli) i prof. Hrvoje Petrić (Zavod za hrvatsku povijest), a u raspravi je sudjelovao veći broj povjesničara iz Hrvatske. U radu tribine sudjelovala je i autorica.


 

5. prosinca 2002. 

Vijećnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Povijest i ideologija u tekstu - tekst i ideologija povijesti.

Znanstvena tribina Zavoda za hrvatsku povijest povodom izlaska iz tiska knjige povodom knjige mr. sc. Zrinke Blažević, Vitezovićeva Hrvatska između stvarnosti i utopije (Barbat, Zagreb, 2002.).  Raspravu su uvodnim izlaganjima otvorili prof. dr. sc. Dubravko Škiljan (Institutum studiorum humanitatis u Ljubljani) i dr. sc. Zlatko Kudelić (Hrvatski institut za povijest u Zagrebu), a moderator je bio prof. dr. sc. Drago Roksandić. U radu tribine sudjelovala je i autorica.
PROMOCIJE PROJEKTNIH IZDANJA


 

6. studeni 2001

Promocija knjige Nataše Štefanec Heretik Njegova Veličanstva. Povijest o Jurju IV. Zrinskom i njegovu rodu (Zagreb: Barbat, 2001, 316 str.) u Gradskoj knjižnici u Čakovcu, u sklopu manifestacije Mjesec hrvatske knjige. Knjigu su predstavili prof. dr. sc. Neven Budak i prof. dr. sc. Drago Roksandić.


 

3. lipnja 2002. 

Promocija knjige Nataše Štefanec Heretik Njegova Veličanstva. Povijest o Jurju IV. Zrinskom i njegovu rodu (Zagreb: Barbat, 2001, 316 str.) u Hrvatskoj Kostajnici, na poziv Gradskog poglavarstva Hrvatske Kostajnice. Knjigu je predstavio prof. Željko Holjevac. 9. listopada 2003.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica (predvorje), Hrvatske bratske zajednice b.b., 12 h
Predstavljanje godišnje produkcije (2003) međunarodnog istraživačkog projekta „Triplex Confinium. Hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu.“

 

1. André Blanc. Zapadna Hrvatska. Studija iz humane geografije. Prosvjeta d.o.o. Zagreb, 2003. Prijevod s francuskog originala (Pariz, 1957) na hrvatski, 636.

 

2. Karl Kaser – Hannes Grandits – Siegfried Gruber. Popis Like i Krbave 1712. godine. Obitelj, zemljišni posjed i etničnost u jugozapadnoj Hrvatskoj. SKD Prosvjeta. Zagreb, 2003, 420.

 

3. Drago Roksandić – Ivan Mimica - Nataša Štefanec – Vinka Bužančić (ur.). Triplex Confinium (1500-1800): ekohistorija. Izvorni znanstveni radovi s treće međunarodne konferencije Projekta (Zadar, 3.-7. svibnja 2000), Splitski književni krug, Znanstvena biblioteka - Zavod za hrvatsku povijest. Split-Zagreb, 2003, 451. Brojne karte i ilustracije. Hrvatski s engleskim sažecima.

 

4. Drago Roksandić.Triplex Confinium ili o granicama i regijama hrvatske povijesti, 1500.-1800. Barbat. Zagreb, 2003, 259, 17 karata + ilustracije. Hrvatski s engleskim sažetkom.

 

5. Marko Šarić. Zapadna Hrvatska: Prilozi za bibliografiju. Prosvjeta. D.o.o. Zagreb, 2003. Knjiga + CD-rom.

O izdanjima su govorili: akademik Nenad Cambi, Mariza Dujmović, mr. sc. Željko Holjevac, prof. dr. sc. Egidio Ivetić, prof. dr. sc. Karl Kaser, profesor emeritus Velimir Rogić, prof. dr. sc. Drago Roksandić, Marko Šarić, mr. sc. Nataša Štefanec


 

17. studenoga 2004.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica (predvorje), Hrvatske bratske zajednice b.b., 12 h

Predstavljanje godišnje produkcije (2004) međunarodnog istraživačkog projekta „Triplex Confinium. Hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu.“

 

1. Drago Roksandić (ur.). Uvod u komparativnu historijuGolden Marketing - Tehnička knjiga. Zagreb, 2004, 304.

 

2. Sanja Lazanin. Uvod u njemačku paleografiju. Tipex d.o.o., Zagreb, 2004, 124.

 

3. Drago Roksandić. Etnos, konfesija, tolerancija. SKD Prosvjeta. Zagreb, 2004, 480.

 

Predstavljanje su otvorili dr. sc. Josip Stipanov (ravnatelj NSK), Čedomir Višnjić (pomoćnik ministra kulture RH), prof. dr. sc. Damir Agičić. O izdanjima su govorili mr. sc. Zrinka Blažević, profesor emeritus Mirjana Gross, mr. sc. Sanja Lazanin, mr. sc. Miljenko Pandžić, Hrvoje Petrić, Ilija Ranić, prof. dr. sc. Drago Roksandić, Duško Slatković, Marko Šarić, dr. sc. Nataša Štefanec.

 


 


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec